‘นิพิฏฐ์-เสรีพิศุทธ์’ชี้‘นวัธ’พ้นสส.


   

 โยนกันวุ่น! ปมสถานะ ส.ส.นวัธ "กกต." ถาม "เลขาฯ สภา" ขอความชัดเจนก่อนเคาะวันเลือกตั้งซ่อมภายใน 45 วัน "ชวน" ตอบกลับไม่มีอำนาจตัดสิน แนะ กกต.ส่งคำร้องศาล รธน.วินิจฉัย "วิษณุ" หนุนต้องหาคนชี้ขาด "นิพิฏฐ์-เสรีพิศุทธ์" ประสานเสียง กม.ระบุชัดพ้นสภาพแล้ว "นวัธ" เริ่มปรับตัวในเรือนจำได้ "พปชร." คึกคักรอเลือกตั้งซ่อมเขต 7 ขอนแก่น 

    เมื่อวันที่ 26 ก.ย. มีรายงานจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่า วันที่ 25 ก.ย.ที่ผ่านมา นายเมธา ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการ กกต. ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการ กกต. ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ลต.0012/10179 ถึงเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอความชัดเจนเรื่องการสิ้นสภาพความเป็น ส.ส.ของนายนวัธ เตาะเจริญสุข ส.ส.เขต 7 จ.ขอนแก่น หรือไม่ กรณีศาลจังหวัดขอนแก่นมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวในคดีฆ่าปลัดจังหวัดขอนแก่น
    หนังสือระบุว่า รัฐธรรมนูญมาตรา 150 วรรคหนึ่ง (1) กำหนดให้กรณีที่เป็นตำแหน่ง ส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งว่างลงเพราะเหตุอื่นใด นอกจากถึงคราวลาออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎรหรือเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรให้ดำเนินการตราพระราชกฤษฎีกา เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.ขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่างภายใน 45 วัน นับแต่ตำแหน่งนั้นว่างลง เว้นแต่อายุของสภาผู้แทนราษฎรจะเหลืออยู่ไม่ถึง 180 วัน ดังนั้นเพื่อให้การเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดขอนแก่นเขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่างเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงขอทราบการสิ้นสุดสมาชิกภาพ ส.ส.ของนายนวัธ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (6) ว่าเป็นไปโดยผลของคำพิพากษานับตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย.62 หรือไม่ และขอให้แจ้งสำนักงาน กกต.ทราบภายในวันที่ 27 ก.ย.62 
    ขณะที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ได้รับรายงานและประเด็นที่ฝ่ายกฎหมายของสำนักงานเลขาธิการสภาฯ พิจารณากรณีสมาชิกภาพของนายนวัธ ที่ถูกคุมขังโดยหมายของศาล ตามที่มีคำพิพากษาของศาลชั้นต้นจังหวัดขอนแก่นให้ประหารชีวิตข้อหาจ้างวานฆ่าแล้ว ทั้งนี้ ฝ่ายเลขาธิการสภาฯ จะทำหนังสือแจ้งความเห็นดังกล่าวไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ภายในวันที่ 26 ก.ย.
