โพลเดือดจ้วงกลับ'หมวดเจี๊ยบ'ดับอนาถ!


   

25 พ.ย 62 -  ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัย ซูเปอร์โพล กล่าวว่าจากกรณีที่ ร.ท.หญิงสุณิสา ทิวากรดำรง รองโฆษกพรรคเพื่อไทย ออกมาสงสัยการทำงานของ ซูเปอร์โพล นั้นอาจมีข้อความหมิ่นประมาททั้งต่อตัวบุคคลและต่อองค์กรหรือไม่จะปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม ใครแชร์ ใคร Like ใคร Love ก็อาจจะขอความร่วมมือสละเวลาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกันด้วย แต่ในฐานะที่ผมเป็นอาจารย์สอนเรียนจึงไม่ประสงค์จะรอช้าจำเป็นต้อง “ตอบหมวดเจี๊ยบก่อนเบื้องต้น” ดังนี้

ข้อที่ 1 ความน่าเชื่อถือและความเป็นกลางของ ซูเปอร์โพล

1.1 เรื่องความน่าเชื่อถืออยู่ที่ว่า ซูเปอร์โพล เคยผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่าสามารถสำรวจได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำโดยผลโพลทำนายผลลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญประกาศก่อนล่วงหน้า 2 สัปดาห์ก่อนวันลงประชามติว่า ประชาชนจะเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ 61.5% และผลจริงออกมา 61.4% ดูแหล่งอ้างอิงได้ที่นี่ https://www.sanook.com/news/2035470/ จากนั้นมหาวิทยาลัยแห่งชาติของไต้หวันเชิญผมไปบรรยายต่อหน้าเครือข่ายคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกว่า ซูเปอร์โพล ทำได้อย่างไรถึงคลาดเคลื่อนน้อยกว่า 1% ดูอ้างอิงได้ที่นี่ https://esc.nccu.edu.tw/app/news.php?Sn=507 และที่นี่ https://esc.nccu.edu.tw/files/news/500_3ef31995.docx  ขอให้หมวดเจี๊ยบไปอ่านดูตรง Panel III : Democracy and Polls หวังว่าหมวดเจี๊ยบจะอ่านภาษาอังกฤษได้ดีก็จะเห็นถึงความน่าเชื่อถือของ SUPER POLL ที่มีโอกาสไปบรรยายให้คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำต่าง ๆ ทั่วโลกได้เห็นความสามารถและความน่าเชื่อถือของสำนักโพลที่ทำโดยคนไทย

1.2 ความเป็นกลางนั้น ยืนยันได้ว่า ตั้งแต่ซูเปอร์โพล เปิดทำงานมากว่า 4 ปีไม่มีใครรับเงินเดือนและค่าตำแหน่งทางการเมืองใด ๆ เลย ดังนั้นเพื่อให้สังคมเข้าใจถูกต้อง ขอให้อ่านความเป็นจริงตรงนี้คือ ผมเข้าทำงานตำแหน่งข้าราชการการเมืองนาน 11 เดือนเริ่มในปี 2557 ผมออกมาจากตำแหน่งนั้นมาร่วม 5 ปีแล้ว ตอนนั้นรับภารกิจเข้าไปออกแบบยุทธศาสตร์ปกป้องผลประโยชน์ชาติที่เรากำลังมีปัญหาจะส่งออกสินค้ากว่า 25 ล้านรายการ จนออกแบบสำเร็จได้แก่ ยุทธศาสตร์ต่อต้านการค้างาช้าง ต่อต้านการค้ามนุษย์ ต่อต้านการประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานไร้การควบคุม และต่อต้านแรงงานเด็กแรงงานบังคับ ผลที่ตามมาคือ ปัจจุบันนี้ไปตรวจสอบดูได้ว่ารัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ทำสำเร็จทุกตัว ปกป้องผลประโยชน์ชาติได้ปีละกว่า 4 – 5 แสนล้านบาท แบบนี้เรียกว่ารับใช้ใคร ทำเพื่อผลประโยชน์ธุรกิจครอบครัวเหมือนบรรดานักการเมืองบางคนหรือไม่ที่หมวดเจี๊ยบน่าจะทราบดีกว่าผมหรือไม่ ผมก็สงสัยบ้างเหมือนกัน ขอให้ผู้มีปัญญาทั้งหลายลองคิดกันดู ดูแหล่งอ้างอิงได้ที่นี่ https://www.thaipbsworld.com/thailand-delisted-from-citess-list-of-countries-affected-by-illegal-traffic-in-ivory/  และลิงค์ของ CITES ได้ที่นี่ อ่านดูข้อ 25 ในหน้า 5 https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/18/doc/E-CoP18-069-01.pdf ในช่วงเวลานั้น ผมตัดสินใจเข้าไปทำงานปกป้องผลประโยชน์ชาติในยุคนั้นเพราะเล็งเห็นว่า ถ้าเป็นยุคการเมืองที่ประเทศไทยมีนักการเมืองที่ไม่เคยเปลี่ยนนิสัยก็คงจะสำเร็จได้ยากกระมัง

ข้อที่ 2 เรื่องผลโพลที่หมวดเจี๊ยบพูดไปโยงกับตำแหน่งจากรัฐบาลหรือรับเงินสปอนเซอร์จากหน่วยงานของรัฐนั้น 

2.1 ผลโพลที่เกี่ยวกับตำแหน่งจากรัฐบาล คำตอบคือ ไม่มีตำแหน่งอะไรที่ได้เงินเดือนหรือค่าเบี้ยเลี้ยงโดยเด็ดขาด ผลโพลจึงเป็นเสียงประชาชนที่สำรวจพบไม่มีใครมีตำแหน่งข้าราชการการเมืองตามที่หมวดเจี๊ยบกล่าวอ้างเลย ตอบหมวดเจี๊ยบไปแล้วในข้อ 1.2

2.2 ลูกค้าที่เป็นหน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเกิดจากการแข่งขันตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ลูกค้าของซูเปอร์โพลตัดสินเลือกซูเปอร์โพลตามหลักธรรมาภิบาลของแต่ละหน่วยงานว่าจ้างทุกประการ จึงไม่ต้องเกรงใจใคร แต่จะดำรงไว้ซึ่งความถูกต้องแม่นยำ ความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่เคยผ่านการพิสูจน์ให้เห็นแล้วในข้อ 1.1 และมีความเป็นกลางเพราะไม่มีตำแหน่งข้าราชการการเมืองอะไรเลย 

จึงเรียนมาเพื่อตอบหมวดเจี๊ยบก่อนเบื้องต้น จะได้เข้าใจอันดีต่อกัน


สมัยก่อน......... เรือสำเภา มีหินเป็น "ตัวอับเฉา" ถ่วงท้องเรือ กันเรือโคลง สมัยนี้...... ประชาธิปไตยเลือกตั้ง มี ส.ส.เป็น "ตัวอับเฉา" ถ่วงประเทศ กันบ้านเมืองเจริญ!

แรงจูงใจของอาชญากร
ที่ไม่ได้วินิจฉัย 'ใช่ว่าไม่ผิด'
'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'
๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'
ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"