“กุลิศ” เคลียร์ 40 บริษัทก่อนเปิดประมูลนำเข้าแอลเอ็นจีสิ้นเดือน ต.ค.62


   

23 ต.ค.2562 นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว(แอลเอ็นจี) แบบตลาดจร(สปอต) ว่าได้ดำเนินการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนผู้ผลิตหรือผู้ค้าที่มีคุณสมบัติสามารถเสนอราคาต่อ กฟผ. เรียบร้อยแล้วจำนวน 40 บริษัท ซึ่งหลังจากนี้จะจัดเตรียมเอกสารสำหรับการจัดหาแอลเอ็นจี แบบสปอตเสร็จ และออกเอกสารเชิญชวนให้มาประกวดราคาครบทุกบริษัทภายในวันที่ 24 ต.ค. นี้ ก่อนที่จะมีการกำหนดหนดวันยื่นประมูลอีกครั้งภายในสิ้นเดือนต.ค.นี้

“นอกจากนี้ การเจรจาหาข้อยุติในการนำเข้าแอลเอ็นจี กับบริษัท ปิโตรนาส แอลเอ็นจี จำกัด ที่ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.) ให้ กฟผ.หาข้อยุติเรื่องการนำเข้าแอลเอ็นจี 1.5 ล้านตันนั้น ในเรื่องนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่มีข้อสรุปอย่างเช่นที่ได้มีการเผยแพร่ ซึ่งต้องพิจารณาถึงกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย ซึ่ง กฟผ.เป็นผู้รับนโยบายมาปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ และขอยืนยันว่าการเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นประธานบอร์ด กฟผ.เป็นการเข้ามาเพื่อกำกับการขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของรัฐบาล โดยจะทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา โปร่งใสสามารถตรวจสอบการทำงานได้”  นายกุลิศ กล่าว

นายธวัชชัย จักรไพศาล รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง กฟผ. กล่าวว่าการจัดหาแอลเอ็นจีที่ได้สรุปแนวทางและปริมาณการนำเข้าที่เหมาะสม 2 ลำเรือลำเรือละ 65,000 ตันนั้นจะสามารถนำเข้าลำแรกประมาณเดือนธ.ค. 2562 และลำที่ 2 ประมาณเดือนเม.ย. 2563 เพื่อทดสอบระบบทั้งช่วงความต้องการแอลเอ็นจี ในตลาดโลกสูงคือช่วงเดือนธ.ค. ซึ่งจะทำให้เห็นผลกระทบค่าไฟ และแนวทางบริหารคลังและท่อในช่วงความต้องการไฟฟ้าสูงสุด(พีก)ด้วย และในช่วงความต้องการในตลาดโลกต่ำ คือเดือนเม.ย. เพื่อให้การพิจารณาข้อมูลประกอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกิดความรอบคอบครบถ้วน

“เราจะนำเชื้อเพลิงไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าพระนครใต้ หน่วยที่ 1 จังหวัดสมุทรปราการ โรงไฟฟ้าวังน้อย หน่วยที่ 4 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงไฟฟ้าบางปะกง หน่วยที่ 5 จังหวัดฉะเชิงเทรา และมีแผนจะออกเอกสารเชิญชวนให้เสนอราคาประมาณปลายเดือนนี้ เพื่อให้ทันต่อกำหนดนำเข้าเดือนธ.ค. 62 ทั้งนี้จะต้องนำผลการนำเข้าลำแรก รายงานแก่ กบง. เพื่อรับทราบผลกระทบจากการดำเนินการ รวมถึงเปรียบเทียบต้นทุนค่าไฟฟ้า ให้ส่งผลกระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้าน้อยที่สุด”นายธวัชชัย กล่าว
 


ขยันดีนะ....ฝ่ายค้านชุดนี้ เคาะกะลากันรายวัน จะแก้รัฐธรรมนูญ จะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล งานเต็มมือ!    เรื่องหาวิธีชำเรารัฐธรรมนูญพูดกันไปเยอะแล้ว มาที่เรื่องซักฟอกรัฐบาลดูบ้าง 

ไม่แก้ รธน.จะมีใครตาย?
ระวังจะ 'อยู่ ไม่ ได้'!
เราไม่ทิ้งกัน 'วันนี้ ๑ ล้าน' แล้ว
พี่น้องใต้เศร้าเราจะสุขหรือ?
จาก 'บางระจัน' ถึง 'ลำพะยา'
อ้อย 'ฤๅจะหวานเท่า' ไทย-จีน