เดินหน้าสรรหาเลขาคุรุสภา "กฤษฎีกา"ชี้ชัดไม่ต้องประกาศราชกิจจา  


   


2ธ.ค.62-นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ว่า ที่ประชุมผลการหารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีหลักเกณฑ์การประกาศสรรหาเลขาธิการคุรุสภา ว่า ตามที่มีการร้องเรียนเรื่องประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาเลขาธิการคุรุสภาจะต้องประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาหรือไม่ เนื่องจากพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ระบุว่า การประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาเลขาธิการคุรุสภาจะต้องประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ตอบกลับมาว่า ไม่ต้องประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเป็นอำนาจ รมว.ศธ. ที่สามารถดำเนินการได้ ดังนั้นจากนี้ก็จะมีการเดินหน้าสรรหาเลขาธิการคุรุสภาที่เหมาะสมต่อไป ส่วนการสรรหาที่ดำเนินการไว้แล้วก่อนหน้านี้ ตนยังไม่ทราบข้อมูล ซึ่งคิดว่าฝ่ายกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะต้องดูข้อมูลกระบวนการสรรหาทั้งหมดอย่างรอบด้าน เพราะเป็นกระบวนการสรรหาก่อนที่ตนจะเข้ามาดำรงตำแหน่ง รมว.ศธ. ทั้งนี้คุณสมบัติของเลขาธิการคุรุสภาจะต้องเป็นผู้ที่เหมาสมงานครูและเชื่อมต่อนโยบายของตนและรัฐบาลได้

“นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้วางแผนการบริหารจัดการงบประมาณ ด้านบุคลากรของคุรุสภาไปจนถึงปี 2566 ด้วย ทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าวได้มีการพูดถึงการพิจารณาคุณสมบัติในการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งเป็นวาระที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นำเสนอรายชื่อครูคนหนึ่ง เพื่อให้ที่ประชุมอนุมัติขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้แก่ครูคนนี้ แต่เมื่อตนตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้านแล้วพบว่า ครูคนดังกล่าวมีคดีความเรื่องเกี่ยวกับเด็กค้างอยู่ จึงไม่เห็นชอบให้มีการอนุมัติมีการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ โดยผมได้กำชับถึงการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อจากนี้ให้แก่คุรุสภาไปว่า จะต้องดำเนินการตรวจสอบประวัติครูอย่างเข้มข้น รวมถึงประสานข้อมูลกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ในการดูประวัติอาชญากรรมของบุคคลที่ด้วย เพราะไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นโรงเรียนได้คนที่มีคดีความติดตัวเข้ามาสอนนักเรียน ดังนั้นอยากให้คุรุสภาดำเนินการเรื่องนี้ให้รอบคอบและหาวิธีสกัดตั้งแต่ต้นทาง”รมว.ศธ.กล่าว


สมัยก่อน......... เรือสำเภา มีหินเป็น "ตัวอับเฉา" ถ่วงท้องเรือ กันเรือโคลง สมัยนี้...... ประชาธิปไตยเลือกตั้ง มี ส.ส.เป็น "ตัวอับเฉา" ถ่วงประเทศ กันบ้านเมืองเจริญ!

แรงจูงใจของอาชญากร
ที่ไม่ได้วินิจฉัย 'ใช่ว่าไม่ผิด'
'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'
๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'
ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"