ตายสนิท!'อิศรา'เปิดภ.ง.ด.91ปี61'คุณช่อ'แจ้งรายได้ 8.4 แสน คืนภาษี 6,752 บ.อุดหนุนส้มหวาน 500 ไม่พบริจาค 1 ล้าน


   


29 ต.ค.62- ตามที่สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า ในบัญชีรายชื่อผู้บริจาคเงินให้แก่พรรคการเมืองตามการเผยแพร่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กรณีพรรคอนาคตใหม่ ระหว่างเดือน ต.ค. 2561-ม.ค. 2562 มีทั้งสิ้น 44 ราย โดยปรากฏชื่อ น.ส.พรรณิการ์ วานิช ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคอนาคตใหม่ บริจาคด้วย 1 ล้านบาท (งวด เดือน พ.ย.2561)  

อย่างไรก็ดี ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ น.ส.พรรณิการ์ ที่แจ้งต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส. เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2562 (ยื่นบัญชี 28 ส.ค. 2562) ระบุว่า มีทรัพย์สินประมาณ 3.3 ล้านบาทเศษ โดยจำนวนนี้มีเงินฝาก 4 บัญชี 9 หมื่นบาทเศษ หนี้สิน 7.1 แสนบาทเศษ ทำให้นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นเรื่องให้ กกต. ตรวจสอบเส้นทางการเงินของ น.ส.พรรณิการ์ นั้น (อ่านประกอบ : ‘ธนาธร-เมีย-แม่ยาย’บริจาคเงินให้ อนค. 22.2 ล.จากยอดรวม 39.5 ล.ก่อนเลือกตั้ง, ‘ช่อ-พรรณิการ์’ เอาเงินจากไหน? บริจาคให้พรรค 1 ล้าน)

เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2562 สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ไปที่สำนักงาน ป.ป.ช. ถ.สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี เพื่อตรวจสอบเอกสารประกอบในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ น.ส.พรรณิการ์ มีการแจ้งแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91) เมื่อปี 2561

ระบุว่า มีรายได้รวม 843,008 บาท เป็นเงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญฯทั้งหมด หักค่าใช้จ่าย 100,000 บาท หักรายการค่าลดหย่อน 225,458 บาท คงเหลือรายได้ 517,550 บาท คำนวณภาษีจากเงินได้สุทธิจำนวน 30,132 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 36,884 บาท คงเหลือภาษีชำระเกิน 6,752 บาท

นอกจากนี้ยังมีค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา 30,000 บาท เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 6,708 บาท ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 125,000 บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 3,750 บาท

ทั้งนี้ น.ส.พรรณิการ์ แจ้งขอคืนเงินภาษีที่ชำระไว้เกิน 6,752 บาท นั้น ได้ทำเครื่องหมายในช่องอุดหนุนหักเงินภาษีให้แก่พรรคอนาคตใหม่ (หมายเลขรหัส 177) จำนวน 500 บาทด้วย

ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. 2561 รวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. มิได้อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวถ่ายภาพเอกสารประกอบแต่อย่างใด

อนึ่ง กรณีนี้เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2562 ที่ผ่านมา นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงาน กกต. ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินของ น.ส.พรรณิการ์ วานิช นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (บริจาคเข้าพรรค 10 ล้านบาท) นางรวิพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ ภรรยานายธนาธร (บริจาคเข้าพรรค 7.2 ล้านบาท) แล้ว.

ต้นฉบับ


ขออาลัย.......... ต่อการสิ้นอายุขัยของ "นายชัย ชิดชอบ" อดีตประธานรัฐสภา ที่บ้านจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวาน (๒๔ ม.ค.๖๓) ด้วยวัย ๙๒ ปี และขอแสดงความเสียใจกับ "ตระกูลชิดชอบ" ที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักเคารพและเป็นหลักชัยของตระกูลครั้งนี้ด้วย

ทำไมต้อง "กดบัตรแทนกัน"?
แรงจูงใจของอาชญากร
ที่ไม่ได้วินิจฉัย 'ใช่ว่าไม่ผิด'
'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'
๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'