รพ.สระบุรีนำร่อง เพิ่มยา 6รายการและยากลุ่มโรคต้อหิน-ตาแห้ง ให้รับได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน


เพิ่มเพื่อน    


19 พ.ย.62- ที่โรงพยาบาลสระบุรี จ.สระบุรี นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้รับมอบหมายจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการดำเนินงานโครงการรับยาใกล้บ้าน เริ่มเมื่อ 1 ตุลาคม 2562 เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวง  เป็นทางเลือก ไม่ต้องรอคิวรับยาที่โรงพยาบาล จากการร่วมโครงการฯของ รพ.ลสระบุรี มีผู้ป่วยที่สมัครใจและเข้าเกณฑ์ให้ไปรับยาใกล้บ้านประมาณ ร้อยละ 20 ของใบสั่งยาใน 3 กลุ่มโรค คือ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และจิตเวช ที่มีอาการคงที่ จะได้รับใบสั่งยาและฉลากยาเพื่อไปรับยาที่ร้านยาชุมชนอบอุ่นใกล้บ้าน โดยรพ.สระบุรีมีแผนเพิ่มรายการ ยาโรคไขมันในเลือดสูง โรคไทรอยด์ โรคโลหิตจางอีก 6 รายการ พร้อมขยายบริการเพิ่มที่แผนกจักษุในโรคต้อหิน – ตาแห้ง  เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ได้เข้าร่วมโครงการฯมากขึ้น ทางโรงพยาบาลจะได้เร่งประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ Facebook ของรพ. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรับยาใกล้บ้านหน้าบริเวณห้องตรวจ ให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลช่วยกันประชาสัมพันธ์บอกต่อให้กับผู้ป่วย ญาติ และมีการรวบรวมข้อมูลเพื่อการปรับปรุงพัฒนา

          ด้านนพ.อนันต์ กมลเนตร ผอ.รพ.สระบุรี กล่าวว่า โรงพยาบาล ได้สำรองยาไว้ที่ร้านขายยาเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 15 ร้าน กระจายอยู่ในอำเภอต่าง ๆ คือ อำเภอเมือง 8 ร้าน อำเภอหนองแค 4 ร้าน อำเภอวิหารแดง 2 ร้าน และอำเภอแก่งคอย 1 ร้าน ติดต่อสื่อสารผ่านทาง line group และมีโปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งยาไปที่ร้านขายยา โดยสามารถสแกน QR CODE จากใบสั่งยาและฉลากยาที่ผู้ป่วยนำไปรับยา เมื่อผู้ป่วยรับยาเรียบร้อย ข้อมูลจะถูกส่งต่อกลับมาที่โรงพยาบาล รวมทั้งมีระบบ SMS แจ้งเตือนเภสัชกรที่ร้านยา ระบบติดตามสถานะของใบสั่งยา และระบบคลังยา แสดงรายการจำนวนยาที่คงเหลือในร้านยาเครือข่าย ทั้งนี้ โรงพยาบาลมีแผนลงพื้นที่ตรวจสอบร้านยาในเครือข่ายทุก 3 เดือน เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าร้านยาในเครือข่ายได้มาตรฐาน


มีคนสงสัย......!"สามสัส" ใช้อาหารเม็ด "K กวนตีน" กระมัง สมุน ๓ นิ้ว เสพถึงคลุ้มคลั่ง ออกอาละวาดกลางอากาศหนาวอย่างนั้น?โควิดกำลังระบาด รอบ ๒ แท้ๆ ทั้งบ้านเมืองใช้มาตรการฉุกเฉิน ด้วยเจตนาไม่อยากให้มีการรวมตัวกันมากๆ 

กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"
เมืองไทย"มีบ่อน"เอามั้่ย?
ยะลาที่ "อนาคตจะเปลี่ยน"
ชาติหน้า 'ไทยก็ไม่ถังแตก'
นี่ไง 'ตัวแทนประชาชน'?
ถึงเวลาที่ "นายกฯ ต้องทำ"