เชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางตามรอยแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ “ภาคตะวันออก”


   

 

จากแหล่งท่องเที่ยวอันเป็นที่รู้จักของจังหวัด เราขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางท่องเที่ยวต่อไปยังสถานที่ประวัติศาสตร์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อเยี่ยมชม และศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ทั้ง ๑๐ แห่ง ของภาคตะวันออก ซึ่งนอกจากจะได้ซึมซับประวัติศาสตร์พระราชพิธีสำคัญนี้แล้ว ยังได้สัมผัสกับธรรมชาติและวิถีชีวิตอันเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น ตลอดถึงการสนับสนุนสินค้าชุมชนที่มีคุณค่าและเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน


สมัยก่อน......... เรือสำเภา มีหินเป็น "ตัวอับเฉา" ถ่วงท้องเรือ กันเรือโคลง สมัยนี้...... ประชาธิปไตยเลือกตั้ง มี ส.ส.เป็น "ตัวอับเฉา" ถ่วงประเทศ กันบ้านเมืองเจริญ!

แรงจูงใจของอาชญากร
ที่ไม่ได้วินิจฉัย 'ใช่ว่าไม่ผิด'
'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'
๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'
ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"