"ครูตั้น"ขอตรวจร่างพ.ร.บ.การศึกษาชาติ ว่าขาดตกบกพร่องประเด็นไหนอีก ก่อนเสนอกฤษฎีกา ภายในปี62


   


2ธ.ค.62-นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ในการประชุมสภาการศึกษา (กกส.) ที่ประชุมรับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้สรุปประเด็นความคิดเห็นประเด็นหลักๆ จากที่มีผู้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ก็จะเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาตามที่ได้รับฟังมา เช่น เสียงส่วนใหญ่ ไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนการเรียก ผู้อำนวยการ ,รองผู้อำนวยการ เป็นครูใหญ่ และ ผู้ช่วยครูใหญ่ , ไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยน ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เป็น ใบรับรองความเป็นครู เป็นต้น

 นอกจากนี้ยังมีการเสนอความเห็นประเด็นอื่นๆ  เช่น การจัดทำร่าง พ.ร.บ. การศึกษา ต้องดำเนินการตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะให้ครบถ้วน ควรปรับลดโครงสร้างการบังคับบัญชาจากส่วนกลางถึงสถานศึกษาให้สั้นลง การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาควรแยกจากกัน ควรเพิ่มเนื้อหาสาระด้านระบบสวัสดิการ และการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู เป็นต้น

“หลังจากนี้ผมจะขอตรวจดูในรายละเอียดของร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวว่ายังมีประเด็นใดที่เราควรคำนึงถึงแต่ยังไม่ได้รับฟังความคิดเห็นอีกหรือไม่ หากครบถ้วนแล้ว คาดว่าอีก 1 สัปดาห์ก็น่าจะเสนอต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ ซึ่งจะเสนอภายในปี 2562แน่นอน”รมว.ศธ. กล่าว

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า กรณีข้อคิดเห็นเรื่องโครงสร้างที่ยังมีความเห็นต่าง จะดำเนินการต่อไปอย่างไร นายณัฏฐพล กล่าวว่า ขณะนี้ยังมีอีกหลายขั้นตอนที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้าไปทักท้วงหรือเสนอแนะได้ ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ก็ได้ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้าง ศธ. ซึ่งมีนายวราวิทย์ กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษา รมว.ศธ. เป็นประธาน ก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการ ก็ต้องรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย ซึ่งอาจได้ข้อสรุปในช่วงเวลาเดียวกันกับที่ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ เสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งตนมั่นใจว่าทุกขั้นตอนมีเวลาเพียงพอที่จะรับฟังถึงความเหมาะสม

 


ทำไม......... "พรรคอนาคตใหม่" จึงรณรงค์เรื่อง "ยกเลิกเกณฑ์ทหาร" ชนิดเอาเป็น-เอาตาย? ไม่ใช่เพราะ พล.ท.พงศกร สอบไม่ผ่านเข้าโรงเรียนเสธฯ หรอกนะ

ความเมืองเรื่อง "กล้วยและไข่"
เพื่อไทย 'หลอกแก้ผ้า' น้องใหม่
'ความลับทางทหารที่จำแม่น'
พรรคร่วม 'หลวม' ในแกนนำ
มีอะไรเสนอนอกจาก 'แบน'?
จากสภาสู่ 'พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์'