เชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางตามรอยแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ “ภาคตะวันออก”


เพิ่มเพื่อน    

 

จากแหล่งท่องเที่ยวอันเป็นที่รู้จักของจังหวัด เราขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางท่องเที่ยวต่อไปยังสถานที่ประวัติศาสตร์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อเยี่ยมชม และศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ทั้ง ๑๐ แห่ง ของภาคตะวันออก ซึ่งนอกจากจะได้ซึมซับประวัติศาสตร์พระราชพิธีสำคัญนี้แล้ว ยังได้สัมผัสกับธรรมชาติและวิถีชีวิตอันเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น ตลอดถึงการสนับสนุนสินค้าชุมชนที่มีคุณค่าและเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน


เอาละครับ..... นับจากวันนี้ (๘ ส.ค.๖๓) เป็นต้นไป ถึงสิ้นปี และมีความเป็นไปได้ ที่จะติดพันไปถึงต้นปีหน้า

"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน
'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ
'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'