เตือนร้านค้าห้ามกักตุนบุหรี่ซองแบบเก่าไว้ขาย มีความผิดตามกม.ยาสูบปี 60 ย้ำ9ธ.ค.ดีเดย์บุหรี่ซองแบบใหม่เท่านั้นที่ขายได้ 


เพิ่มเพื่อน    

 


20พ.ย.62-นพ. ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นายแพทย์ชยนันท์  สิทธิบุศย์  ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (กคส.) กรมควบคุมโรค และพนักงานเจ้าหน้าที่ กคส. ลงพื้นที่สุ่มตรวจคลังสินค้าบุหรี่นำเข้า ของบริษัทเจที อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการกระจายสินค้า และวางจำหน่ายบุหรี่ซิกาแรตซองรูปแบบใหม่ หรือซองบุหรี่แบบเรียบ เนื่องจากประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับใหม่กำหนดให้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป บุหรี่ซิกาแรตที่วางขายในประเทศไทยได้ ต้องเป็นซองบุหรี่ซิกาแรตรูปแบบใหม่เท่านั้น  


จากการลงพื้นที่สุ่มตรวจคลังสินค้าดังกล่าว พบสต็อกบุหรี่ซิกาแรตจำนวนมากที่ยังเป็นซองบุหรี่แบบเก่ารอการจำหน่ายไปยังผู้ค้าปลีก  ทั้งนี้ ซองบุหรี่รูปแบบเก่าสามารถวางขายได้ถึงแค่วันที่ 8 ธันวาคม 2562 เท่านั้น นอกจากนี้ยังตรวจพบซองบุหรี่แบบใหม่ที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด


กรมควบคุมโรค ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังร้านค้าปลีกทั่วประเทศ ปฏิเสธรับสินค้าบุหรี่ซิกาแรตซองรูปแบบเก่าจากผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือตัวแทนค้าส่งมาวางขายในร้าน รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการขายบุหรี่ซิกาแรตซองรูปแบบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว และพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าร้านค้าปลีกใดมีการขายบุหรี่ซิกาแรตซองรูปแบบเก่า ร้านค้าจะมีความผิดฐานขายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มิได้จัดให้มีหีบห่อตามที่กฎหมายกำหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท ตามมาตรา 38 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 กรณีมีข้อสงสัยเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามกฎหมาย สอบถามได้ที่กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค โทร. 02 590 3852 


นักข่าวนี่....ก็นะ น่าจะเปลี่ยน "ซิมสมอง" ซะมั่ง ทำเป็นหุ่นยนต์ "โปรแกรมสำเร็จรูป" ไปได้ อภิปรายไม่ไว้วางใจเสร็จปุ๊บ ต้องปรี่ถามนายกฯ ปั๊บ "ปรับ ครม.มั้ยคะ?"

บุญทาน "คุ้มบ้าน-คุ้มเมือง"
'เรื่องนักเรียนกับคนบ้าข่าว'
มหกรรม 'มหา'ลัย' แข่งติด #
ผ่ายุทธการอรุณรุ่งริ่ง
'สิ้นสุดทางคุก' ของ ๓ มะกอก
จบที่ 'ไม่ยอมจบ' ของทอน