    "กรณีที่ฝ่ายกฎหมายของสภามีความเห็นที่แตกต่างเป็น 2 ประเด็น คือ เสียงข้างมากเห็นว่าสิ้นสมาชิกภาพ และเสียงข้างน้อยว่ายังไม่สิ้นสมาชิกภาพนั้น จะส่งเนื้อหาดังกล่าวไปยัง กกต.ทั้งหมด ผมจะไม่ใช้อำนาจวินิจฉัยในประเด็นความเห็นดังกล่าว เพราะไม่มีอำนาจ ซึ่งจากการค้นกฎหมายและรัฐธรรมนูญ พบว่าหน่วยงานที่มีอำนาจชี้ขาดเรื่องสมาชิกภาพคือศาลรัฐธรรมนูญ โดยช่องทางการยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ คือ ส.ส.เข้าชื่อและให้ กกต.ส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ" นายชวนกล่าว
ชี้ส่งศาล รธน.เหมาะสุด
    ประธานสภาฯ กล่าวว่า เรื่องนี้ต้องรีบดำเนินการ เพราะ กกต.ต้องพิจารณาจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ภายใน 45 วัน ส่วนที่หลายฝ่ายสงสัยว่าหากสภาเปิดสมัยวิสามัญ นายนวัธจะออกจากเรือนจำเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.ได้หรือไม่ ตนไม่ขอตอบเรื่องนี้ เพราะเรื่องยังไม่เกิด
    ส่วนนายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาฯ ยอมรับว่า กกต.ได้ส่งหนังสือมาสอบถามสภาถึงกรณีดังกล่าว ซึ่งตนเตรียมทำหนังสือตอบกลับ โดยเป็นข้อสรุปถึงผลหารือของฝ่ายกฎหมาย  
    ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงสมาชิกภาพ ส.ส.ของนายนวัธว่า ประธานสภาฯ ได้ให้ข่าวกับสื่อไปแล้วว่าจะตั้งทีมกฎหมายขึ้นมาตรวจสอบดู อย่างไรก็ตาม เปิดกฎหมายมาก็เห็นชัด ในรัฐธรรมนูญมาตรา 98 และ 101 ซึ่งทั้งสองมาตราโยงกัน อันหนึ่งขาเข้า อันหนึ่งขาออก โดยมาตรา 98 (6) ระบุว่าต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล ก็ต้องพ้นสภาพ ไม่ว่าจะถึงที่สุดหรือไม่ และไม่ว่าจะข้อหาใดก็ตาม ซึ่งกรณีของนายนวัธไปเข้าในข้อนี้
    ถามว่า ประธานสภาฯ ให้ทำหนังสือส่งถึง กกต.เพื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย นายวิษณุกล่าวว่า ถูกต้อง เพราะถ้ามีคนร้องคัดค้านขึ้นมาตามที่มีบางมาตราระบุไว้ว่า สมาชิก 1 ใน 10 เข้าชื่อส่งผ่านประธานสภาฯ ไปถึงศาลรัฐธรรมนูญได้ แม้กฎหมายชัดเจน แต่ถ้ามีการถกเถียงก็ต้องมีคนชี้ขาด ตรงนี้เป็นเรื่องธรรมดา ไม่ใช่เรื่องยาก จะได้ไม่ต้องเกิดการตีความ ดังนั้นถ้าสงสัยก็ไม่เป็นไร ให้ส่งไปที่ศาล แล้วก็จะย้อนหลังกลับไปอยู่ดี
    "กฎหมายเขียนไว้อย่างนี้ ใครเปิดดูก็เห็น แต่ทุกคนก็มีสิทธิสงสัยว่าอย่างนั้นอย่างนี้ ซึ่งในมาตรา 82 ก็บอกว่าสมาชิก 1 ใน 10 เข้าชื่อส่งไปยังศาลได้" นายวิษณุกล่าว
    ซักว่าจะต้องรอความชัดเจนสถานะ ส.ส.ของนายนวัธจากศาลรัฐธรรมนูญก่อนใช่หรือไม่ รองนายกฯ กล่าวว่า ไม่ต้องรอ แต่ถ้าเขายังไม่ลาออก ใครจะไปทำอะไรเขา ดังนั้นต้องร้องศาลอยู่ดี เพราะศาลจะเป็นคนวินิจฉัยว่าพ้นไปแล้วเมื่อนั้นเมื่อนี้ เพื่อเป็นการยืนยัน ซึ่งถ้าเกิดความไม่ชัดเจน ทำอย่างนี้ก็ถูกต้องแล้ว เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกัน และจะมีการเลือกตั้งใหม่ได้ก็ต้องรอคำวินิจฉัยของศาลเสียก่อน ซึ่งขั้นตอนต่างๆ ต้องไม่เกิน 45 วัน ดังนั้นต้องรีบทำเสีย เชื่อว่าไม่นาน
