ศาลปกครองสั่งเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างคอนโดหรู 'มหาดเล็กหลวง 2 เรสซิเดนส์'


   

26 ก.ย. 62  - ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโครงการมหาดเล็กหลวง 2 เรสซิเดนส์ ของสำนักงานพระคลังข้างที่ โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ออกใบอนุญาตดังกล่าว

เนื่องจากศาลฯ เห็นว่า การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารที่พิพาท ซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษ โดยอยู่ติดกับถนนมหาดเล็กหลวง 2 ที่มีเขตทางกว้างน้อยกว่า 18 เมตร เป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ข้อ 2 วรรคสอง ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ประกอบกับที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารที่พิพาท อยู่ในเขตพื้นที่สีแดง หมายเลข พ.5-2 (ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม) ซึ่งตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ข้อ 22 วรรคสอง ห้ามใช้ประโยชน์เพื่อการประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 10,000 ตารางเมตร เว้นแต่จะตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตรจากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

ดังนั้น การที่ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ออกใบอนุญาตให้สำนักงานพระคลังข้างที่ ทำการก่อสร้างอาคารที่พิพาท จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย.


"สัสสส......"! ต้องบอกว่า "บัดซบมาก" ตอนศาลให้โอกาสแก้ข้อกล่าวหา ถามอะไรก็ตอบแต่ว่า "ผมจำไม่ได้..ผมจำไม่ได้"

คู่มือฉบับ 'คุกและยุบพรรค"
รำพึง-รำพัน 'วันโลกเปลี่ยนยุค'
ไม่อยากอยู่จึงอยู่ไม่เป็น
แล้ว 'ทอน' จะรู้ว่าผิดอะไร
"ทอน-บุตร" ประเทศกูมี
"๓.๖ ล้าน" สู่วีรชนลำพะยา