คู่หูคู่ฮาร้องผู้ตรวจฯสอบคุณสมบัติ'ธรรมนัส'พันยาเสพติด สงสัยเป็นต่างด้าว!


เพิ่มเพื่อน    

24 ก.ย.62-  ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน    นายเอกชัย หงส์กังวาน และนายโชคชัย ไพบูลย์ ในฐานะตัวแทนของกลุ่มประชาชนรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญ   ยื่นหนังสือผ่านนายวทัญญู ทิพยมณฑา  รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  ถึงผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อขอให้พิจารณาส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยของคุณสมบัติของ ร.อ.ธรรมมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ   ตามที่ประวัติเคยถูกจำคุกในต่างประเทศเนื่องจากเกี่ยวข้องกับค้ายาเสพติดนั้น  ว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 98(10) ประกอบกับมาตรา 160 (3) หรือไม่

กรณีที่สื่อออสเตรเลียนำเสนอเรื่องคดีลักลอบนำเข้ายาเสพติดจนต้องโทษจำคุกในออกเตรเลีย ช่วงปี 2536-2540  ซึ่งในเรื่องดังกล่าวคณะกรรมการกฤษฎีกาเคยมีความเห็นที่ 276/2525  เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นการถูกจำคุกในประเทศ หรือต่างประเทศก็ถือว่าเป็นบุคคลต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง เพราะคุณสมบัติขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 98(10) และมาตรา 160(6) 

นายเอกชัย  ยังตั้งข้อสังเกตเรื่องเลขบัตรประจำตัวประชาชนของ ร.อ.ธรรมนัสที่ขึ้นต้นด้วยเลข 4 หมายถึงคนไทย-คนต่างด้าว ที่เป็นการย้ายเข้าโดยยังไม่มีหมายเลขประจำตัวประชาชนในช่วงก่อนวันที่ 31 พฤษภาคมปี 2527  หรือมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งเดี่ยวกับสำนักทะเบียนราษฎร์หรือไม่  อันอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 97(1) และมาตรา 160 (1) 

โดยยังอ้างอิงถึงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการถอดยศทหาร  เนื่องจากมีพฤติกรรมไม่สมควรตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยทหารปี 2476 และยังมีคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด  คดีหมายเลขดำที่ 742/2556 พิเคราะห์ให้ พ.ร.บ.ล้างมลทินปี 2550 ไม่มีผลล้างคำพิพากษาที่กระทำความผิดอันเป็นเหตุให้ถูกลงโทษ  ดังนั้นคุณสมบัติอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 98(8) และมาตรา 160(6)  ที่ห้ามผู้ที่เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ เพราะประพฤติมิชอบในวงราชการมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.และดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรี 

นอกจากนี้ยังอ้างถึงกรณีวุฒิการศึกษา  ที่เห็นว่าการที่ ร.อ.ธรรมนัส  และเว็บไซต์ของรัฐสภาลงประวัติวุฒิการศึกษาว่าจบปริญญาเอก ชี้ให้เห็นว่า ร.อ.ธรรมนัสใช้วุฒิปริญญาเอกในการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.  ทั้งที่สามารถใช้วุฒิปริญญาตรีที่จบจากโรงเรียนนายร้อย จปร.ก็ได้   ดังนั้นการใช้วุฒิการศึกษาปลอม ถือว่าเข้าข่ายกระทำความผิด  ซึ่งร้องร้องเรียนต่างๆเหล่านี้นายเอกชัยย้ำขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าคุณสมบัติของ ร.อ.ธรรมนัส ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายเอกชัย เข้ายื่นหนังสือโดยสวมหมวกกระดาษ ที่ทำเป็นรูปหมวกรับปริญญา เพื่อเป็นนัยะ ถึงเรื่องที่มาร้องเรียน ร.อ.ธรรมนัสในเรื่องวุฒิการศึกษา. 


"รุ้ง" ศิษย์เอก "สามสัส" นี่.....สมที่ "สำนักข่าว BBC" ยกเป็น ๑ ใน ๑๐๐ หญิงผู้ทรงอิทธิพลของโลก"คำเดียว" แท้ๆ ทำให้เธอทรงอิทธิพลคือ ให้ "....." ประธานรัฐสภา!

สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ฤๅหมาต้องตายในตรอก