จี้ ครม.เศรษฐกิจปรับการทำงานสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ


เพิ่มเพื่อน    

20 พ.ย.2562 นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แสดงความเป็นห่วงในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเรื่องการดูแลภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยได้มีการกำชับให้ทุกกระทรวง ให้ความสำคัญกับการดูแลเศรษฐกิจ ทั้งในส่วนของเกษตรกร เศรษฐกิจฐานราก โดยให้มีการปรับปรุงการทำงานในส่วนของคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติให้มากขึ้น

“ที่ประชุมได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับการปรับการทำงานของคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ  ที่จะต้องมีรูปแบบการทำงานที่ยึดโยงสอดคล้องกับแผนยุทศาสตร์ชาติมากขึ้น  โดยพิจารณาแผนงาน โครงการ ของทุกกระทรวงที่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาเศรษฐกิจเป็นลำดับแรก”นางนฤมล กล่าว

อย่างไรก็ตามคณะรัฐมนตรีได้มีการนำเสนอแนวทางการปรับปรุงการทำงานเพื่อทำให้เศรษฐกิจฐานรากปรับตัวดีขึ้น ผ่านกลไกต่างๆ หลังจากสภาพัฒน์ได้มีการรายงานตัวเลขจีดีพีของประเทศ ในช่วงไตรมาสที่ 3 ขยายตัว 2.4%และไตรมาสที่ 4 ขยายตัว 2.8%โดยคาดการณ์ทั้งปี ยังสามารถขยายตัวอยู่ที่ 2.6%ซึ่งจะต้องร่วมมือกันในการสร้างความเชื่อมั่น ในเรื่องของการลงทุนเพื่อทำให้เศรษฐกิจยังคงรักษาเสถียรภาพต่อไปได้

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการในที่ประชุม ครม.เพื่อให้เกิดความชัดเจน ในประเด็นการนำเงินกองทุนเงินทดแทนประกันสังคม มาปล่อยกู้ ว่า ไม่ได้เป็นการเปิดช่องให้นำเงินจากกองทุนดังกล่าวมาปล่อยกู้ แต่เป็นการมอบหมายให้กระทรวงแรงงาน กระทรวงการคลัง และกระทรวงพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ไปศึกษาแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตอบแทนแก่ผู้ประกันตน ที่มีการนำเงินส่งเข้ากองทุน

นางนฤมล กล่าวว่า ได้แจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบข้อมูลในเบื้องต้นว่า แนวคิดการนำเงินกองทุนประกันสังคมมาสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้น การปล่อยกู้โดยตรงทำไม่ได้ แต่ที่เคยทำได้และที่ผ่านมาเคยทำมาก่อน คือ โครงการลงทุนทางสังคมเพื่อคืนกลับไปให้ผู้ประกันตน ด้วยการนำเงินจำนวนหนึ่งของกองทุนฯ ไปฝากธนาคารและได้รับดอกเบี้ย ขณะที่มีเงื่อนไขว่าธนาคารจะต้องนำเงินก้อนนี้ปล่อยกู้ให้แก่ผู้ประกันตน และไม่คิดดอกเบี้ยสูง ซึ่งจะทำเฉพาะช่วงที่จำเป็นและเหมาะสม

อย่างไรก็ตามขณะนี้เกิดความเข้าใจผิดว่าจะมีการนำเงินจากกองทุนประกันสังคมออกไปปล่อยกู้ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วนายกรัฐมนตรีทราบดีว่าไม่สามารถจะดำเนินการเช่นนั้นได้ เนื่องจากใน พ.ร.บ.ประกันสังคม ไม่ได้เปิดให้ทำภารกิจในส่วนนี้ หากจะการปล่อยกู้จริงก็จำเป็นต้องมีการแก้ไขกฎหมายก่อน
 


เนี่ย.......... ด้วยตำแหน่ง "โฆษกรัฐบาล"! ถ้าจะตำหนิ "นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์" ก็ต้องตำหนิกันในเรื่องนี้แหละ คือเรื่องการใช้มาตรการควบคุมโควิดกับบุคคลต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศช่วงนี้

'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'