ม.มหิดล เตรียมแถลงเปิดตัวกุ้งก้ามกรามแปลงเพศต้นแบบ MU1 เพิ่มผลผลิต-ลดต้นทุนให้เกษตรกร ป้อนตลาดโลก


เพิ่มเพื่อน    

ภาพจาก Turepookpanya.com

 

19 พ.ย.62- จากปัญหากุ้งก้ามกรามขาดตลาด โดยเฉพาะกุ้งก้ามกรามเพศผู้เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูง แม้ว่าเกษตรกรส่วนใหญ่จะวางแผนการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเพื่อให้จับขายได้ในช่วงเทศกาลก็ตาม แต่ผลผลิตยังไม่เพียงพอ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องมีการพัฒนาลูกกุ้งสายพันธุ์ที่มีคุณภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตที่ตอบสนองความต้องการของตลาด ทั้งใน และต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล และสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) จึงร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัว “แม่กุ้งก้ามกรามแปลงเพศต้นแบบ (MU 1) ขยายปริมาณสู่ตลาดผู้บริโภคเป็นผลสำเร็จ" ซึ่งเป็นผลงานของนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล ที่พยายามปรับปรุงสายพันธุ์ขึ้นใหม่ ด้วยเทคโนโลยีใหม่ด้านชีวโมเลกุล นำไปสู่การผลิตลูกกุ้งก้ามกรามเพศผู้ล้วนที่ได้ลักษณะตามที่ต้องการ เช่น โตเร็ว เนื้อและรสชาติดี ทนต่อโรค ระยะเวลาเลี้ยงสั้นลง และมีราคาสูง เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า และโอกาสการส่งออกในตลาดโลก

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล จะเป็นประธานแถลงข่าวในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

 

 


วานซืน....... ๑๒๐ คณาจารย์ โผลหัวจากง่ามตูดเพนกวิน ออกมาหนุน ๑๐ ข้อเสนอ "ล้มสถาบันกษัตริย์" ที่เวทีธรรมศาสตร์ ของฮองเฮาเกศินี ที่นายปริญญาเป็นโปรโมเตอร์ เมื่อ ๑๐ สิงหา.

'๒๕๖๓ คณาจารย์ร่านเมือง'
ใครทน 'ธรรมศาสตร์ไม่ทน'?
สารพันวันประเทศ 'ฝีแตก'
ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?