คมนาคมปรับเพิ่มวงเงินรถไฟไทย-จีนอีก 1.2 หมื่นล้าน


เพิ่มเพื่อน    

26 ต.ค. 2562 นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ว่า ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการก่อสร้างงานโยธา จำนวน 14 ตอน ซึ่งปัจจุบันได้ก่อสร้างไปแล้ว 2 ตอน อยู่ในระหว่างรอลงนามในสัญญาอีก 2 ตอน และรอพิจารณาผลการประกวดราคาอีก 8 ตอน ปรับแก้ไข เอกสารจัดซื้อจัดจ้างอีก 1 ตอน และอีก1 ตอนอยู่ในการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ช่วงบางซื่อ-รังสิต

อย่างไรก็ตามที่ประชุมได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงวงเงินสัญญา 2.3 ปรับกรอบวงเงินของสัญญางานระบบราง ระบบไฟฟ้าและเครื่องกลรวมทั้งจัดหาขบวนรถไฟและจัดฝึกอบรมบุคลากร จากที่อนุมัติไว้เดิม จำนวน 38,558.38 ล้านบาท เป็น 50,633.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12,075.12 ล้านบาท ประกอบด้วย การย้ายขอบเขตงานระบบที่ซ้อนทับอยู่ในขอบเขตของงานโยธา การเปลี่ยนรุ่นขบวนรถ EMU จาก CHR 2G (Hexie Hao) เป็น CR Series (Fuxing Hao) การเปลี่ยนทางแบบใช้หินโรยทาง (Ballast Track) เป็นทางแบบไม่ใช้หินโรยทาง (Ballastiess Track) และอื่น ๆ (ค่าประกันพัสดุจาก 1 ปี เป็น 2 ปี ตามระเบียบพัสดุฯ ของไทย ค่าประสานงาน และค่าดำเนินการ

นายสรพงษ์ กล่าวว่าสำหรับประเด็นเรื่องการเปลี่ยนใช้สกุลเงินจะต้องขอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งหากได้ข้อสรุปจะเสนอคณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจให้ความเห็นชอบว่าจะใช้สกุลเงินบาทหรือของสหรัฐฯ โดยตั้งเป้าจะเสนอในการประชุมวันที่1 พฤศจิกายน 2562 หากได้รับการอนุมัติจะเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการดำเนินการทั้งหมด และนำไปสู่ขั้นตอนการลงนามก่อสร้างร่วมกับฝ่ายจีน


วานซืน....... ๑๒๐ คณาจารย์ โผลหัวจากง่ามตูดเพนกวิน ออกมาหนุน ๑๐ ข้อเสนอ "ล้มสถาบันกษัตริย์" ที่เวทีธรรมศาสตร์ ของฮองเฮาเกศินี ที่นายปริญญาเป็นโปรโมเตอร์ เมื่อ ๑๐ สิงหา.

'๒๕๖๓ คณาจารย์ร่านเมือง'
ใครทน 'ธรรมศาสตร์ไม่ทน'?
สารพันวันประเทศ 'ฝีแตก'
ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?