"ณัฏฐพล"มอบสอศ.คัดครูอาชีวะโดดเด่น 400คนฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น1ปี หวังต่อยอดนร.ได้ไกลขึ้น


เพิ่มเพื่อน    

11พ.ย.62-ที่วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี - นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวตอนหนึ่งในการประชุมมอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้แก่บุคลากรอาชีวศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ว่า อาชีวศึกษาเป็นส่วนสำคัญในการผลิตกำลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยต้องการบุคลากรอาชีวศึกษาจำนวนมาก แต่การผลิตบุคลากรของอาชีวะยังผลิตได้ไม่ตรงกับความต้องการเท่าที่ควร โดยสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ต่างชาติต้องหยุดการลงทุนในประเทศไทยก็เพราะไม่มีความมั่นใจต่อการผลิตบุคลากรด้านอาชีวศึกษา อีกทั้งยังได้รับเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการด้วยว่า การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรโคเซ็นซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นพบว่า ครูอาชีวศึกษายังขาดทักษะความรู้ด้านเครื่องมือปฎิบัติการและไม่มีทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งส่งผลให้ความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินการไปได้ช้า ดังนั้นประเด็นเหล่านี้คือโจทย์สำคัญที่เราจะต้องเร่งยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษา โดยตนอยากให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาทุกแห่งค้นหาจุดแข็งของตัวเอง และดึงศักยภาพเหล่านั้นออกมาให้สังคมได้เห็นว่าเรียนอาชีวศึกษาแล้วมีดีอย่างไรจบการศึกษาแล้วมีอาชีพรองรับ


นายณัฏฐพล กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ตนขอมอบการบ้านให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาฯ กอศ.) ไปดำเนินการคือการคัดเลือกครูผู้สอนอาชีวศึกษาที่มีความรู้ความสามารถโดดเด่น 400 คนจากทั่วประเทศเข้ามาฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 1 ปีกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เพราะ สจล.ถือว่ามีอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติการที่ทันสมัย พร้อมกับการฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น เมื่อจบหลักสูตรครูเหล่านี้จะกลับไปต่อยอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนได้ ขณะเดียวกัน สอศ.จะต้องฉีดยาแรงให้แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ด้วยตั้งเป้าหมายว่าเด็กระดับนี้จะจัดหลักสูตรแบบไหน เพื่อให้จบการศึกษาไปแล้วตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน ส่วนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นระดับเริ่มต้นด้วยการวางแผนการฝึกทักษะการปฏิบัติการให้เข้มข้น ดังนั้นขอให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาทุกแห่งกลับไปทบทวนตัวเองและมองย้อนว่าสถานศึกษาตัวเองมีความพร้อมและจะผลิตบุคลากรแบบไหน เพื่อการพัฒนาประเทศ
 


วันนี้ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันเข้าพรรษาเมื่อพูดถึงคำว่า "เข้าพรรษา"สิ่งแรกที่คนไทยแทบทุกคนนึกถึง คือ คำว่า "ทำบุญ"เรื่องบุญนั้น..........

'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'
ว่าด้วยเรื่อง"ลูกหลานจัญไร"