แต่งตั้งข้าราชการระดับสูง ศธ. 8ราย "อรรถพล"นั่งเลขากช."ดิสกุล"เลขา กศน.


เพิ่มเพื่อน    

22ต.ค.62-นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับสูง จำนวน 8 รายดังนี้ 1.นายดิสกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการ ศธ. สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (เลขาฯ กศน.) สป. 2.นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาฯ กศน. สป. ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการ ศธ. สป. 3.นายประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (รองเลขาฯ กอศ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการ ศธ. สป. 4.นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการ ศธ. สป. ดำรงตำแหน่ง รองเลขาฯ กอศ. สอศ. 5.นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค (ศธภ.) สำนักงาน ศธภ. 2 สป. ดำรงตำแหน่ง รองปลัด ศธ. สป. 6.นายธีรพงษ์ สารแสน ศธภ. สำนักงาน ศธภ. 10 สป. ดำรงตำแหน่ง รองปลัด ศธ. สป. 7.นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาฯ กพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการ ศธ. สป. และ8.นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการ ศธ. สป. ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาฯ กช.)

นายณัฏฐพล กล่าวต่อว่า สำหรับการแต่งตั้งผู้บริหารระดับ 10 ศธ. ครั้งนี้ก็ถือว่าได้พิจารณาตามความเหมาะสมและบริบทของงาน รวมถึงพิจารณาความสามารถของแต่ละคนที่ได้คัดเลือกให้ไปอยู่ในตำแหน่งต่างๆ เพราะตนต้องดูองคาพยพของหน่วยงานที่มีผู้บริหารระดับ 11 ให้สอดคล้องตามกันไปด้วย เนื่องจากผู้ที่เข้ามาช่วยงานจะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและพร้อมขับเคลื่อนงานการศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน สำหรับตำแหน่งที่ยังว่างอยู่ คือ รองเลขาฯ กพฐ.และรองเลขาฯ กอศ.นั้น ขณะนี้ตนอยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือก ผู้ที่มีความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ในส่วนของตำแหน่งเลขานุการ รมว.ศธ.นั้น ในการประชุม ครม.ครั้งนี้ ยังไม่ได้มีการพิจารณา ซึ่งจะนำเข้าในการประชุม ครม.ในสัปดาห์หน้า 

“นอกจากนี้ในการประชุม ครม.นายกรัฐมนตรี ไม่ได้กำชับเรื่องใดเกี่ยวกับ ศธ.เป็นกรณีพิเศษ เพียงแต่ย้ำถึงการเตรียมความพร้อมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ รวมถึงการเตรียมความพร้อมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ของแต่ละกระทรวงด้วย”รมว.ศธ.กล่าว


ดู "การเมืองในพรรคการเมือง" ท้องไส้ขย้อนกันแล้ว วันนี้ เปลี่ยนบรรยากาศ ไปดู "การเมืองในสาธารณสุข" กันบ้าง! เรื่องกลไกภายในของหมอกระทรวงสาธารณสุขนี่ เป็นที่กล่าวขานมายาวนานว่า 

"มายาประชาธิปไตยเลือกตั้ง"
พปชร.ที่ 'อยู่เป็น-อยู่ไม่เป็น'
"การเมืองวันที่ไม่มีประยุทธ์"
เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.
"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