ตายยกเข่ง!อดีตผู้พิพากษาชี้'ทอน-ส้มหวาน'นำเงินพรรคใช้หนี้'ธนาธร'ผิดกม.พรรคการเมืองคุก10ปี


   

25ก.ย.62-  นายชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Chuchart Srisaeng ระบุว่า. 
.....นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ กล่าวในเรื่อง " เงินกู้ยุบพรรคอนาคตใหม่ ใช่หรือมั่ว ชัวร์หรือไม่ " ตอนหนึ่งว่า พรรคอนาคตใหม่ได้ใช้เงินที่กู้ยืมนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ให้นายธนาธรแล้วบางส่วน

.....พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
.....มาตรา ๘๗ วรรคหนึ่งบัญญัติว่า เงินและทรัพย์สินของพรรคการเมืองต้องนําไปใช้จ่ายเพื่อดําเนินกิจกรรม ทางการเมืองของพรรคการเมือง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของพรรคการเมืองและสมาชิก และค่าใช้จ่ายในการบริหารพรรคการเมือง
.....มาตรา ๑๓๒ หัวหน้าพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง และเหรัญญิก พรรคการเมืองผู้ใดนําหรือยินยอมให้บุคคลอื่นนําเงินหรือทรัพย์สินของพรรคการเมืองไปใช้จ่าย เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่น หรือนําไปใช้เพื่อการอื่นใด อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๘๗ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

.....เงินและทรัพย์สินของพรรคการเมืองต้องนำไปใช้จ่ายในเรื่องต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๘๗ วรรคหนึ่ง คือ
........๑.เพื่อดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง
........๒.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของพรรคการเมืองและสมาชิก และ
........๓.ค่าใช้จ่ายในการบริหารพรรคการเมือง
.....การนำไปชำระหนี้เงินกู้ให้แก่นายธนาธรไม่สามารถกระทำได้ เพราะไม่ได้ระบุไว้ในมาตรานี้
.....การนำเงินของพรรคอนาคตใหม่ไปชำระหนี้ให้แก่นายธนาธรจึงเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรา ๘๗ วรรคหนึ่ง
.....ดังนั้นหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่รวมทั้งกรรมการบริหารที่ตกลงยินยอมให้นำเงินของพรรคไปชำระหนี้เงินกู้ให้แก่นายธนาธรจึงมีความผิดตามมาตรา ๑๓๒ ซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่ ๕ ปี ถึง ๑๐ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

.....ถ้านายธนาธรและกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ถูกดำเนินคดีในความผิดตามมาตรา ๑๓๒ และถูกลงโทษ พรรคอนาคตใหม่ไม่ต้องกล่าวว่าถูกใครบุคคลใดกลั่นแกล้งเพราะนายปิยบุตรเป็นผู้นำมาเปิดเผยด้วยตนเอง

 


ผม "หายไป" ด้วยท้องไส้ไม่สบายซะหลายวันแต่วันนี้ ๒๑ ตุลาไม่หายก็ต้องหาย เพราะเป็นวันครบรอบอีกขวบของไทยโพสต์ ยังไงๆ ก็ต้องเอาหน้ามาเจอกัน ที่สำคัญ........

'ทอน' ไม่รู้! แล้วจะรอดหรือ
ธาตุแท้อนาคตใหม่
งบฯ ผ่าน ไม่ยุบ ไม่ออก
'ความเมือง' ในไทยยุคที่ ๓
อย่าให้ฝ่ายแค้นแหกตา
ธนาธร:ไก่อ่อนเผยอเป็นอินทรี