ฮันซีนซาปาเมืองไทย บ้านน้ำจวงหมู่บ้านกลางขุนเขา นาขั้นบันได


เพิ่มเพื่อน    

14 ต.ค.62 - ในช่วงปลายฝนต้นหนาว แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติกำลังสวยงามเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะที่บ้านน้ำจวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่รายล้อมไปด้วยขุนเขา และธรรมชาติที่สวยงาม นักท่องเที่ยวสามารถชมทะเลหมอกยามเช้า และแหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้าน ทั้งนาขั้นบันไดที่เนินสองเต้า จนได้ชื่อว่าเป็นซาปาเมืองไทย@ บ้านน้ำจวง อ่างเก็บน้ำอันเนื่องจากพระราชดำริบ้านน้ำจวง ซึ่งสามารถเก็บน้ำไว้ใช้ในหลายหมู่บ้านยามฤดูแล้ง ชมน้ำตกตาดปลากั้ง ที่หลายคนชมว่าเป็นน้ำตกที่สวยรองจากน้ำจากทีลาซู และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอีกมากที่นักท่องเที่ยวที่น่าไปเที่ยวชมในช่วงหน้าหนาวปีนี้

นอกจากนี้ทางกลุ่มท่องเที่ยวในชุมชนโดยชุมชนบ้านน้ำจวงอย่างยั่งยืน ได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก เตรียมงานเทศกาลท่องเที่ยวกินข้าวใหม่ม้ง ซาปาเมืองไทย @บ้านน้ำจวง พิษณุโลก ในระหว่างวันที่  19-20 ตุลาคม 2562 นี้ ที่บ้านน้ำจวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด พัฒนา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นาขั้นบันไดบ้านน้ำจวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก สู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร นิเวศ วัฒนธรรมประเพณี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ท่องเที่ยวในชุมชนโดยชุมชนบ้านน้ำจวงอย่างยั่งยืน กระจายรายได้สู่ชาวบ้านชุมชนอีกด้วย

นายนิรันดร์ ลีวัฒนะกุล อายุ 40 ปี ประธานกลุ่มท่องเที่ยวในชุมชนบ้านน้ำจวงอย่างยั่งยืน  ระบุว่า ในช่วงนี้ที่บ้านน้ำจวงมีธรรมชาติที่สวยงาม เหมาะแก่การท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ทั้งทางธรรมชาติและวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง และที่สำคัญในวันที่  19-20 ต.ค.นี้ทางกลุ่ม ก็จะจัดส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชุมชนเทศกาลท่องเที่ยวกินข้าวใหม่ม้ง ซาปาเมืองไทย @บ้านน้ำจวง พิษณุโลก กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยเทศกาลกินข้าวใหม่ม้ง(ข้าวใหม่หอมมะลิม้ง) น้ำนมข้าวใหม่ และอื่นๆอีกมากมาย 

ทั้งนี้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปสามารถไปร่วมงานเทศกาลท่องเที่ยวกินข้าวใหม่ม้ง ซาปาเมืองไทย @บ้านน้ำจวง พิษณุโลก หรือไปเที่ยวชมธรรมชาติที่สวยงามและวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาเผ่าม้งบ้านน้ำจวง ได้ หรือสามารถสอบถามได้ที่  โทร.081-7011199 ,087-3178089, 064-0871011 ,089-2442552


สนุกเขาละ "กทม.กับสาธารณสุข" จับชาวบ้านที่ "รอเงก" เป็นเดิมพัน แล้ว "ยักเงี่ยงใส่กัน" ด้วยปัญหาวัคซีน "ขาดตอน"!

ยอมให้ด่า "เพื่ออนาคต"
๗ ปี"ไล่นายกฯ"อย่างเดียว
"วิจัย-พัฒนา"ถึง"หมากัด"
"รัฐบาลทำดีแต่มีคนเซ็ง"
เมื่อนายกฯ ชื่อ "พิธา"
มิติ"ปัจจุบัน-อนาคต"