    วันเดียวกัน นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวถึงกรณีความเห็นเรื่องสมาชิกภาพของนายนวัธแตกออกเป็น 2 ฝ่ายว่า สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจะนำความไปยื่นให้ กกต. ได้ใช้อำนาจตาม  พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2560 ม.44 วรรคสี่ ในการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัยว่าสถานะของนายนวัธสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ 2560 ม.101 ประกอบ ม.98(6) แล้ว หรือยังไม่ขาดจากความเป็น ส.ส. ตาม ม.101 (13) เพราะคดียังไม่ถึงที่สุด ในวันศุกร์ที่ 27 ก.ย.2562 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงาน กกต. ถ.แจ้งวัฒนะ 
    นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเรื่อง "สงสัยเรื่องไม่เป็นเรื่อง" ระบุตอนหนึ่งว่า กรณี ส.ส.ขอนแก่นถูกศาลตัดสินประหารชีวิตและศาลไม่ให้ประกันตัว กรณีนี้ ปรากฏว่าทางสำนักงานเลขาธิการ กกต.และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เกิดมีความสงสัยขึ้นมาว่า ส.ส.ท่านนั้นพ้นจากความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วหรือยัง จนทำท่าว่าจะส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ 
ยันกม.ชัด'นวัธ'พ้นส.ส.
    นายนิพิฏฐ์ระบุว่า เรื่องนี้มีหลักตามรัฐธรรมนูญในมาตรา 101 บัญญัติว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงเมื่อ....(มีอยู่ 13 ข้อ) เช่น (2) ตาย, (3) ลาออก, (6) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 98 และในมาตรา 98 (6) บัญญัติว่า ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล กรณีนี้ ส.ส.ขอนแก่นถูกศาลพิพากษาประหารชีวิตและถูกขังอยู่ตามหมายของศาล เขาก็ต้องพ้นจากสมาชิกภาพการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญตาม ม.101 (6) ประกอบมาตรา 98 (6) ชัดเจนอยู่แล้ว ไม่เห็นจะต้องส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอีก
    "เรื่องนี้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแถลงว่า ต้องให้ ส.ส.จำนวน 1 ใน 10 ลงชื่อส่งไปศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อตีความ ผมก็จะถามว่า เอ้าแล้วถ้าส.ส.เขาไม่สงสัยล่ะจะทำยังไง ไม่ค้างเติ่งกันอยู่แบบนี้หรือ และผมก็จะดูเหมือนกันว่า ส.ส.ท่านไหนสงสัยในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องบ้าง เอ้า!! ผมยกตัวอย่างให้ชัดเข้าไปอีก ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (2) บัญญัติว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงเมื่อตาย ถ้าเกิดผู้แทนราษฎรตายลง เผาแล้ว เก็บกระดูกแล้ว ถ้า กกต.เกิดสงสัยว่ากรณีอย่างนี้หมดสมาชิกภาพการเป็น ส.ส.หรือยัง ไม่ต้องทำหนังสือพร้อมส่งกระดูกไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหรือว่า ส.ส.ท่านนี้หมดจากสมาชิกภาพจากการเป็น ส.ส.หรือยัง?" นายนิพิฏฐ์กล่าว
