“แมวไม่อยู่หนูระเริง” คอลเลคชั่นใหม่ปีชวด ส่งสุข สร้างชีวิตชาวบ้าน


   

ภาพฝีพระหัตถ์พระราชทานปีชวด“แมวไม่อยู่ หนูระเริง” 

 

    สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงช่วยเหลือเด็กและชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารรวมกันเป็นกลุ่มอาชีพผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของกลุ่มขึ้นมาเพื่อนำไปจำหน่าย ทำให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถพึ่งตนเองได้และยังส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์มากมาย 

       จุดเด่นผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่ทำด้วยมือ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ทั้งผ้าทอมือ ผลิตภัณฑ์ผ้า เครื่องจักสานและแกะสลัก ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ปักและตกแต่งผ้า สินค้าผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติและแปรรูปผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติทอมือกะเหรี่ยง 

ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านมีการจำหน่ายผ่านร้านภูฟ้าเป็นร้านที่จัดตั้งขึ้นในกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร(กพด.) เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

       ทุกปีได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ให้แก่ร้านภูฟ้า เพื่อนำไปผลิตหรือปรากฏบนสินค้าต่างๆ จำหน่าย โดยรายได้เหนือรายจ่ายของร้าน ทรงพระกรุณาพระราชทานเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาชาวบ้าน รวมทั้งนักเรียนถิ่นห่างไกล เป็นจำนวนเงินมากกว่า 160 ล้านบาท ในช่วงสิบหกปีที่ผ่านมา

 

บัตรอวยพรปีใหม่ 2563 ใช้พระพรพระราชทาน

 

 

     ในปีชวด พ.ศ.2563 ร้านภูฟ้าเปิดคอลเลคชั่นใหม่“แมวไม่อยู่หนูระเริง” สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานภาพฝีพระหัตถ์รูปหนูหน้าตารื่นเริงและรูปแมวที่แอบดูหนูข้างรั้วมาปักบนกระเป๋าเสื้อโปโล 8 สี เสื้อคอวี 3 สี และเสื้อทีเชิ้ต 2 สี เสื้อทั้งหมดจะออกจำหน่ายเป็นของขวัญปีใหม่ นอกจากนี้ พระราชทานพรปีใหม่“สวัสดีปีใหม่  ๒๕๖๓  ปีชวดหนู“แมวไม่อยู่หนูระเริง” ดังนี้ 

 

สวัสดีปีใหม่  ๒๕๖๓ ปีชวดหนู  “ แมวไม่อยู่หนูระเริง” 

 

 แมวไม่อยู่หนูระเริงโบราณว่า  แต่แมวมาเมื่อไหร่รู้แน่ 

   

อาจถูกกินสิ้นชีพไม่ทันแก่  ต้องพ่ายแพ้เพราะประมาทอาจถึงตาย 

   

คนเหมือนหนูตั้งใจดูให้พร้อมสรรพ  เผื่อแมวกลับสู้ได้ดั่งใจหมาย 

   

อยู่ทั้งปีไม่มีอันตราย  ท่านทั้งหลายจงสุขทุกคืนวัน

 

     ที่งานภูฟ้าจัดโดยร้านภูฟ้า ณคริสตัลคอร์ท ชั้นเอ็ม ศูนย์การค้าสยามพารากอนเมื่อวันก่อน มีการจัดแสดงคอลเลคชั่นใหม่ปีชวดให้ชมทั้งเสื้อทีเชิ้ตเสื้อคอวี เสื้อโปโลสีต่างๆ ที่มีความหมายของ”หนูระเริง” บัตรอวยพรปีใหม่ สมุดบันทึก ปากกา เนคไท ร่มและเครื่องใช้ต่างๆ แล้วยังมีสินค้าผ้าไหม  ผ้าห่มทอมือ สินค้าที่แปรรูปจากผ้าปกากะญออันเป็นสินค้าจากภูมิปัญญาชาวบ้าน  เป็นสินค้าเพื่อความสุขสดชื่นในปีใหม่ที่ใกล้เข้ามา 

 

ศ.กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันท์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานร้านภูฟ้า 

 

