'ไพศาล'ขออย่าดราม่าอคติท่าจับมือ'ลุงตู่'กับผู้นำอาเซียน


   

4 พ.ย.62-นายไพศาล พืชมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊กPaisal Puechmongkol เรื่อง อย่าให้อคติและการมุ่งร้ายจับผิดครอบงำจิตใจกันมากนักเลย!!!  ระบุว่า ที่ลุงตู่แกจับมือผู้นำอาเซียนอย่างนี้ก็ไม่ได้ผิดบาปอะไร! และอาจจะเป็นแบบการจับมือเฉพาะตัวประธานผู้นำอาเซียนในกาลต่อไปก็ได้ ซึ่งจะมีความสมดุลดีมาก และสวยงามด้วย แต่ก่อนมานั้นเมื่อมีการประชุมสุดยอดอาเซี่ยนก็ไม่เคยมีการจับไม้จับมืออะไรกันแบบนี้ สมัยหนึ่งเมื่อท่านบรรหาร ศิลปอาชา เป็นนายกรัฐมนตรี หลายคนก็หยามท่านว่า เป็นคนบ้านนอกไม่รู้ธรรมเนียมการปฏิบัติในทางสากล ครั้งหนึ่งในการประชุมผู้นำอาเซียนท่านบรรหารได้ชักชวนผู้นำจับมือแบบไขว้กัน ตอนนั้นบางคนก็ด่าท่านเสียหาย แต่ในที่สุด การจับมือแบบนั้นก็ได้กลายเป็น ประเพณี ของบรรดาผู้นำอาเซียนและ ขยายการปฏิบัติแบบนี้ไปยังการประชุมผู้นำระดับต่างๆด้วย 

"แต่ถึงวันนี้ก็ยังไม่เห็นมีใครสดุดีชื่นชมท่านบรรหาร ศิลปอาชาเลย ท่านตายไปหลายปีแล้ว วันนี้จึงต้องประกาศการริเริ่มเรื่องนี้ของท่านบรรหาร ศิลปอาชาไว้ให้คนทั้งหลายได้รู้กัน และเมื่อกล่าวถึงท่านบรรหารแล้ว ก็ต้องกล่าวด้วยว่า ท่านเป็นผู้นำรัฐบาลที่ตัดสินใจเฉียบขาด ได้นำภาษีระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ซึ่งถ้าได้นำระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม มาใช้อย่างเป็นขั้นตอนจนเต็มรูปแบบแล้ว ถึงวันนี้ระบบภาษีอากรของประเทศก็จะก้าวหน้า และมีประสิทธิภาพมากกว่านี้ แต่น่าเสียดาย นายกรัฐมนตรีในรุ่นหลังๆ ใจไม่ถึง และขาดความกล้าหาญในการยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเป็นตัวตั้งอย่างแท้จริง เราจึงเป็นอยู่อย่างนี้แหละ"


สมัยก่อน......... เรือสำเภา มีหินเป็น "ตัวอับเฉา" ถ่วงท้องเรือ กันเรือโคลง สมัยนี้...... ประชาธิปไตยเลือกตั้ง มี ส.ส.เป็น "ตัวอับเฉา" ถ่วงประเทศ กันบ้านเมืองเจริญ!

แรงจูงใจของอาชญากร
ที่ไม่ได้วินิจฉัย 'ใช่ว่าไม่ผิด'
'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'
๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'
ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"