ร่วมใจเดิน-วิ่งการกุศลหารายได้ปรับปรุงรร.บ้านทุ่งคา จ.ยะลา


เพิ่มเพื่อน    

24 พ.ย.62-ตั้งแต่ช่วงเช้าบริเวณสนามโรงพิธีช้างเผือก อ.เมือง จ.ยะลา นายวิสุทธ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันเดิน - วิ่ง การกุศลเพื่อน้อง ของโรงเรียนบ้านทุ่งคา อ.เมือง จ.ยะลา ซึ่งมีผู้สนใจกว่า 1,000 คนเข้าร่วม

นายดอเลาะ แวดือโอะ  รองประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านทุ่งคา  กล่าวว่า กิจกรรมการแข่งขันเดิน - วิ่ง การกุศลเพื่อน้อง ของโรงเรียนบ้านทุ่งคาในวันนี้จัดขึ้นโดยความตั้งใจของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนที่ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน และชุมชน ส่งเสริมให้มีการออกกำลังกาย และเพื่อหารายได้เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านทุ่งคา ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีในการออกกำลังกายให้กับเยาวชนรุ่นหลัง สำหรับการแข่งขันมี 2 ประเภท ประกอบด้วยการวิ่ง Fun Run 5 กิโลเมตร และการวิ่งมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร

นายวิสุทธ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1 เปิดเผยว่าตามที่คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ร่วมกับโรงเรียนบ้านทุ่งคาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1 จัดกิจกรรมให้ผู้ที่มีความสนใจ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ประชาชน เดิน – วิ่ง เพื่อออกกำลังกายทำให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ส่งผลให้มีการปฏิบัติหน้าที่การงานได้เข้มแข็งยิ่งขึ้นตลอดจนได้ร่วมการกุศลเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น  ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ที่มีความสนใจ การออกกำลังกาย บุคลากรทางการศึกษา ประชาชน นักเรียนทุกคน ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และเป็นแบบอย่างที่ดี แก่เยาวชนรุ่นหลังอีกด้วย


ไม่ได้คุยเรื่อง "หมอชาญชัย" ซะนาน วันนี้คุยกันลืมกันหน่อย ยังจำกันได้ใช้มั้ย?

ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'
ว่าด้วยเรื่อง"ลูกหลานจัญไร"
วิบากแห่งกรรม ๑๓ ปี
สำนึกรักจาก ผบ.และอดีต ผบ.ทบ.