พิพัฒน์ เร่งปั้นวิชาชีพมัคคุเทศก์ลุยเพิ่มที่พักในชุมชน 1,500 แห่งทั่วประเทศ


   


28 ก.ย.62-นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะยกระดับการทำงานให้ตอบสนองด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและด้านกีฬา ทั้งระบบเพื่อรองรับการเป็นกระทรวงเศรษฐกิจเต็มรูปแบบ โดยการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจบริการการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการและสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว พร้อมเดินหน้ายกระดับวิชาชีพมัคคุเทศก์ให้ได้รับการยอมรับในสังคม 

นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้บริหารดูแลกันเองผ่านการจัดตั้งสภาวิชาชีพด้านมัคคุเทศก์ พร้อมกันนี้ ผลักดันและเพิ่มจำนวนที่พักในชุมชนผ่านโครงการ Home Lodge และ Homestay ให้ครบ 1,500 แห่งทั่วประเทศ ภายใน 2 ปีนี้ ซึ่งในปัจจุบันนี้ Homestay มีเพียง 196 แห่ง

ด้านกีฬา จะผลักดันให้มีการจัดกิจกรรมระดับโลกทั้งเรื่องกีฬาและเชิงศิลปะในประเทศไทย เช่น Moto GP และ Tomorrowland และส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนผ่านเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอ และอาสาสมัครผู้นำออกกำลังกายที่มีอยู่ทั่วประเทศ โดยสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อนักกีฬาไทยสู่กีฬาโลก ส่งเสริมให้มีโรงเรียนกีฬาเฉพาะด้าน เช่น ฟุตบอล และวอลเล่ย์บอล และจะขยายผลการขับเคลื่อนเมืองกีฬาให้เป็นเมืองกีฬาอย่างแท้จริง ทำรายได้อย่างเป็นรูปธรรมให้แก่ท้องถิ่น ในรูปแบบของบุรีรัมย์โมเดล

“กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีการดำเนินการและขับเคลื่อนโครงสร้างธุรกิจบริการการท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งแต่ ต้นน้ำ : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) กรมพลศึกษา กลางน้ำ : กรมการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปลายน้ำ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย ผ่านการบูรณาการโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อย่างชัดเจน” นายพิพัฒน์ กล่าว


ผม "หายไป" ด้วยท้องไส้ไม่สบายซะหลายวันแต่วันนี้ ๒๑ ตุลาไม่หายก็ต้องหาย เพราะเป็นวันครบรอบอีกขวบของไทยโพสต์ ยังไงๆ ก็ต้องเอาหน้ามาเจอกัน ที่สำคัญ........

'ทอน' ไม่รู้! แล้วจะรอดหรือ
ธาตุแท้อนาคตใหม่
งบฯ ผ่าน ไม่ยุบ ไม่ออก
'ความเมือง' ในไทยยุคที่ ๓
อย่าให้ฝ่ายแค้นแหกตา
ธนาธร:ไก่อ่อนเผยอเป็นอินทรี