     ศ.กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันท์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานร้านภูฟ้า กล่าวว่า ร้านภูฟ้าเกิดขึ้นจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงตามเสด็จในหลวงรัชกาลที่9 ในพื้นที่ห่างไกลทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ซึ่งประสบปัญหาด้านสุขภาพอนามัย โภชนาการและขาดโอกาสทางการศึกษา  ทรงมีพระราชประสงค์ให้เยาวชนและชาวบ้านมีการศึกษาและสามารถประกอบอาชีพได้ทรงมีพระราชดำริส่งเสริมอาชีพ  รวมถึงเป็นอาชีพที่บรรพบุรุษทำ ทรงให้มีการพัฒนาและสอนเกิดโครงการพัฒนาอาชีพที่สวนจิตรลดาผลิตภัณฑ์จำนวนมากที่ทำขึ้นมาจะไปจำหน่ายที่ไหน  เป็นปัญหาใหญ่พระองค์ทรงแก้ปัญหาด้วยการขายในงานกาชาดประจำปี ต่อมาทรงมีพระราชดำริให้เปิดร้านคณะกรรมการดำเนินงานร้านภูฟ้าจึงช่วยกันดำเนินงานนำมาสู่การเปิดร้านภูฟ้าขึ้นเมื่อปี2544 

    “ ทรงมีพระราชดำริให้ร้านภูฟ้าเป็นร้านที่เชื่อมต่อคนชนบทผู้ยากไร้กับคนในเมืองโดยมีตัวกลางเป็นผลิตภัณฑ์ชาวบ้าน  สินค้าที่จำหน่ายได้ชาวบ้านได้เงินกลับไปพัฒนาตัวเองและครอบครัวปัจจุบันขยายสาขามี20 สาขาส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ  แล้วยังมีร้านภูฟ้าที่หัวหิน เชียงใหม่ และน่าน  นอกจากนี้ ทรงรับสั่งร้านต้องทันสมัยค้าขายแบบโบราณไม่ได้ เริ่มสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ว  แต่สินค้าชาวบ้านงานทำมือ ไม่ใช่สินค้าจากโรงงาน ฉะนั้น ขนาดลวดลายหรือสีอาจไม่ตรงกันทุกชิ้นทางร้าน อยากสื่อสารให้คนเข้าใจอย่างสินค้าแปรรูปจากผ้าปกากะญอชาวบ้านใช้เวลาว่างทำหลังทำไร่เสร็จ ทรงรับซื้อไว้ทั้งหมด “ ศ.กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กล่าวด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ 

 

ผลิตภัณฑ์จากโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริ ช่วยชาวบ้านถิ่นทุรกันดาร

 

     ปี 2563 เป็นปีพิเศษอีกปี  คณะทำงานร้านภูฟ้าได้ขอพระราชทานพรปีใหม่  เพราะพสกนิกรไทยเฝ้ารอพรอันประเสิรฐที่เป็นคติสอนใจทุกปี             ศ.กิตติคุณดร.คุณหญิงสุชาดา กล่าวว่า จุดหมายจริงๆ ของพรพระราชทาน ทรงมีพระราชประสงค์ อยากให้คนไทยทุกคนมีความสุข มีความรักสามัคคีเพื่อให้บ้านเมืองสงบสุข และให้ทุกคนดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี เจริญก้าวหน้าและก้าวทันโลก 

       “ ปีหน้าปีชวดซึ่งเกี่ยวกับหนู ซึ่งหนูต้องคู่กับแมว พระองค์ทรงมีสุนัขทรงเลี้ยงและแมวทรงเลี้ยงซึ่งแมวพระเอก  ชื่อคุณบ๊อบบี้  เป็นแมวสีเหลือง ทรงนำมาผูกเป็นเรื่องราวว่า โลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คนอยู่ยากขึ้นเยอะ ทรงเข้าใจเรื่องดิสรัปชั่น (Disruption) อย่างมากในโลกที่เปลี่ยนแปลง คำว่า ไม่ประมาท ทุกคนต้องมีอยู่ในใจ แมวไม่อยู่หนูระเริง ซึ่งดูแล้วเหมือนไม่มีอะไร แต่แมวกลับมาเมื่อไหร่ไม่รู้ พรพระราชทานในบทสุดท้ายที่ว่าอยู่ทั้งปีไม่มีอันตราย ท่านทั้งหลายจงมีสุขทุกคืนวัน มาจากพระทัยของพระองค์อยากให้คนไทยอยู่ดีมีสุข มีความเจริญรุ่งเริงไปข้างหน้า ทรงเตือนอย่าประมาทชีวิตไม่มีอะไรแน่นอน  พระองค์พระราชทานเป็นบทกลอนเขียนด้วยลายพระหัตถ์ ซึ่งพรพระราชทานนี้จะปรากฎบนด้านหน้าของเสื้อทีเชิ้ต” ศ.กิตติคุณดร.คุณหญิงสุชาดา กล่าว 

 

ศิลปินดาราชวนสนับสนุนสินค้าภูฟ้า เพื่อส่งความสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวบ้าน

 

