อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาสงสัยตำรวจปล่อยแก๊งลิขสิทธิ์ตบทรัพย์ หรือมีส่วนรู้เห็นด้วย


เพิ่มเพื่อน    

3 พ.ย.62-นายชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Chuchart Srisaeng ระบุว่า.

.....กรณีที่มีผู้อ้างว่าได้รับมอบอำนาจจากผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ใช้วิธีการติดต่อให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดกระทำสิ่งของที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ขายให้ตน เมื่อผู้ที่ได้รับการติดต่อให้ทำส่ิงของนำของนั้นมาส่ง ผู้ว่าจ้างก็จะทำการจับกุมและนำตัวไปสถานีตำรวจขู่เข็ญบังคับให้ผู้ถูกจับกุมใช้ค่าละเมิดลิขสิทธิ์มิฉะนั้นจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดี จนผู้ถูกจับกุมต้องยินยอมจ่ายเงินให้นั้น

.....ทั้งๆ ที่ตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๗๙ บัญญัติว่า ราษฎรจะจับผู้อื่นไม่ได้เว้นแต่จะเข้าอยู่ในเกณฑ์แห่งมาตรา ๘๒ หรือเมื่อผู้นั้นกระทําความผิดซึ่งหน้า และความผิดนั้นได้ระบุไว้ในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายน้ีด้วย

.....ตามบทบัญญัติดังกล่าวหมายความว่า ราษฎรหรือประชาชนจะจับผู้อื่นไม่ได้ เว้นแต่เจ้าพนักงานขอให้ช่วยเหลือตามมาตรา ๘๒ หรือเป็นการกระทำความผิดซึ่งหน้าและเป็นความผิดที่ได้ระบุไว้ในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเท่านั้น

.....การกระทำความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ตามพรบ.ลิขสิทธิ์ เป็นความผิดที่ไม่ได้ระบุไว้ในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

.....ดังนั้นแม้จะมีการกระทำความฐานละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้น ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้รับมอบอำนาจก็ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะทำการจับกุมผู้กระทำผิดได้ แต่ต้องไปแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้จับกุมเท่านั้น

.....ถ้าเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้รับมอบอำนาจทำการจับกุมผู้กระทำความผิดและพาตัวไปสถานีตำรวจด้วยตนเอง ผู้จับกุมย่อมมีความผิดฐานทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียเสรีภาพตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๙ หรือ ๓๑๐

.....มีข่าวว่าผู้เสียหายถูกผู้ที่อ้างว่าเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจได้ว่าจ้างให้กระทำสิ่งของต่างๆ แล้วถูกจับกุมนำตัวไปสถานีตำรวจหลายสิบราย

.....จึงสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีส่วนรับรู้เรื่องนี้ปล่อยปละละเลยให้บุคคลที่อ้างว่าได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของลิขสิทธิ์จับกุมผู้ที่ถูกว่าจ้างให้กระทำสิ่งของต่างๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายฐานทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียเสรีภาพตลอดมาได้อย่างไร หรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมีส่วนรู้เห็นกับการกระทำของบุคคลเหล่านี้ด้วย.

 


โลกนี้..... อยู่ยากขึ้นทุกวัน เห็นคลิประเบิดท่าเรือที่เลบานอน หลายคนคงคิดเหมือนกัน ณ ช่วงเวลาเช่นนี้ ไม่มีที่ไหนในโลก ปลอดภัย และน่าอยู่กว่าประเทศไทยอีกแล้ว

'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ
'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'
"บอส-เรดบูล" เมาหลังขับ?
ยิ่งกว่าสงครามเหลือง-แดง