ชาวอยุธยาเฮ!ศาลปกครองพิพากษาให้ชนะคดีโรงงาน-ท่าเรือขนถ่านหินแม่น้ำป่าสัก


   


1 ต.ค.62-  นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาะโลกร้อน เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน พร้อมด้วยชาวบ้านในอำเภอนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 81 คน ได้เข้ายื่นฟ้องหน่วยงานของรัฐ 8 หน่วยงาน เช่น อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อธิบดีกรมเจ้าท่า อบต. และหน่วยงานของรัฐต่างๆ มาตั้งแต่ ก.พ.2559 เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้หน่วยงานเหล่านี้สั่งการควบคุมให้ผู้ประกอบการโรงงาน 51 บริษัท และท่าเรือ 26 แห่ง ริมแม่น้ำป่าสัก ในพื้นที่ อ.นครหลวง แก้ไขปัญหาการประกอบกิจการ ทั้งการขนถ่านหิน คลังสินค้า เป็นระบบปิดทั้งหมด ไม่ปล่อยฝุ่นละออง น้ำเสีย ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชาวบ้านและสิ่งแวดล้อม ให้รื้อถอนท่าเทียบเรือในส่วนที่ล่วงล้ำลำน้ำป่าสักออกทั้งหมด และท่าเรือที่รับหรือทำการขนถ่ายสินค้าจากเรือบรรทุกที่มีนำหนักหรือระวางเกิน 500 ตันกรอส ให้มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพิกถอนใบอนุญาตท่าเรือที่ฝ่าฝืน พร้อมเอาผิดกับผู้ประกอบการเรือบาสที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านด้วยนั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 ก.ย.62 ที่ผ่านมาศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งกรมเจ้าท่าที่อนุญาตให้ผู้ประกอบการท่าเรือขนถ่ายถ่านหินและสินค้าต่าง ๆ ที่มีระวางบรรทุกเกิน 500 ตันกรอสทั้งหมดโดยให้มีผลย้อนหลังไปนับแต่วันที่อนุญาต แต่หากจะใช้ท่าเรือดังกล่าวต่อไปต้องไปจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA ให้ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสียก่อน และพิพากษาให้อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช้อำนาจตาม ม.35 ประกอบ ม.37 แห่ง พรบ.โรงงาน 2535 แก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญจากฝุ่นละออง และเสียงดังจากการประกอบกิจการต่างๆทั้งหมด และพิพากษาให้ อบต.ในพื้นที่ ใช้อำนาจตาม ม.44 ม.26 ประกอบ ม.28 แห่ง พรบ.การสาธารณสุข 2535 แก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญจากฝุ่นละออง และเสียงดังจากการประกอบกิจการต่างๆทั้งหมดด้วยภายใน 90 วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษา

คดีดังกล่าวถือว่าเป็นชัยชนะของชาวอยุธยา โดยเฉพาะที่มีบ้านเรือนอยู่ในชุมชนหมู่บ้านต่าง ๆ ในอำเภอนครหลวงริมแม่น้ำป่าสัก ที่ทนทุกข์ทรมานกันมานานนับ 10 ปีที่หน่วยงานรัฐปล่อยให้มีกิจการท่าเทียบเรือ การขนถ่ายถ่านหิน แป้งมัน ปุ๋ย ข้าว พืชผลทางการเกษตรต่างๆ โดยไม่มีมาตรการควบคุมปัญหาเลยแต่อย่างใด เป็นเหตุให้ชาวบ้านเจ็บป่วย เป็นโรคทางเดินหายใจ ภูมิแพ้ สิ่งแวดล้อมเสียหาย บ้านเรือนเต็มไปด้วยฝุ่นผงของถ่านหิน แป้งมัน ตลิ่งริมน้ำพังทรุดตัวเสียหาย ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นต้นเหตุสำคัญที่อาจก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 แพร่คลุมเมืองในพื้นที่ภาคกลางรวมทั้ง กทม.อยู่ในขณะนี้ด้วย.


อุ่นหนาฝาคั่ง...แน่นซอย ไทยโพสต์ ครบรอบ ๒๓ ปี ย่างเข้าปีที่ ๒๔ ยังได้รับความรัก จากกัลยาณมิตรมากมาย เหมือนเช่นเคย ขอบคุณกันไม่หมด ทั้งจากภาคธุรกิจ ราชการ ฝ่ายการเมือง

'๒๑ ตุลา' สำนึกย้อน 'สำนึกไทย'
'ทอน' ไม่รู้! แล้วจะรอดหรือ
ธาตุแท้อนาคตใหม่
งบฯ ผ่าน ไม่ยุบ ไม่ออก
'ความเมือง' ในไทยยุคที่ ๓
อย่าให้ฝ่ายแค้นแหกตา