กรมชลฯเผยปริมาณน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยายังอยู่ในภาวะปกติ


เพิ่มเพื่อน    

23 ก.ย.62- ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน สรุปสถานการณ์น้ำและการเฝ้าระวัง ระบุว่า สถานการณ์น้ำท่า แม่น้ำสายหลัก แม่น้ำปิง สะพานนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (น้ำน้อย) แม่น้ำวัง บ้านวังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก (น้ำน้อย) แม่น้ำยม สะพานตลาดธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย (น้ำน้อย) แม่น้ำน่าน สะพานบ้านเกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ (ปกติ) แม่น้ำเจ้าพระยา ค่ายจิรประวัติ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (ปกติ) ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท (ปกติ) แม่น้ำป่าสัก ท้ายเขื่อนพระรามหก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา (ปกติ) แม่น้ำมูล สะพานเสรีประชาธิปไตยอ.เมือง จ.อุบลราชธานี (น้ำท่วม) และแม่น้ำชี บ้านฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร (น้ำท่วม)

ส่วนสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศจำนวน 447 แห่ง มีปริมาณน้ำในอ่างฯ รวมกันทั้งสิ้น 50 , 214 ล้าน ลบ.ม. (66% ของความจุอ่างฯ รวมกัน) เป็นน้ำใช้การได้ 26 , 286 ล้าน ลบ.ม. (50% ของความจุอ่างฯ รวมกัน สามารถรับน้ำได้อีก 25,854 ล้าน ลบ.ม. อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (น้อยกว่า 30%) จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ แม่กวงอุดมธารา อุบลรัตน์ ลำพระเพลิง ลำนางรอง ทับเสลา กระเสียว และคลองสียัด อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (ระหว่าง 31 - 50 % ) จำนวน 8 แห่ง อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (ระหว่าง 51-80%)


วันนี้ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันเข้าพรรษาเมื่อพูดถึงคำว่า "เข้าพรรษา"สิ่งแรกที่คนไทยแทบทุกคนนึกถึง คือ คำว่า "ทำบุญ"เรื่องบุญนั้น..........

'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'
ว่าด้วยเรื่อง"ลูกหลานจัญไร"