ประธานญาติวีรชนพฤษภา 35 แนะบทบาทความเป็นผู้นำ ควรสื่อสารเพื่อสร้างความกลมเกลียวให้คนในชาติ


   

12 ต.ค 62 - นายอดุลย์ เขียวบริบุรณ์ ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 กล่าวว่าจากการที่พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ออกมาระบุว่ามีขบวนการจ้องล้มสถาบัน เรื่องนี้ผบ.ทบ.ควรระมัดระวังในการแสดงความเห็น เพราะนอกจากผู้เสียสติหรือคนบ้าเท่านั้น ที่จะไม่รู้ว่ารัฐธรรมนูญกำหนดว่าพระมหากษัตริย์ทรงอยู่ภายใต้กฏหมาย วันนี้ประชาชนทุกผู้ ทุกหมู่เหล่า ล้วนน้อมนำสิทธิอำนาจ ของตนถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยรักบูชา เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีด้วยกันทั้งสิ้น

"เป็นที่กังขาว่าเหตุใดจึงได้มีการถกเถียงในหมวดที่ 1 ของรัฐธรรมนูญทั้งที่ประชาชนคนไทยทั้งชาติ อยากข้ามพ้นความขัดแย้ง ไม่ควรมีการกล่าวอ้างเรื่องรัฐธรรมนูญกับเรื่องสถาบันเลย " นายอดุลย์

นายอดุลย์ กล่าวว่า เรารู้กันดีว่าทั่วโลกทุกประเทศ เศรษฐกิจฝืดเคือง คงไม่มีใครอยากต่อสู้กันยามนี้ วันนี้ประชาชนให้ความสำคัญกับปากท้อง ดังนั้นบทบาทผู้นำที่สื่อสารเพื่อสร้างความกลมเกลียวให้คนในชาติได้จึงจะสามารถเข้าไปนั่งในหัวใจประชาชนได้


ที่ว่า "หนัก" เพราะอะไร? เพราะเราแบกมันไว้ จึงหนัก แบกไว้บนบ่าบ้าง แบกไว้ในใจบ้าง สุมไว้บนหัวบ้าง ถ้ารู้จักวางมันลงซะบ้าง ที่ว่าหนัก....... ก็เบา!

"ทำบุญไว้เถิด" จะเกิดผล
นึกว่าดี 'อยากลองดี' ก็เชิญ!
คู่มือฉบับ 'คุกและยุบพรรค"
รำพึง-รำพัน 'วันโลกเปลี่ยนยุค'
ไม่อยากอยู่จึงอยู่ไม่เป็น
แล้ว 'ทอน' จะรู้ว่าผิดอะไร