BRNใช้โซเชียลขู่ชรบ. คือกองกำลังติดอาวุธของสยาม 'ปาตานี'จำต้องสังหารท่านโดยไม่ละเว้น


เพิ่มเพื่อน    

19 พ.ย.62-  ผู้สื่อข่าวรายกลุ่มบีอาร์เอ็น ซึ่งเป็นขบวนการแบ่งแยกดินแดน ที่ก่อการร้ายในพื้นที่ 3 จังหวัด และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา ตั้งแต่ปี 2574 เป็นต้นมา ได้ส่งสารถึง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านทางช่องทางโซเชียล  โดยเน้นไปยัง กองกำลังติดอาวุธภาคประชาชน ดังข้อความต่อไปนี้

สารถึง  ชรบ. อรบ. อรม. ทสปช. และกองกำลังประชาชนในภาคส่วนอื่นและผู้ช่วยเหลือทางราชการงานความมั่นคงฝ่ายพลเรือน

BRN ในสถานะที่เป็นกองกำลังหลักในพื้นที่ยึดครองของสยามไทย ที่พยายามปกป้องและสร้างสถานะต่อตัวตนของชาติพันธุ์มลายูให้คงอยู่ในแผ่นดินปาตานี ในขณะที่สยามพยายามสลายความเป็นมลายูให้หายไปจากหน้าแผ่นดิน อย่างที่กระทำสำเร็จต่อชาติพันธุ์อื่นในเขตยึดครองอย่างอาณาจักรล้านนาฯลฯ และมลายูในพื้นที่อาณาจักรศรีวิจายา(ศรีวิชัย)อย่าง จ.นครศรีฯ,สุราษฯ,พัทลุงฯลฯ เหตุเพราะพื้นที่เหล่านี้นับถือศาสนาพุทธและไม่มีการเปลี่ยนนับถือศาสนาอิสลาม   นับจากการเข้ารับอิสลามของเจ้าผู้ครองอาณาจักรปาตานี ชาวปาตานีมีความเป็นอาณาจักรที่มีทั้งศาสนาอิสลาม,พุทธ และอื่นๆอยู่ร่วมกันตามปกติสุข จนการเข้ามาของชาติพันธุ์สยามและนำนโยบายสลายชาติพันธุ์ด้วยวิธีการนำประชาชนชาวสยามเข้ามาตั้งถิ่นฐานโดยการเปิดนิคม

ปัจจุบันสยามสามารถสลายชาติพันธุ์ประชาชนชาวมลายูที่นับถือศาสนาพุทธสำเร็จจนหลงลืมความเป็นมลายูหมดสิ้น

แต่สำหรับประชาชนชาวมลายูที่นับถือศาสนาอิสลามยังคงยึดมั่นในสถานะความเป็นชาติพันธุ์มลายูอย่างมั่นคงและเหนียวแน่น เพราะความเป็นมุสลิมที่ต้องยึดถือและศรัทธามั่นว่าไม่มีผู้ใดที่จะนำความยุติธรรมอย่างเสมอภาคได้นอกจากอัลเลาะห์

นโยบายนี้จึงไม่อาจสลายความเป็นปาตานีลงได้

การนำเข้านโยบาย "พหุวัฒนธรรม" เพื่อสลายความเป็นมุสลิมจึงถูกรังสรรค์ขึ้น เพื่อสร้างวัฒนธรรมของความเคยชินให้กลายเป็นศาสนาและพยายามสลายความแตกต่าง  ให้ประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามเห็นว่าอิสลามไม่ได้มีความแตกต่างจากพุทธ นโยบาย "พหุวัฒนธรรม" ประสบผลสำเร็จใน อ.เบตง ทุกวันนี้ในบ้านแต่ละหลังเรามิอาจตัดสินได้ว่าเป็นมุสลิมอย่างเต็มที่ เหตุเพราะพ่อแม่มุสลิม บุตรกลายเป็นพุทธ,คริสเตียน และไม่มีศาสนาด้วยซ้ำ "ในอิสลามได้เน้นถึงความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยที่ไม่มีการยกเว้นว่าใครเป็นใครมีตำแหน่งสูงหรือไม่"

