อนาคตของ "เสรีพิศุทธ์"? 


   

                ก็ดีเหมือนกันนะ

                ปล่อยให้ย่ำอยู่กับที่ ไม่ต้องไปไหน  

                รู้สึกอนาจใจกับการทำหน้าที่ กรรมาธิการ (กมธ.) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร ของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส

                หาก "บิ๊กตู่-บิ๊กป้อม" ไม่ไปชี้แจง ตลอดจนหมดสมัยประชุมสภา กรรมาธิการชุดนี้คงไม่ได้ทำงานอื่นเลย เพราะผูกใจเจ็บอยู่กับความแค้นแต่ก่อนเก่า

                ไม่บ่อยที่กรรมาธิการของสภาผู้แทนฯ จะมีความขัดแย้งกันรุนแรงระหว่างซีกรัฐบาลกับฝ่ายค้านตั้งแต่เริ่มแรก

                เมื่อเป็นอย่างนี้ก็คงจะขัดแย้งกันไปเรื่อยๆ จนกว่าจะหมดวาระของสภาผู้แทนราษฎร

                ประเทศไม่ได้อะไร

                กรรมาธิการมีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร ก็เป็นอันจบเห่ ไม่ต้องไปตรวจสอบอะไร

                วนอยู่กับการถวายสัตย์ปฏิญาณตน

                สถาปนาตนเป็นอำนาจใหม่ ไม่สนใจคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ             

                พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์กำลังทำให้ระบบตรวจสอบของสภาผู้แทนฯ มีปัญหา

                วานนี้ (๑๓ พฤศจิกายน) พล.อ.ประยุทธ์ และ พล.อ.ประวิตร ส่ง พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นตัวแทนชี้แจง

                พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ไม่ฟัง อ้างว่าไม่ตรงปก

                อ้างรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๙ วรรคสี่ ระบุว่า กมธ.มีอำนาจเรียกเอกสารจากบุคคล หรือเรียกบุคคลมาชี้แจงข้อเท็จจริงได้ ดังนั้น กมธ.ไม่สามารถรับฟังคำชี้แจงจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ที่เชิญชี้แจงได้ เพราะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถูกเชิญชี้แจงและ กมธ.

                ขณะที่ พล.อ.ชัยชาญอ้างมาตรา ๑๒๙ เช่นกัน แต่เป็นวรรคสอง บัญญัติให้การทำหน้าที่ของ กมธ.ต้องอยู่ในหน้าที่และอำนาจตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับการประชุมสภาฯ

                ในความหมายคือ ปมถวายสัตย์อยู่นอกเหนือหน้าที่ กมธ.

                พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ขู่อีก จะใช้พระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 

                มาตรา ๘ บอกว่า เชิญแล้วไม่มาด้วยตัวเอง มีความผิดระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

                แต่กฎหมายฉบับเดียวกันนี้ มาตรา ๑๒ บัญญัติว่า กรรมาธิการผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามพระราชบัญญัตินี้ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

                เอาล่ะกลับไปที่จุดเริ่มต้น

                กรรมาธิการชุดนี้มีอำนาจเรียก "บิ๊กตู่-บิ๊กป้อม" มาชี้แจงประเด็นถวายสัตย์ปฏิญาณตนหรือไม่

                ถ้าไม่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์เจอคุก ๑-๑๐ ปี 

                เพราะความผิดสำเร็จแล้ว

                หากตีความแล้วว่า กมธ.ชุดนี้มีอำนาจเรียกมาชี้แจง

                "บิ๊กตู่-บิ๊กป้อม" ก็ไปชี้แจง ชี้แจงจบ ก็จบแค่นั้น

                ส่วน กมธ.จะสรุปเรื่องส่งให้องค์กรไหนเล่นงานต่อก็ส่งไป

                แต่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเอาไว้แล้ว ว่าการถวายสัตย์ เป็นการกระทำระหว่างพระมหากษัตริย์กับคณะรัฐมนตรี

                และคำวินิจฉัยก็ผูกพันทุกองค์กร

                สรุปอาจได้เห็นคนติดคุกครับ.         


อู่ฮั่น เจียโหยว! อู่ฮั่น สู้..สู้! ครับ...ให้กำลังใจพี่น้องจีนที่อู่ฮั่นแล้ว ก็ต้องให้กำลังใจทีมไทย "หน่วยปฏิบัติการเด็ดชีพโคโรนาสายพันธุ์ใหม่" ของเราด้วย ประกอบด้วย

ผู้พิพากษา 'พิพากษา' รัฐบาล
การตั้งรับ 'ไวรัส' ของรัฐบาล
สัญญาณ 'ล้างบาง' ตำรวจ
ทำไมต้อง "กดบัตรแทนกัน"?
แรงจูงใจของอาชญากร
ที่ไม่ได้วินิจฉัย 'ใช่ว่าไม่ผิด'