เชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางตามรอยแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ “ภาคตะวันออก”


เพิ่มเพื่อน    

 

จากแหล่งท่องเที่ยวอันเป็นที่รู้จักของจังหวัด เราขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางท่องเที่ยวต่อไปยังสถานที่ประวัติศาสตร์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อเยี่ยมชม และศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ทั้ง ๑๐ แห่ง ของภาคตะวันออก ซึ่งนอกจากจะได้ซึมซับประวัติศาสตร์พระราชพิธีสำคัญนี้แล้ว ยังได้สัมผัสกับธรรมชาติและวิถีชีวิตอันเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น ตลอดถึงการสนับสนุนสินค้าชุมชนที่มีคุณค่าและเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน


เชื่ออะไรผมอย่างได้มั้ย? คือผมจะบอกว่า..... เห็นความ "ดิบ-กระแดะ-ด้าน" ของนักเรียน-นักศึกษาใต้ปฏิบัติการล้างสมองของสามสัสแล้ว ไม่ต้องห่วงกันไปหรอกว่า เมื่อพวกนี้โตขึ้น จะเป็นผู้เข้ามากำหนดอนาคตประเทศ

ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก
เก่า 'ตะกายใหม่' ไทยโพสต์
'เจรจา'...จะ 'เจรจากับใคร'?
เป้าหมายเดิม 'ยุทธวิธีเปลี่ยน'
นี่แหละที่ 'สามสัส' ต้องการ