ดุสิตโพล เผยประชาชนมอง เลือกตั้งซ่อม ส.ส.นครปฐม เป็นเกมพลิกทางการเมือง


เพิ่มเพื่อน    


27 ต.ค. 2562 จากที่ นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ ผู้สมัครพรรคชาติไทยพัฒนาชนะการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.นครปฐม เขต 5 มีคะแนนนำ 37,675 คะแนน ทิ้งห่างอนาคตใหม่ 28,216 คะแนน โดยมีผู้มาใช้สิทธิ์ร้อยละ 63.43 เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนเฉพาะผู้ที่สนใจติดตามข่าวการเมือง “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,072 คน ระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2562 สรุปผลได้ ดังนี้ 

1. ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การเลือกตั้งซ่อม จ.นครปฐม
อันดับ 1    เป็นข่าวดัง เกมพลิก ผลไม่เป็นไปตามที่คนส่วนใหญ่คาดการณ์ไว้             49.63%
อันดับ 2    ชัยชนะของพรรคชาติไทยพัฒนาเป็นผลดีต่อฝ่ายรัฐบาล ทำให้มีคะแนนเสียงเพิ่มขึ้น     32.25%
อันดับ 3    การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ย่อมมีผู้แพ้ ผู้ชนะ                26.22%

2. จากผลการเลือกตั้ง สะท้อนให้เห็นอะไรไบ้าง?
อันดับ 1    สถานการณ์ทางการเมืองไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา    52.57%
อันดับ 2    ประชาชนคือผู้มีสิทธิมีเสียง ต้องเคารพการตัดสินใจ        39.40%
อันดับ 3    การเลือกตั้งครั้งนี้คนตัดสินใจเลือกที่ตัวบุคคลมากกว่า        22.58%

3. ประชาชนคิดว่าอนาคตของ “ฝ่ายรัฐบาล” จะเป็นอย่างไร?
อันดับ 1    เหมือนเดิม    44.19%
เพราะ  การดำเนินงานล่าช้า ไม่ค่อยเห็นการเปลี่ยนแปลง  รัฐบาลถูกคัดค้านต่อต้าน โดนเพ่งเล็งหลายเรื่อง ฯลฯ  
อันดับ 2    แย่ลง    36.33%
เพราะ  ยังแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชนไม่ได้ การจัดสรรงบประมาณปี 63 มีปัญหา ไม่ชัดเจน ฯลฯ
อันดับ 3    ดีขึ้น    19.48%
เพราะ  รัฐบาลยังมีเสียงข้างมาก มีอำนาจในการบริหารบ้านเมืองเต็มที่ มีมาตรการต่างๆออกมาช่วยเหลือประชาชน ฯลฯ

4. ประชาชนคิดว่าอนาคตของ “ฝ่ายค้าน” จะเป็นอย่างไร?
อันดับ 1    เหมือนเดิม    54.26%
เพราะ  พรรคร่วมฝ่ายค้านมีประสบการณ์ทางการเมืองมานาน  มีหน้าที่หลักในการตรวจสอบและคานอำนาจกับรัฐบาล ฯลฯ
อันดับ 2    ดีขึ้น    29.52%
เพราะ  ฝ่ายค้านทำหน้าที่ได้เหมาะสม ปฏิบัติตามนโยบาย เป็นฝ่ายค้านที่ดี เร่งทำผลงานให้เป็นที่ยอมรับ ฯลฯ
อันดับ 3    แย่ลง    16.22%
เพราะ  อาจเป็นจุดเปลี่ยนหรือเป็นการส่งสัญญาณเตือนบางอย่าง การเมืองไทยร้อนแรง ฝ่ายค้านถูกบีบ ทำงานยากขึ้น ฯลฯ

5. ประชาชนคิดว่าอนาคตของ “พรรคอนาคตใหม่” จะเป็นอย่างไร?
อันดับ 1    เหมือนเดิม    37.16%
เพราะ  เป็นพรรคใหม่ไฟแรง มีอุดมการณ์และความมุ่งมั่น เป็นเรื่องปกติที่ถูกจับจ้องและโดนโจมตีจากฝ่ายตรงข้าม ฯลฯ 
อันดับ 2    ดีขึ้น    32.51%
เพราะ  จากผลการเลือกตั้งครั้งนี้จะทำให้พรรคอนาคตใหม่มีความรอบคอบ ทำงานรัดกุมมากขึ้น ฯลฯ
อันดับ 3    แย่ลง    30.33%
เพราะ  เริ่มมีกระแสข่าวในทางลบ อาจมีความขัดแย้งภายในพรรค ส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น ฯลฯ
      
สวนดุสิตโพล


วันนี้........เป็นวันมหาประชายินดี "เพื่อมวลมนุษยชาติ" ของชาติไทย ในยุค ไวรัส "มหาวิบัติภัย" ล้างมนุษยชาติ ที่ทั้งโลกต้องคุกเข่า สยบยอม แต่ด้วยวิทยาการและการวิจัย "วงการแพทย์ไทย" ได้จุดประกายหวังที่ "สิ้นหวัง" ของมวลมนุษยชาติให้คุโชนในความหวังอีกครั้ง

'ธนาธรกับการจารกรรม'
ลับแล "เมืองไทย" ในดรามา
ลิงในวิถีที่เหนือคณะก้าวหน้า
'เมย์เดย์..เมย์เดย์' คนเห็นผี!
'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'