โยนมหา'ลัยผลิตครูล้นไม่มองเกษียณแค่2หมื่น/ แต่แห่สมัครสอบเป็นครูผู้ช่วยปีละแสน


เพิ่มเพื่อน    


24ต.ค.62- “รมว.อว.” มอบ ส.ค.ศ.ท. ทำแผนการผลิตครูทั้งระบบ ให้ตรงตามต้องการ“ด้านรักษาการเลขาฯ คุรุสภา” เผยมหาวิทยาลัยยังผลิตครูล้น ทั้งที่อัตราการเกิดของเด็กต่ำลงเรื่อยๆ  ไม่หันมามองอัตราเกษียณครูแต่ละปีอยู่ที่ประมาณ 2หมื่น  ขณะที่ มีคนแห่สมัครสอบเป็นครูผู้ช่วยปีละ 1แสนคน  


นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา (รองเลขาฯ สกศ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) ได้มีการหารือกับสภาคณบดีคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) ซึ่งที่ประชุมได้มีการเสนอ เรื่องแผนการผลิตครูที่ทาง ส.ค.ศ.ท. ต้องการให้มีนโยบายที่ชัดเจนระหว่าง อว.และ ศธ. รวมถึงเสนอให้ผลิตครูระบบปิด ควรจะให้สถาบันไหนผลิตสาขาอะไรจำนวนเท่าไร และอาจจะไม่สามารถผลิตครูระบบปิดได้ทั้งหมด หรือเริ่มที่ร้อยละ 50 ของจำนวนสถาบันการผลิตครูทั้งหมดก่อน และเมื่อจบมาแล้วก็ควรมีอัตรารองรับทันที ซึ่ง รมว.อว.ก็มอบให้ ส.ค.ศ.ท.กลับไปทำแผนการผลิตครูทั้งระบบและนำมาเสนออีกครั้ง ซึ่งตนมองว่า อว.ควรที่จะมีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องนี้ ว่า ทำอย่างไรจำนวนการผลิตครูจึงจะสมดุลกับการใช้ และทำอย่างไรการผลิตครูจึงจะมีคุณภาพ เพราะที่ผ่านมามีผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. มากถึง 100,000 คน ขณะที่จำนวนอัตราเกษียณมีเพียงประมาณ 20,000 อัตรา แต่จำนวนผู้ที่ผ่านการสอบทุกครั้งก็มีไม่ถึง 10,000 คน ซึ่งเราก็คงต้องมาพิจารณาในแง่ของปริมาณและคุณภาพด้วย

ปฎิบัติหน้าที่เลขา คุรุสภากล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันจำนวนเด็กลดลงตามอัตราการเกิดของประชาชน แต่ข้อมูลการผลิตครูยังถือว่าค่อนข้างที่จะสูง ขณะที่ความต้องการใช้ครูมีจำนวนไม่มาก ซึ่งในเรื่องของแผนการผลิตครูนั้น คุรุสภาจะดูแล 2 เรื่องหลัก คือ มาตรฐานหลักสูตรการผลิตครู ที่จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด และมาตรฐานการผลิตครู ที่จะต้องดูแผนการผลิตครูของแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งเราไม่ได้เป็นผู้กำหนดจำนวนผู้เรียน เป็นอำนาจมหาวิทยาลัยที่จะกำหนด ดังนั้น การผลิตครูควรที่จะมีการนำข้อมูลการเกษียณอายุราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มาร่วมวิเคราะห์ รวมถึงสถาบันผลิตครูทุกแห่งก็ต้องมาร่วมกันผลิตครูอย่างเป็นระบบ เพราะที่ผ่านมาการผลิตครูทำอย่างอิสระ มหาวิทยาลัยใดคิดว่าตนเองมีศักยภาพก็ผลิตครูได้ ส่งผลจำนวนครูที่ผลิตออกมาไม่สอดคล้องกับจำนวนการใช้ครู และมีปัญหาเรื่องครูเกินทุกปี 

 

 


นี่...พูดกันตามเนื้องานเลยนะ ฝ่ายค้าน ๕-๖ พรรค "เพื่อไทย" เป็นแกนนำ พูดประจำว่า "เข้ามาทำหน้าที่เป็นปากเสียงแทนประชาชน" ในรัฐสภา จะเข้าปีที่ ๓ อยู่อีกไม่กี่เดือน

เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์