ศาลปกครองสั่งเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างคอนโดหรู 'มหาดเล็กหลวง 2 เรสซิเดนส์'


เพิ่มเพื่อน    

26 ก.ย. 62  - ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโครงการมหาดเล็กหลวง 2 เรสซิเดนส์ ของสำนักงานพระคลังข้างที่ โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ออกใบอนุญาตดังกล่าว

เนื่องจากศาลฯ เห็นว่า การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารที่พิพาท ซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษ โดยอยู่ติดกับถนนมหาดเล็กหลวง 2 ที่มีเขตทางกว้างน้อยกว่า 18 เมตร เป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ข้อ 2 วรรคสอง ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ประกอบกับที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารที่พิพาท อยู่ในเขตพื้นที่สีแดง หมายเลข พ.5-2 (ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม) ซึ่งตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ข้อ 22 วรรคสอง ห้ามใช้ประโยชน์เพื่อการประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 10,000 ตารางเมตร เว้นแต่จะตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตรจากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

ดังนั้น การที่ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ออกใบอนุญาตให้สำนักงานพระคลังข้างที่ ทำการก่อสร้างอาคารที่พิพาท จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย.


วันนี้........เป็นวันมหาประชายินดี "เพื่อมวลมนุษยชาติ" ของชาติไทย ในยุค ไวรัส "มหาวิบัติภัย" ล้างมนุษยชาติ ที่ทั้งโลกต้องคุกเข่า สยบยอม แต่ด้วยวิทยาการและการวิจัย "วงการแพทย์ไทย" ได้จุดประกายหวังที่ "สิ้นหวัง" ของมวลมนุษยชาติให้คุโชนในความหวังอีกครั้ง

'ธนาธรกับการจารกรรม'
ลับแล "เมืองไทย" ในดรามา
ลิงในวิถีที่เหนือคณะก้าวหน้า
'เมย์เดย์..เมย์เดย์' คนเห็นผี!
'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'