เตือนร้านค้าห้ามกักตุนบุหรี่ซองแบบเก่าไว้ขาย มีความผิดตามกม.ยาสูบปี 60 ย้ำ9ธ.ค.ดีเดย์บุหรี่ซองแบบใหม่เท่านั้นที่ขายได้ 


   

 


20พ.ย.62-นพ. ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นายแพทย์ชยนันท์  สิทธิบุศย์  ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (กคส.) กรมควบคุมโรค และพนักงานเจ้าหน้าที่ กคส. ลงพื้นที่สุ่มตรวจคลังสินค้าบุหรี่นำเข้า ของบริษัทเจที อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการกระจายสินค้า และวางจำหน่ายบุหรี่ซิกาแรตซองรูปแบบใหม่ หรือซองบุหรี่แบบเรียบ เนื่องจากประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับใหม่กำหนดให้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป บุหรี่ซิกาแรตที่วางขายในประเทศไทยได้ ต้องเป็นซองบุหรี่ซิกาแรตรูปแบบใหม่เท่านั้น  


จากการลงพื้นที่สุ่มตรวจคลังสินค้าดังกล่าว พบสต็อกบุหรี่ซิกาแรตจำนวนมากที่ยังเป็นซองบุหรี่แบบเก่ารอการจำหน่ายไปยังผู้ค้าปลีก  ทั้งนี้ ซองบุหรี่รูปแบบเก่าสามารถวางขายได้ถึงแค่วันที่ 8 ธันวาคม 2562 เท่านั้น นอกจากนี้ยังตรวจพบซองบุหรี่แบบใหม่ที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด


กรมควบคุมโรค ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังร้านค้าปลีกทั่วประเทศ ปฏิเสธรับสินค้าบุหรี่ซิกาแรตซองรูปแบบเก่าจากผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือตัวแทนค้าส่งมาวางขายในร้าน รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการขายบุหรี่ซิกาแรตซองรูปแบบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว และพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าร้านค้าปลีกใดมีการขายบุหรี่ซิกาแรตซองรูปแบบเก่า ร้านค้าจะมีความผิดฐานขายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มิได้จัดให้มีหีบห่อตามที่กฎหมายกำหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท ตามมาตรา 38 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 กรณีมีข้อสงสัยเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามกฎหมาย สอบถามได้ที่กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค โทร. 02 590 3852 


โง่แล้วโทษ "กล้วย"! อย่างนี้ต้องให้ "เพื่อไทย-อนาคตใหม่" กินไข่แทนกล้วย เยื่อหุ้มสมองจะได้แข็งแรง คิดอะไรได้มากกว่าเอะอะ "วอล์กเอาต์"

เพื่อไทย 'หลอกแก้ผ้า' น้องใหม่
'ความลับทางทหารที่จำแม่น'
พรรคร่วม 'หลวม' ในแกนนำ
มีอะไรเสนอนอกจาก 'แบน'?
จากสภาสู่ 'พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์'
สภา "ปลาน้ำลึก-ปลาน้ำตื้น"