'ดาวสภาเพื่อไทย'จวกชิมช้อปใช้เลือกปฏิบัติ-ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ


เพิ่มเพื่อน    

30 ก.ย.62-นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย(พท.) กล่าวว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนเป็นจำนวนมากตลอดสัปดาห์ถึงโครงการ ชิมช้อปใช้ว่ามีปัญหาอย่างมากทั้งแนวคิด วิธีทำและผลที่จะได้รับ นอกจากความไม่พร้อมและเร่งรีบในการใช้เงินภาษีของประชาชนที่ไปล้วงเอามาจากงบกลาง แสดงให้เห็นถึงแนวคิดเชิงนโยบายที่ไม่มีวิชั่นของรัฐบาลเพราะโดยทั่วไปแล้วจะต้องบรรจุอยู่ในงบประมาณปกติ โครงการนี้เป็นโครงการเลือกปฏิบัติต่อประชาชนอย่างน่ารังเกียจเพราะประชาชนกว่า 40 ล้านคน ไม่มีโอกาสเข้าถึงระบบดังกล่าว เพราะ 1.เขาไม่ได้ใช้ระบบสมาร์ตโฟน 2.การเข้าถึงแอพพลิเคชั่น ที่มีขั้นตอนซับซ้อนการลงทะเบียนยุ่งยาก 3.ร้านค้ายังมีปัญหาไม่ยอมรับ  4.ระบบยังไม่สามารถรองรับกับการใช้ปริมาณพร้อมพร้อมกันเป็นจำนวนมากทำให้ร้านค้ายกเลิกโครงการกลางคันและทิ้งของที่เลือกแล้วบริเวณร้านเป็นจำนวนมาก 5.ประชาชนยังมีความกังวลใจว่ารัฐจะล้วงความลับจากเลข 13 หลักของประชาชนอาจนำข้อมูลไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ทางการเมืองของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง 6.หากไม่ประสบความสำเร็จใครจะเป็นผู้รับผิดชอบนอกจากประชาชนผู้เสียภาษี

นายจิรายุ กล่าวว่า วิธีคิดในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยรูปแบบเช่นนี้ ถ้าเป็นนักศึกษากำลังสอบวัดผล จะให้ตกอย่างเดียวไม่ได้ต้องรีไทร์หรือไล่ออก สถานเดียวเพราะวิธีคิดจากซีเลบัมในสมอง ไม่ทำงาน และทำอย่างมีวาระแอบแฝงหรือไม่ซึ่งฝ่ายค้านจะติดตามตรวจสอบต่อไป

"กระบวนการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการให้คนออกไปท่องเที่ยว เป็นวิธีคิดที่กลับหัวกลับหางเพราะเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ประเทศมีเศรษฐกิจดีประชาชนก็จะออกไปเที่ยวและเชื่อว่าคนที่คิดโครงการนี้ย่อมรู้ว่าเงิน 1,000 บาทไม่สามารถไปท่องเที่ยวที่ไหนได้โดยเฉพาะการเดินทางข้ามจังหวัดและไม่ใช่ยาวิเศษที่รัฐบาลจะกล้านำมากระตุ้นเศรษฐกิจได้ ในการอภิปรายงบประมาณรายจ่าย ฝ่ายค้านจะชำแหละถึงแนวคิดของรัฐบาลในการใช้เงินภาษีของประชาชนที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้เลยว่าจะทำให้เศรษฐกิจดีได้อย่างไร แถมยังได้กลิ่นตุตุต่อเรื่องนี้ว่ามีคนได้รับผลประโยชน์ไม่กี่กลุ่ม ซึ่งนโยบายเรื่องนี้ถือว่า คนคิดฉลาดที่จะได้รับผลประโยชน์ แต่คนซวยก็คือประชาชนและคนทั้งประเทศที่ต้องเสียภาษีไปกับเรื่องนี้ ที่เรียกได้เลยว่าเป็น มหกรรมการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ" 
 


ยุคก่อนๆ....... นายกฯ "ปกครองประชาชน" หมายถึงนายกฯ เป็นนาย ถึงยุค New Normal เปลี่ยนเป็น "ประชาชนปกครองนายกฯ" คือประชาชนเป็นนาย

นายกฯ ที่ 'ขอโทษ' ประชาชน
ทดสอบสถานการณ์ 'รอบ ๒'
บันทึก 'มหาประชายินดี' ไทย
'ธนาธรกับการจารกรรม'
ลับแล "เมืองไทย" ในดรามา
ลิงในวิถีที่เหนือคณะก้าวหน้า