อว.โชว์ผลงาน  5เรื่องใน 3เดือน พลิกโฉมมหา'ลัย สู่100 อันดับของโลก


เพิ่มเพื่อน    


14พ.ย.62-นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) กล่าวถึงผลการดำเนินงานของ อว. ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ว่า อว.ขับเคลื่อนงานภายใต้ 3 ภารกิจสำคัญ ได้แก่ การสร้างและพัฒนาคน, การวิจัยเพื่อสร้างความรู้, การสร้างและการพัฒนานวัตกรรม โดยผลงานที่ได้ดำเนินการแล้วครอบคลุม 5 ประเด็นหลัก คือ ประเด็นแรก เป็นเรื่องปฏิรูปสังคมไทยไม่หยุดเรียนรู้ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ ลดจำนวนบัณฑิตตกงาน ผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการยุวชนสร้างชาติ ที่แบ่งออกเป็น 3 โครงการหลัก ประกอบด้วย กองทุนยุวสตาร์ทอัพ จัดตั้งกองทุนเริ่มต้นมูลค่า 100 ล้านบาท ในปี 2563 โครงการอาสาประชารัฐ งบประมาณ 500 ล้านบาท และ โครงการบัณฑิตอาสา งบประมาณ 8,000 ล้านบาท ช่วยบัณฑิตตกงาน จำนวนกว่า 50,000 คน ลงไปพัฒนาพื้นที่ในชุมชน ร่วมกับชาวบ้านเพื่อพัฒนาชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ และช่วยเหลือบัณฑิตที่ตกงาน โดยกลุ่มเป้าหมาย บัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 3 ปี ระยะเวลา 12 เดือน

นายสุวิทย์ กล่าวต่อว่า ประเด็นที่ 2 สานพลังเอกชน ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ อว.จับมือกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดทำนวัตกรรมชุมชนลดความเหลื่อมล้ำ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้ โครงการ "1 ไร่ 1 ล้านบาท" สร้างรายได้ เพิ่ม 10 เท่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่เริ่มดำเนินการได้ภายในสิ้นปี 2562 เป้าหมายยกระดับเกษตรกร 1 หมื่นราย ครอบคลุมพื้นที่กว่า 5 แสนไร่ ประเด็นที่ 3 ปฏิรูปงานวิจัยและนวัตกรรม มุ่งเน้นว่าการวิจัยต้องตอบโจทย์ประเทศ เอกชน และชุมชน ไม่ใช่ต่างคนต่างทำจนเป็นเบี้ยหัวแตก ลดงานวิจัยขึ้นหิ้ง ประเด็นที่ 4 ปลดล็อคมหาวิทยาลัย พลิกโฉมมหาวิทยาลัยไทยเข้าสู่ 100 อันดับแรกของโลก โดยผลงานสำคัญคือ การยกเครื่องมหาวิทยาลัยอันเป็นการวางรากฐานในระดับอุดมศึกษาของไทย ด้วยการเดินหน้าปลดล็อกข้อจำกัดของมหาวิทยาลัย ให้ตอบโจทย์ประเทศในอนาคต ด้วยการทบทวนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) และปรับวิธีขอตำแหน่งวิชาการให้เหมาะสม

“สำหรับประเด็นสุดท้าย คือ เรื่องเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ เศรษฐกิจสีเขียว BCG in action สร้างให้ GDP ประเทศ ผ่านการขับเคลื่อนระยะเร่งด่วนใน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการเกษตรและอาหาร ด้านสุขภาพและการแพทย์ ด้านพลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ และด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อย่างไรก็ตาม อว.เป็นกระทรวงแห่งการสร้างฐานรากใหม่ และเรื่องการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรมไม่ใช่เรื่องที่จะสามารถขับเคลื่อนได้ในวันเดียวมันต้องใช้เวลา แต่ อว.ก็ไม่ได้เริ่มจากศูนย์ อีกขณะนี้มหาวิทยาลัยก็มีความตื่นตัวในการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ของประเทศอย่างมาก ผมในฐานะ รมว.อว.ก็จะต้องไปต่อสู้เพื่อให้ได้งบประมาณและนำมาใช้ให้ตรงกับโจทย์ของประเทศ”รมว.อว.กล่าว

 

 


วันนี้ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันเข้าพรรษาเมื่อพูดถึงคำว่า "เข้าพรรษา"สิ่งแรกที่คนไทยแทบทุกคนนึกถึง คือ คำว่า "ทำบุญ"เรื่องบุญนั้น..........

'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'
ว่าด้วยเรื่อง"ลูกหลานจัญไร"