    เช่นเดียวกับ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวว่า นายนวัธหมดสมาชิกภาพการเป็น ส.ส.แล้ว เพราะศาลได้ตัดสินประหารชีวิต แม้จะเพียงศาลชั้นต้นก็ตาม แต่ได้ถูกจำคุกแล้ว ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญว่าต้องสิ้นสภาพ ส.ส.  ไม่จำเป็นที่จะต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความแต่อย่างใด กกต.ก็วินิจฉัยเองว่ากรณีนี้ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ 
    พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์กล่าวว่า พรรคเสรีรวมไทยจะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตที่มีการเลือกตั้งใหม่ เพราะถ้าไม่ส่งคนลงสมัครเลือกตั้งใหม่จะทำให้พรรคเสรีรวมไทยไม่มีคะแนน ถึงแม้จะแพ้ก็ต้องส่งเพื่อรักษาฐานเสียงไว้ จะส่งคนเดิมที่เคยลงแล้ว อย่างไรก็ตาม อยากพูดในที่ประชุมสภาด้วยซ้ำว่าเมื่อการถวายสัตย์ฯ ไม่ครบแล้วจะเลือกตั้งไปทำไม  
    “ถ้าผมถาม กกต.ว่าที่นครปฐม เขต 5 ส.ส.อนาคตใหม่ลาออก ที่ จ.สมุทรปราการ  ส.ส.พรรคพลังประชารัฐได้ใบเหลือง นายนวัธถูกจำคุก หรือกรณี พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์  ส.ส.กำแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ ที่กำลังจะถูกศาลตัดสินจำคุกเช่นกัน ต้องเลือกตั้งใหม่หรือไม่ และขอถามว่าถ้าไม่มีคนพวกนี้สภาประชุมได้หรือไม่ เพราะที่ผ่านมา ส.ส.นครปฐม พรรคอนาคตใหม่ป่วยโดยไม่ได้เข้าร่วมประชุมสภาเลย แต่สภาก็ประชุมได้ เพราะองค์ประชุม 251 เสียงเท่านั้น ซึ่ง กกต.บอกว่าต้องเลือกตั้งใหม่ เพราะต้องทำตามรัฐธรรมนูญ แล้วทำไมถวายสัตย์ฯ จึงไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ เชื่อว่าจะมีเรื่องติดตามมาอีกมากที่ทำไม่ชอบแล้วไม่พิจารณาตัวเอง อีกหน่อยคนก็อ้างว่าคนนี้ทำผิดรัฐธรรมนูญได้ คนนั้นก็ต้องทำได้ ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องเลือกตั้งให้เสียงบประมาณ” หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยกล่าว
    ด้านนายชัยเกษม นิติสิริ แกนนำพรรคเพื่อไทย (พท.) ยืนยันว่า ส่วนตัวมองว่านายนวัธยังไม่ขาดสมาชิกภาพความเป็น ส.ส. เพราะมองว่าคดียังไม่ถึงที่สุด และคำสั่งให้คุมขังของศาลนั้นยังสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ในอีกไม่กี่วัน 
    "ขอยกตัวอย่างว่า หากมีการพิพากษาแล้วจำเลยไม่ได้เตรียมหลักทรัพย์มายื่นประกันตัวในวันพิพากษา แล้วปรากฏว่าศาลออกหมายขัง แต่วันรุ่งขึ้นเมื่อจำเลยนำหลักทรัพย์มายื่นประกันแล้วศาลให้ประกัน ถามว่ากรณีเช่นนี้จะตีความให้เขาขาดสมาชิกภาพความเป็น ส.ส.หรือ ถ้าตีความเช่นนั้น จะกลายเป็นบรรทัดฐานในอนาคต และจะมีคนเสียสิทธิลักษณะนี้อีกหลายคน ส่วนตัวจึงมองว่าการตีความเช่นนี้ไม่น่าจะถูกต้อง เพราะไม่เป็นธรรม เมื่อมีการให้ความเห็นที่หลากหลาย ผู้ให้ความชัดเจนเรื่องนี้ได้คือศาลรัฐธรรมนูญ" แกนนำพรรค พท.กล่าว
พปชร.รอเลือกตั้งซ่อม
