วธ.เผยผลโพล ลอยกระทงปี 62 ปชช.ส่วนใหญ่ 86.4% ต้องการให้ใช้กระทงจากวัสดุธรรมชาติ


เพิ่มเพื่อน    


11พ.ย.62-นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานว่ากระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชนและประชาชน หัวข้อ ท่านคิดอย่างไรต่อ “ประเพณีลอยกระทง ปี 2562” จากกลุ่มตัวอย่างครอบคลุมทั่วประเทศ  5,765 คน โดยผลสำรวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 94.29 ทราบว่า ประเพณีวันลอยกระทงตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 หรือวันเพ็ญ เดือน 12 ของทุกปี ซึ่งในปีนี้จะตรงกับวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562  รองลงมาร้อยละ 86.40 ทราบว่า เป็นประเพณีที่ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนพร้อมใจร่วมกันจัดงาน โดยรณรงค์ให้ใช้วัสดุที่ย่อยสลายง่ายเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และเน้นให้ร่วมกันสืบสานคุณค่าความงามของประเพณีลอยกระทงให้ยั่งยืน และร้อยละ 75.34 คิดว่า คุณค่าและประโยชน์ของประเพณีลอยกระทง เพื่อระลึกถึงพระคุณของแม่น้ำ ลำคลองและบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในแม่น้ำ ได้แก่ พระแม่คงคา


รมว.วธ. กล่าวว่า ผลสำรวจพบอีกว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางหรือมาตรการให้ใช้กระทงที่ประดิษฐ์ด้วยวัสดุย่อยสลายง่าย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันตั้งใจจะใช้กระทงที่ประดิษฐ์จากต้นกล้วย ใบตอง ดอกบัว ขนมปัง พืชผัก โดยประชาชนจะไป “ลอยกระทง” ในสถานที่ต่างๆ ได้แก่ อันดับ 1 จังหวัดสุโขทัย “ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ” อันดับ 2 จังหวัดเชียงใหม่ “ประเพณียี่เป็ง” อันดับ 3 ภูมิลำเนาของตนเอง อันดับ 4 จังหวัดตาก “ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง” และอันดับ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ งานสืบสานประเพณีลอยกระทง “บารายศรัทธา สมมาสายน้ำ ปราสาทเมืองต่ำ น้อมนำบูชา” นอกจากนี้ ประชาชน ร้อยละ 70.69 สนใจเข้าร่วมชมกิจกรรมในงานประเพณีวันลอยกระทงในจังหวัดของตน เพี่อชมการละเล่นพื้นเมือง การแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงมหรสพ พิธีทำบุญตักบาตร การจัดนิทรรศการประเพณีลอยกระทง การจัดสาธิตอาหารพื้นบ้าน และการสาธิตประดิษฐ์กระทง 


"ขณะเดียวกันประชาชนส่วนใหญ่คิดว่าจะมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงได้โดยชักชวนคนในครอบครัว ญาติ เพื่อนร่วมงาน และคนรู้จัก ไปร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประดิษฐ์กระทงที่ใช้วัสดุธรรมชาติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และย่อยสลายได้ รวมทั้งแต่งกายด้วยผ้าไทย หรือผ้าพื้นถิ่นไปร่วมงานประเพณีลอยกระทง นอกจากนี้ ยังต้องการให้วธ. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมประเพณีลอยกระทงที่ถูกต้องให้กับประชาชนคนไทย และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีลอยกระทงในท้องถิ่นตนเองมากขึ้น"รมว.วธ.กล่าว 


"๘ กรกฎา" ไม่ใช่วัน "แดงเดือด"! แต่เป็น "วันส้มเดือด" หรือ "วันปลอกแตก" ก็ได้เหมือนกัน สุดแต่ใครพอใจเรียกแบบไหน

'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'