     จากพรพระราชทานและภาพฝีพระหัตถ์พระราชทานทางร้านภูฟ้าตั้งใจตั้งชื่อเสื้อเพื่อความสุขสดชื่นรื่นเริงของลูกค้าและร้านภูฟ้าสู่การเริ่มต้นปีดีๆ    เสื้อทีเชิ้ต 2 สี คือ สีขาวหนูรื่นเริงสีเทาหนูเบิกบานถ้าผู้ที่ชอบใส่เสื้อคอวีทางร้านภูฟ้าจะมีเสื้อให้เลือกซื้อถึง 3 สีคือสีชมพู หนูสดสวย สีม่วง หนูสดใส และสีฟ้าหนูสดชื่น ส่วนเสื้อโปโลทั้ง 8 นี้จะมีชื่อสีต่างๆที่มีความหมายของ“หนูระเริง” ทั้งสิ้นดังนี้ สีน้ำเงิน หนูสุขใจ สีเทา หนูอิ่มใจสีเขียวเทอร์ควอยส์ หนูแจ่มใส สีม่วงหนูปลื้มใจ สีชมพูบานเย็น หนูสุขสันต์ สีเขียวมะกอก หนูแช่มชื่น สีส้ม หนูซาบซึ้งและสีฟ้า หนูสบายใจ ที่ทางร้านภูฟ้าตั้งใจตั้งชื่อเสื้อเพื่อความสุขสดชื่นรื่นเริงของลูกค้าและร้านภูฟ้า

     ศ.กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กล่าวว่า สินค้าที่มีประจำทุกปีคือเสื้อโปโลปีนี้มี8 สีรวมทั้งเสื้อทีเชิ้ตรวมถึงสินค้าพรีเมียม เช่น ผ้าขนหนู หมวกปิ่นโต กระเป๋า  ผ้าทอปกากะญอ นาฬิกาเพาเวอร์แบงค์ ซึ่งเป็นสินค้าใหม่ที่เพิ่มมารวมถึงถุงผ้าโดยทุกอย่างสามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันสินค้าชุดนี้เริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้สนใจสามารถเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าได้ที่ร้านภูฟ้าทั้ง20 สาขาและสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ http://www.phufa.org/shop และติดตามข่าวสารทางเฟซบุ๊ก PHUFA

 

ศิริชัย ทหรานนท์ ดีไซเนอร์และเจ้าของห้องเสื้อเธียเตอร์ (THEATRE)  

 

    ด้าน ศิริชัย ทหรานนท์ ดีไซเนอร์และเจ้าของห้องเสื้อเธียเตอร์(THEATRE) เป็นที่ปรึกษาในการใช้สีเสื้อโปโลคอลเลคชั่นใหม่ปีชวดกล่าวว่าการใช้สีได้แรงบันดาลใจจากงานกระเบื้องบริเวณซุ้มประตูของพระเจดีย์ในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ  นำมาบวกกับเทรนด์สีปี2563 โดยเสื้อโปโลทั้ง 8 นี้ ใช้สีพาสเทลทั้งหมดทั้งโทนอ่อนและเข้มสวมใส่ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ส่วนภาพฝีพระหัตถ์พระราชทานเลือกใช้โทนสีร้อนให้ดูโดดเด่นและน่าสนใจมากขึ้น  นอกจากนี้ ได้ปรับรูปแบบเสื้อจากเดิมกระดุม3 เม็ดเป็น2 เม็ดปรับขนาดแขนเสื้อให้กระชับขึ้นและออกแบบลายสกรีนเสื้อ T-shirt ชนิดคอกลมโดยใช้พระพรพระราชทานและภาพฝีพระหัตถ์มารวมกันซึ่งภูฟ้าไม่เคยทำมาก่อนพร้อมเลือกเนื้อผ้าที่นำมาผลิตเสื้อแจ๊คเก็ตโดยใช้เป็นผ้าBaby French Terry ที่ให้ความอ่อนนุ่มและความอบอุ่น  ตั้งใจออกแบบเพื่อส่งความสุขเนื่องในปีใหม่ 

 

 


"ช่อ-พรรณิการ์" นี่.......... ต้องยกให้เธอเป็น "เตียวเสี้ยน" แห่งสำนัก "อนาคตโคตรใหม่" อย่างนั้นเลยจริงๆ "เหว" ว่าลึกแล้ว แต่คิดจากก้อนสมองในหัวกะโหลกที่ทิ่มคอจมลงไปถึงไหล่ ลึกและล้ำกว่ามากนัก!

๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'
ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"
ประชาธิปัตย์ 'ก่อนศตวรรษ'?
ยำใหญ่ “ใส่ไข่” นายกฯประยุทธ์
'ผีบุญ' แนวทางศึกษา 'ทอน'