ประชาชนมั่นใจ ไทยได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจาก'ประชุมสุดยอดอาเซียน'


เพิ่มเพื่อน    


10 พ.ย. 2562 การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับผู้นำประเทศสมาชิกได้ปิดฉาก                     เป็นที่เรียบร้อย ขณะที่ประชาชนคนไทยที่ติดตามการประชุมครั้งนี้ต่างก็มุ่งหวังให้การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ประสบความสำเร็จและเป็นไปอย่างราบรื่น เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดประชุมดังกล่าว “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,159 คน ระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2562 สรุปผลได้ ดังนี้ 

1. ความสนใจของประชาชน ต่อ การประชุมอาเซียน ครั้งที่ 35 
อันดับ 1    ค่อนข้างสนใจ    41.24%
เพราะ  ได้เห็นท่าทีของผู้แทนประเทศสมาชิกต่างๆ สื่อไทยและต่างประเทศนำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่อง อยากรู้ว่าจะมีความร่วมมือกันอย่างไรบ้าง หวังว่าเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ฯลฯ

อันดับ 2    ไม่ค่อยสนใจ    24.16%
เพราะ  ไทยเคยจัดประชุมมาแล้วหลายครั้ง บางประเทศไม่ส่งผู้นำเข้าร่วม ไม่ค่อยมีประเด็นที่น่าสนใจ ฯลฯ  

อันดับ 3    สนใจมาก    21.23%
เพราะ  มีผู้นำจากหลายประเทศเข้าร่วม น่าจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของไทยและอาเซียนโดยตรง เป็นการประชุมสำคัญระดับโลก ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม ฯลฯ

อันดับ 4    ไม่สนใจ    13.37%
เพราะ  เป็นเรื่องไกลตัว สนใจเรื่องปากท้องชีวิตความเป็นอยู่มากกว่า ไม่น่าจะช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในตอนนี้ได้ ฯลฯ

2. สิ่งที่ประชาชน “ประทับใจ/พอใจ” จากการประชุมครั้งนี้ คือ
อันดับ 1    การจัดงานสำเร็จด้วยดี เป็นเจ้าภาพที่ดี ไม่มีสถานการณ์วุ่นวาย    46.98%
อันดับ 2    มีการลงนามร่วมกัน ผลักดันเรื่องสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมือง    31.99%
อันดับ 3    ผู้แทนแต่ละประเทศมาร่วมงาน ช่วยสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีในภูมิภาคอาเซียน     28.64%

3. สิ่งที่ประชาชน “เป็นห่วง/กังวล” จากการประชุมครั้งนี้ คือ
อันดับ 1    ไม่มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้ในการประชุม     49.12%
อันดับ 2    ประเทศไทยอาจเสียเปรียบในบางข้อตกลง ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร    29.24%
อันดับ 3    การเคลื่อนไหว ชุมนุมประท้วงระหว่างการจัดประชุม    23.68%
   
4. ประชาชนคิดว่าประเทศไทยได้ประโยชน์จากการประชุมครั้งนี้มากน้อยเพียงใด?
อันดับ 1    ได้ประโยชน์อยู่บ้าง         44.35%
เพราะ  ประเทศไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้น ได้เผยแพร่ชื่อเสียง เอกลักษณ์ความเป็นไทย ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศให้ดีขึ้น ช่วยให้บรรลุข้อตกลงได้หลายเรื่อง ฯลฯ

อันดับ 2    ได้ประโยชน์มาก             25.80%
เพราะ  เป็นการกระชับสัมพันธ์ที่ดีกับต่างประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เป็นเวทีที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจ และชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยนั้นมีศักยภาพ มีความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ ฯลฯ

อันดับ 3    ไม่ค่อยได้ประโยชน์             19.41%
เพราะ  จัดการประชุมมาแล้วหลายครั้งแต่ก็ยังเห็นผลช้า ต้องใช้เวลาในการดำเนินการ แม้มีการลงนามร่วมกันแต่ก็ยังพบปัญหาที่รอการแก้ไขอีกมาก ฯลฯ 

อันดับ 4    ไม่ได้ประโยชน์        10.44%
เพราะ  ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเกิดขึ้นทั่วโลก แม้แต่ประเทศมหาอำนาจก็ยังประสบปัญหา ยังไม่เห็นทางออก ฯลฯ
 
5. ประโยชน์ที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม จากการประชุมครั้งนี้ คือ    

อันดับ 1    การลงนามความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจ    60.67%
อันดับ 2    สื่อต่างประเทศนำเสนอข่าว ทำให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ได้เผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทย    30.79%
อันดับ 3    ได้เห็นการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้นำแต่ละประเทศ การเจรจาตกลงร่วมกัน     28.31%
 


วันนี้ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันเข้าพรรษาเมื่อพูดถึงคำว่า "เข้าพรรษา"สิ่งแรกที่คนไทยแทบทุกคนนึกถึง คือ คำว่า "ทำบุญ"เรื่องบุญนั้น..........

'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'
ว่าด้วยเรื่อง"ลูกหลานจัญไร"