แต่ปัจจุบันความเหลื่อมล้ำของประชาชนเริ่มสูงขึ้น ผู้มีอำนาจต่างแก่งแย่งภาษีประชาชนเข้ากระเป๋าตนเองและพวกพ้อง  ไร้ซึ่งสิทธิความเท่าเทียมตามรัฐธรรมนูญที่สวยหรู

ในการนี้ BRN ขอให้ประชาชนที่สมัครใจในการช่วยเหลือทางการสยามตามที่อ้างถึง ท่านจงหยุดการกระทำเหล่านี้ทันที ณ ที่นี้ยกเว้นให้กับผู้ที่ไม่สมัครใจช่วยเหลือโดยถูกบังคับด้วยตำแหน่งจากทางการสยาม แต่ก็อยากให้บุคคลเหล่านี้พยายามทำเท่าที่กระทำได้ ทั้งนี้เราได้เฝ้าติดตามท่านอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดเพียงแค่การกระทำของท่านยังไม่ถึงสิ้นสุด การตัดสินจึงมิอาจกระทำลงไปได้

แต่สำหรับกองกำลังทหารอาชีพ,ตร.,อส.ทพ.,อส.รักษาดินแดน,อส.นย และอส.ต่างๆ และสายลับ(ผู้ที่ทำงานสองหน้าในบุคคลเดียว)ที่สมัครใจปฏิบัติงานความมั่นคงต่างๆ #ท่านคือเป้าหมายของกองกำลังของเรา

ถือว่าท่านคือกองกำลังติดอาวุธของสยาม ซึ่งเราในฐานะกองกำลังป้องกันตนเองปาตานีจำต้องสังหารท่าน โดยไม่มีการละเว้น

หลังจากที่ สารของ บีอาร์เอ็น ได้ถูกนำเสนอในพื้นที่ ได้สร้างความวิตกกังวลให้เกิดขึ้น กำลังภาคประชาชน ที่ติดอาวุธเพื่อป้องกันตนเอง และป้องกันหมู่บ้าน ชุมชนเป็นอย่างมาก เพราะเหมือนกับ บีอาร์เอ็น ได้ส่งสารแจ้งเตือนว่า จะมีการปฏิบัติการกับ ชรบ. อรบ. และ อาสาสมัครในรูปแบบอื่นๆ รวมทั้งต้องการให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ มีการตรวจสอบให้ชัดเจนว่า สารดังกล่าวที่อ้างว่าเป็น บีอาร์เอ็น เป็นของจริง หรือมือที่สามเป็นผู้สร้างขึ้น เนื่องจากตลอดระยะเวลา 16 ปี ที่ผ่านมา บีอาร์เอ็น ไม่เคยอ้างความรับผิดชอบ ในสถานการณ์ความรุนแรง ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งสารดังกล่าว เป็น ฉบับที่ 2 หลังเกิดการละลายฐาน ชรบ. ที่ทางลุ่ม หมู่ 5 บ้านทุ่งสะเดา ต.ลำพยา อ.เมือง จ.ยะลา ที่ทำให้ ชรบ. เสียชีวิตถึง 15 คน และบาดเจ็บสาหัสอีก 5 คน และต่อด้วยการฆ่าโหด คนไทย 2  ที่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี.
 


จบ..... นับจากวันนี้เป็นต้นไป จะเหลือแค่ยาสีฟัน "เทพไท" เท่านั้น ปรากฏชื่อในท้องตลาด ส่วนคนชื่อ "เทพไท เสนพงศ์" จะไม่ปรากฏชื่อทั้งในท้องตลาดการเมืองและการเลือกตั้ง ตลอดไป (กาลนาน...เทอญ)

'สามสัส' ในภาวะ 'ระส่ำสัส'
ภาษาไทยวันนี้ 'ภาษีกู'
กล้วยดิบ 'วัคซีน' พื้นบ้าน
"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