รพ.สระบุรีนำร่อง เพิ่มยา 6รายการและยากลุ่มโรคต้อหิน-ตาแห้ง ให้รับได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน


เพิ่มเพื่อน    


19 พ.ย.62- ที่โรงพยาบาลสระบุรี จ.สระบุรี นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้รับมอบหมายจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการดำเนินงานโครงการรับยาใกล้บ้าน เริ่มเมื่อ 1 ตุลาคม 2562 เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวง  เป็นทางเลือก ไม่ต้องรอคิวรับยาที่โรงพยาบาล จากการร่วมโครงการฯของ รพ.ลสระบุรี มีผู้ป่วยที่สมัครใจและเข้าเกณฑ์ให้ไปรับยาใกล้บ้านประมาณ ร้อยละ 20 ของใบสั่งยาใน 3 กลุ่มโรค คือ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และจิตเวช ที่มีอาการคงที่ จะได้รับใบสั่งยาและฉลากยาเพื่อไปรับยาที่ร้านยาชุมชนอบอุ่นใกล้บ้าน โดยรพ.สระบุรีมีแผนเพิ่มรายการ ยาโรคไขมันในเลือดสูง โรคไทรอยด์ โรคโลหิตจางอีก 6 รายการ พร้อมขยายบริการเพิ่มที่แผนกจักษุในโรคต้อหิน – ตาแห้ง  เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ได้เข้าร่วมโครงการฯมากขึ้น ทางโรงพยาบาลจะได้เร่งประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ Facebook ของรพ. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรับยาใกล้บ้านหน้าบริเวณห้องตรวจ ให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลช่วยกันประชาสัมพันธ์บอกต่อให้กับผู้ป่วย ญาติ และมีการรวบรวมข้อมูลเพื่อการปรับปรุงพัฒนา

          ด้านนพ.อนันต์ กมลเนตร ผอ.รพ.สระบุรี กล่าวว่า โรงพยาบาล ได้สำรองยาไว้ที่ร้านขายยาเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 15 ร้าน กระจายอยู่ในอำเภอต่าง ๆ คือ อำเภอเมือง 8 ร้าน อำเภอหนองแค 4 ร้าน อำเภอวิหารแดง 2 ร้าน และอำเภอแก่งคอย 1 ร้าน ติดต่อสื่อสารผ่านทาง line group และมีโปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งยาไปที่ร้านขายยา โดยสามารถสแกน QR CODE จากใบสั่งยาและฉลากยาที่ผู้ป่วยนำไปรับยา เมื่อผู้ป่วยรับยาเรียบร้อย ข้อมูลจะถูกส่งต่อกลับมาที่โรงพยาบาล รวมทั้งมีระบบ SMS แจ้งเตือนเภสัชกรที่ร้านยา ระบบติดตามสถานะของใบสั่งยา และระบบคลังยา แสดงรายการจำนวนยาที่คงเหลือในร้านยาเครือข่าย ทั้งนี้ โรงพยาบาลมีแผนลงพื้นที่ตรวจสอบร้านยาในเครือข่ายทุก 3 เดือน เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าร้านยาในเครือข่ายได้มาตรฐาน


บอกก่อน.....ผมไม่รู้จริงๆ ว่า "พรรคพลังประชารัฐ" เขาเล่นอะไรกัน?รัฐบาลกำลังไปได้ดีจู่ๆ ก็เล่นเกมชิงเก้าอี้ "หัวหน้าพรรค" โดย กก.บห. "เกินกึ่งหนึ่ง" รวมหัวกัน ยื่นหนังสือลาออก เมื่อวาน (๑ มิ.ย.๖๓)เป็นผลให้คณะกรรมการบริหารพรรค "พ้นตำแหน่ง" ทั้งคณะ ต้องเลือกตั้ง กก.บห.กันใหม่ทั้งหมด ภายใน ๔๕ วัน!

"การเมืองวันที่ไม่มีประยุทธ์"
เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.
"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'