"ณัฏฐพล"มอบสอศ.คัดครูอาชีวะโดดเด่น 400คนฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น1ปี หวังต่อยอดนร.ได้ไกลขึ้น


   

11พ.ย.62-ที่วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี - นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวตอนหนึ่งในการประชุมมอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้แก่บุคลากรอาชีวศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ว่า อาชีวศึกษาเป็นส่วนสำคัญในการผลิตกำลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยต้องการบุคลากรอาชีวศึกษาจำนวนมาก แต่การผลิตบุคลากรของอาชีวะยังผลิตได้ไม่ตรงกับความต้องการเท่าที่ควร โดยสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ต่างชาติต้องหยุดการลงทุนในประเทศไทยก็เพราะไม่มีความมั่นใจต่อการผลิตบุคลากรด้านอาชีวศึกษา อีกทั้งยังได้รับเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการด้วยว่า การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรโคเซ็นซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นพบว่า ครูอาชีวศึกษายังขาดทักษะความรู้ด้านเครื่องมือปฎิบัติการและไม่มีทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งส่งผลให้ความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินการไปได้ช้า ดังนั้นประเด็นเหล่านี้คือโจทย์สำคัญที่เราจะต้องเร่งยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษา โดยตนอยากให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาทุกแห่งค้นหาจุดแข็งของตัวเอง และดึงศักยภาพเหล่านั้นออกมาให้สังคมได้เห็นว่าเรียนอาชีวศึกษาแล้วมีดีอย่างไรจบการศึกษาแล้วมีอาชีพรองรับ


นายณัฏฐพล กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ตนขอมอบการบ้านให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาฯ กอศ.) ไปดำเนินการคือการคัดเลือกครูผู้สอนอาชีวศึกษาที่มีความรู้ความสามารถโดดเด่น 400 คนจากทั่วประเทศเข้ามาฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 1 ปีกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เพราะ สจล.ถือว่ามีอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติการที่ทันสมัย พร้อมกับการฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น เมื่อจบหลักสูตรครูเหล่านี้จะกลับไปต่อยอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนได้ ขณะเดียวกัน สอศ.จะต้องฉีดยาแรงให้แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ด้วยตั้งเป้าหมายว่าเด็กระดับนี้จะจัดหลักสูตรแบบไหน เพื่อให้จบการศึกษาไปแล้วตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน ส่วนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นระดับเริ่มต้นด้วยการวางแผนการฝึกทักษะการปฏิบัติการให้เข้มข้น ดังนั้นขอให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาทุกแห่งกลับไปทบทวนตัวเองและมองย้อนว่าสถานศึกษาตัวเองมีความพร้อมและจะผลิตบุคลากรแบบไหน เพื่อการพัฒนาประเทศ
 


ทำไม......... "พรรคอนาคตใหม่" จึงรณรงค์เรื่อง "ยกเลิกเกณฑ์ทหาร" ชนิดเอาเป็น-เอาตาย? ไม่ใช่เพราะ พล.ท.พงศกร สอบไม่ผ่านเข้าโรงเรียนเสธฯ หรอกนะ

ความเมืองเรื่อง "กล้วยและไข่"
เพื่อไทย 'หลอกแก้ผ้า' น้องใหม่
'ความลับทางทหารที่จำแม่น'
พรรคร่วม 'หลวม' ในแกนนำ
มีอะไรเสนอนอกจาก 'แบน'?
จากสภาสู่ 'พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์'