ฝ่ายค้านขอเปิดสภาฯนัดพิเศษ 22 พ.ย. ถกญัตติด่วนแก้รธน.


   


13 พ.ย.62 - ที่รัฐสภา นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานกรรมาธิการพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวว่า ในการประชุมสภาฯสัปดาห์นี้ มีวาระรับทราบรายงานการทำงานขององค์กรต่างๆ 7 วาระ ซึ่งเป็นองค์กรขนาดใหญ่ ดูแล้วจะไปเบียดบังวาระการพิจารณาเร่งด่วน โดยเฉพาะรายงานของกมธ.วิสามัญศึกษาปัญหาราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำที่กมธ.พิจารณาเสร็จแล้ว และจะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาฯในวันที่ 13 พ.ย.นี้ แต่ดูแล้วคงไม่สามารถพิจารณาได้ทันในวันดังกล่าว เพราะติดวาระรับทราบต่างๆหลายเรื่องที่น่าจะใช้เวลาพิจารณา 2 วันคือ วันที่ 13-14 พ.ย.นี้ ทำให้รายงานพืชผลการเกษตรตกต่ำน่าจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯได้อย่างเร็วในสัปดาห์หน้า

หากมีวาระรับทราบต่างๆแทรกเข้ามาอีก จะทำให้วาระเรื่องพืชผลการเกษตรตกต่ำถูกเลื่อนออกไปเรื่อยๆทั้งที่เป็นเรื่องเร่งด่วนสำคัญ ดังนั้น การประชุมสภาฯในวันที่ 13 พ.ย.จะขอมติจากที่ประชุมสภาฯให้นำเรื่องราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำเลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนวาระรับทราบ ขึ้นอยู่กับที่ประชุมสภาฯจะอนุมัติหรือไม่ ส่วนการพิจารณาญัตติด่วนเรื่องการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบจากการกระทำ ประกาศและคำสั่งของคสช.และการใช้อำนาจของหัวหน้าคสช.ตามมาตรา 44 และการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญปี2560นั้น จะเสนอนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร  เพื่อขอให้เปิดประชุมสภาฯผู้แทนราษฎรนัดพิเศษในวันศุกร์ที่ 22 พ.ย.นี้ เพื่อพิจารณาญัตติด่วนทั้ง 2เรื่องนี้โดยเฉพาะ ขึ้นอยู่กับนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ จะว่าอย่างไร
 


โง่แล้วโทษ "กล้วย"! อย่างนี้ต้องให้ "เพื่อไทย-อนาคตใหม่" กินไข่แทนกล้วย เยื่อหุ้มสมองจะได้แข็งแรง คิดอะไรได้มากกว่าเอะอะ "วอล์กเอาต์"

เพื่อไทย 'หลอกแก้ผ้า' น้องใหม่
'ความลับทางทหารที่จำแม่น'
พรรคร่วม 'หลวม' ในแกนนำ
มีอะไรเสนอนอกจาก 'แบน'?
จากสภาสู่ 'พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์'
สภา "ปลาน้ำลึก-ปลาน้ำตื้น"