กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พสกนิกรหลั่งไหลลงนามถวายพระพร


เพิ่มเพื่อน    

2 เม.ย.64 - เวลา 8.00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2564 ณ  ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

วันเดียวกัน ที่ศาลาสหทัยสมาคม  ในพระบรมมหาราชวัง  สำนักพระราชวัง ได้เปิดให้คณะบุคคล สมาชิกราชสกุล  ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  องค์กรอิสระ และประชาชน นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี แสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาประเทศชาติ พร้อมทั้งลงนามถวายพระพร  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2564 ประกอบด้วย

หน่วยราชการในพระองค์ ,  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี , กระทรวงสาธารณสุข , กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  , สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) , กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช , กรมการพัฒนาชุมชน , สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา , ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ,สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์  , มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ , กระทรวงศึกษาธิการ , มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ , กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน , มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าเพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตรบุรฉัตร 

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง , บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) , พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ , สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3  ,  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา, สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ  , สมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ ในพระอุปถัมภ์ , ชมรมรวมใจภักดิ์จักรีวงศ์ ,สมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ , สำนักงานอัยการสูงสุด , บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด , มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัยอารามวัตรมหายาน , ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร , กรมประชาสัมพันธ์

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด, กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี  , มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ , กรมยุทธศึกษาทหารบก ,มวลชนจิตอาสากรุงเทพมหานคร , สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  , บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) ,ชมรมรักพ่อหลวง , ชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน , เสบียงบุญ by คุณหญิง , สื่อมวลชนข่าวในพระราชสำนัก , บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) , และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) AIS

ทั้งนี้ สำนักพระราชวังได้ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยเคร่งครัด  โดยหน่วยงานต่างๆและประชาชนที่เดินทางมาลงนามถวายพระพร ได้ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการเป็นอย่างดี.


หมู่นี้ ขบวนการล้มเจ้า "โจมตีสถาบัน" หนัก ถึงขั้น "ปั้นข่าวเท็จ" เอาดื้อๆ ว่า "พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" และ "สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี" ทรงพระประชวร เขียนเป็นตุ-เป็นตะ ว่าทรงพระประชวรด้วยพระอาการโรคนั้นๆ ประทับรักษาพระองค์อยู่โรงพยาบาลนั้นๆ เผยแพร่ทางออนไลน์

โปรใหม่ "ล่าสุด" ชวนฉีด
"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว