โปรดเกล้าฯ'กิตดนัย ธรมธัช'พ้นจากตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด


   

29 ต.ค.62- ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ตุลาการศาลปกครองพ้นจากตำแหน่ง

ด้วยสำนักงานศาลปกครองแจ้งว่า ประธานศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งอนุญาตให้นายกิตดนัย ธรมธัช ตุลาการศาลปกครอง ตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าว พ้นจากตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาฃ นายกรัฐมนตรี.


ลืมบอกไป.......! ว่าจะหาดูเทป "ดอกเตอร์ตอแหล" ได้จากที่ไหน? ที่ว่า "องค์ประชุมเราครบนะครับ"...... "มติเอกฉันท์นะครับ".......

ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"
ประชาธิปัตย์ 'ก่อนศตวรรษ'?
ยำใหญ่ “ใส่ไข่” นายกฯประยุทธ์
'ผีบุญ' แนวทางศึกษา 'ทอน'
ประเดิมศกด้วย"ศึก ๒ สวน"
'ตำรวจกับผู้ร้ายในชีวิตจริง'