คมนาคมปรับเพิ่มวงเงินรถไฟไทย-จีนอีก 1.2 หมื่นล้าน


   

26 ต.ค. 2562 นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ว่า ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการก่อสร้างงานโยธา จำนวน 14 ตอน ซึ่งปัจจุบันได้ก่อสร้างไปแล้ว 2 ตอน อยู่ในระหว่างรอลงนามในสัญญาอีก 2 ตอน และรอพิจารณาผลการประกวดราคาอีก 8 ตอน ปรับแก้ไข เอกสารจัดซื้อจัดจ้างอีก 1 ตอน และอีก1 ตอนอยู่ในการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ช่วงบางซื่อ-รังสิต

อย่างไรก็ตามที่ประชุมได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงวงเงินสัญญา 2.3 ปรับกรอบวงเงินของสัญญางานระบบราง ระบบไฟฟ้าและเครื่องกลรวมทั้งจัดหาขบวนรถไฟและจัดฝึกอบรมบุคลากร จากที่อนุมัติไว้เดิม จำนวน 38,558.38 ล้านบาท เป็น 50,633.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12,075.12 ล้านบาท ประกอบด้วย การย้ายขอบเขตงานระบบที่ซ้อนทับอยู่ในขอบเขตของงานโยธา การเปลี่ยนรุ่นขบวนรถ EMU จาก CHR 2G (Hexie Hao) เป็น CR Series (Fuxing Hao) การเปลี่ยนทางแบบใช้หินโรยทาง (Ballast Track) เป็นทางแบบไม่ใช้หินโรยทาง (Ballastiess Track) และอื่น ๆ (ค่าประกันพัสดุจาก 1 ปี เป็น 2 ปี ตามระเบียบพัสดุฯ ของไทย ค่าประสานงาน และค่าดำเนินการ

นายสรพงษ์ กล่าวว่าสำหรับประเด็นเรื่องการเปลี่ยนใช้สกุลเงินจะต้องขอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งหากได้ข้อสรุปจะเสนอคณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจให้ความเห็นชอบว่าจะใช้สกุลเงินบาทหรือของสหรัฐฯ โดยตั้งเป้าจะเสนอในการประชุมวันที่1 พฤศจิกายน 2562 หากได้รับการอนุมัติจะเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการดำเนินการทั้งหมด และนำไปสู่ขั้นตอนการลงนามก่อสร้างร่วมกับฝ่ายจีน


ขออาลัย.......... ต่อการสิ้นอายุขัยของ "นายชัย ชิดชอบ" อดีตประธานรัฐสภา ที่บ้านจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวาน (๒๔ ม.ค.๖๓) ด้วยวัย ๙๒ ปี และขอแสดงความเสียใจกับ "ตระกูลชิดชอบ" ที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักเคารพและเป็นหลักชัยของตระกูลครั้งนี้ด้วย

ทำไมต้อง "กดบัตรแทนกัน"?
แรงจูงใจของอาชญากร
ที่ไม่ได้วินิจฉัย 'ใช่ว่าไม่ผิด'
'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'
๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'