'เจี๊ยบ-ชุมสาย'รุมขย่มบอกถึงเวลาสังคายนากระบวนการยุติธรรม


   

7 ต.ค.62-นายชุมสาย ศรียาภัย รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีผู้พิพากษาศาลจังหวัดยะลา ยิงตนเอง โดยได้ทิ้งคำพิพากษา ไว้ให้สังคมทราบว่าถูกกดดันแทรกแซงจากผู้บังคับบัญชาว่า ถึงเวลาที่สังคมไทยต้องทบทวนและสังคายนากระบวนการยุติธรรม เพราะเชื่อได้ว่าข้อเท็จจริงในคำแถลงนั้นเป็นความจริง ถึงเวลาแล้วที่สังคมไทยผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมทุกภาคส่วนต้องหยิบเรื่องนี้มาพิจารณาว่า มีอะไรซ่อนอยู่ในกระบวนการยุติธรรมไทย คมกระสุนครั้งนี้เป็นการจุดประกายไฟไม่เพียงในสื่อมวลชนไทยเท่านั้น แต่ทั่วโลกที่ให้ความสนใจ ทุกฝ่ายต้องทำความจริงให้ปรากฏ ให้ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริง ควรสังคายนาและปฏิวัติ การดำเนินคดีทางการเมืองมีผลกระทบรุนแรง ดังนั้นต้องสังคายนาหาความจริงให้ปรากฏผลของคำวินิจฉัยไม่ว่าจะเป็นคดีทางการเมือง

ร.ท.หญิงสุณิสา ทิวากรดำรง รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า สถาบันในองค์กรตุลาการได้มีการออกแบบโครงสร้างให้เป็นองค์กรอิสระอยู่แล้ว เช่น คณะกรรมการกต.มีความเป็นอิสระที่จะพิจารณาคดี สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของตุลาการที่จะสร้างระบบขึ้นมาป้องกันการแทรกแซงจากอำนาจอื่น ปัญหานี้ไม่ควรผลักภาระไปที่กระบวนการยุติธรรมอย่างเดียวแต่ควรร่วมมือกันทุกภาคส่วนในการป้องกันการหาผลประโยชน์โดยใช้การแทรกแซงในกระบวนการยุติธรรม กลไกลสำคัญในกระบวนการยุติธรรมหมายรวมถึงหน่วยงานอื่นๆด้วย หากต้องการนำความเชื่อมั่นกลับคืนมาต้องแสดงให้เห็นว่าแต่ละหน่วยงานมีการถ่วงดุลทำงานอย่างโปร่งใส ไม่ได้ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือผลประโยชน์ของผู้ใด กระบวนการยุติธรรมต้องมีร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น


ผมผิดอะไร?...........ฟัง "ทอน" แถลงข่าวก็ได้ข้อสรุปไม่ใช่เรื่อง "อยู่เป็น" หรือ "อยู่ไม่เป็น" แล้วล่ะ        อยู่ไปก็ไลฟ์บอยซะมากกว่า 

"ทอน-บุตร" ประเทศกูมี
"๓.๖ ล้าน" สู่วีรชนลำพะยา
คนของ 'แม้ว-ปู' จะปราบโกง
ไม่แก้ รธน.จะมีใครตาย?
ระวังจะ 'อยู่ ไม่ ได้'!
เราไม่ทิ้งกัน 'วันนี้ ๑ ล้าน' แล้ว