    สำหรับความเคลื่อนไหวของนายนวัธ ซึ่งถูกควบคุมอยู่ที่เรือนจำกลางขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย.เป็นต้นมานั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดทั้งวันนี้ยังคงไม่มีทีมทนายความของนายนวัธยื่นขอประกันตัวเพื่อขอให้ศาลปล่อยตัวชั่วคราวแต่อย่างใด ทำให้นายนวัธยังคงต้องอยู่ในการควบคุมของเรือนจำกลางขอนแก่นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์ ผู้ถูกคุมขังที่มีอัตราโทษสูงจะถูกคุมขังที่เรือนจำกลางขอนแก่น ได้ไม่เกิน 30 วัน จากนั้นจะถูกส่งต่อการคุมขังไปที่เรือนจำบางขวาง ซึ่งขณะนี้กรมราชทัณฑ์อยู่ในระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวทั้งหมด
    มีรายงานว่า ตลอดช่วงของการคุมขังนายนวัธนั้น ยังคงมีคนในครอบครัว รวมไปถึงกลุ่มเพื่อน ส.ส. รวมไปถึงนักการเมืองทุกระดับ เดินทางมาเข้าเยี่ยม โดยเฉพาะนายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน ที่ได้เดินทางเข้าเยี่ยมแล้วเช่นกัน  
    ทั้งนี้ นายนวัธถูกย้ายจากทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่นมายังเรือนจำกลางขอนแก่น ได้ถูกแยกตัวไปอยู่ที่เรือนพยาบาล โดยไม่ปะปนกับนักโทษรายอื่น เนื่องจากเป็นจำเลยที่มีอัตราโทษสูง โดยที่นายนวัธมีอาการนิ่งเงียบ รับประทานอาหารชนิดเดียวกันกับนักโทษรายอื่นๆ และเริ่มปรับตัวได้แล้ว
    ที่ จ.ขอนแก่น นายเอกราช ช่างเหลา ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรค ภาค 4 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) เรียกประชุม ส.ส.ของพรรค พปชร.และอดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคทั้ง 10 เขตเลือกตั้งของ จ.ขอนแก่น เพื่อวางแผนการดำเนินงานประจำเดือน ต.ค. รวมทั้งหารือถึงความพร้อมในการเตรียมการส่งผู้สมัครรับการเลือกตั้ง หากมีการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ขอนแก่น เขต 7
    นายเอกราชกล่าวว่า พรรค พปชร.พร้อมทุกเมื่อหากมีการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการหารือร่วมกับผู้บริหารพรรคและแกนนำพรรคของทุกภูมิภาคแล้วนั้น ยังคงยืนยันว่าหากมีการประกาศเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ขอนแก่น เขต 7 ยังคงส่งนายสมศักดิ์ คุณเงิน ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรค ในเขตเลือกตั้งที่ 7 เช่นเดิม
    “การเลือกตั้งที่ผ่านมา เขตเลือกตั้งที่ 7 ขอนแก่นนั้น ผู้สมัครของเราได้อันดับที่ 2 โดนอันดับที่ 1 คือนายนวัธ ที่ได้คะแนนรวม 29,270 คะแนน รองลงมาคือนายสมศักดิ์ ที่ได้คะแนนรวม 26,553 คะแนน และนายสมควร จากพรรคอนาคตใหม่ ได้คะแนนรวม 12,414 คะแนน ที่ผ่านมาคณะทำงานของพรรคและผู้สมัครนั้นได้ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และเป็นอดีต ส.ส.เจ้าของพื้นที่หลายสมัย ดังนั้นในการเลือกตั้งครั้งนี้ ทุกคนพร้อมที่จะรับใช้ประชาชน และพร้อมที่จะเลือกตั้งอย่างมาก” นายเอกราชกล่าว.
    


"เป็นกำลังใจให้จีน สู้..สู้" สำหรับพวกเราคนไทย....... ยามนี้ ไม่มีอะไรดีไปกว่าช่วยกันส่งแรงใจไปให้พี่น้องจีนที่กำลังเผชิญไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ค่อนข้างเดียวดายขณะนี้ โดยเฉพาะที่ "อู่ฮั่น"

การตั้งรับ 'ไวรัส' ของรัฐบาล
สัญญาณ 'ล้างบาง' ตำรวจ
ทำไมต้อง "กดบัตรแทนกัน"?
แรงจูงใจของอาชญากร
ที่ไม่ได้วินิจฉัย 'ใช่ว่าไม่ผิด'
'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'