อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาชี้นักกฎหมายที่รู้กฎหมายจริงย่อมรู้ว่าระหว่าง'มาดามเดียร์'กับ'ช่อ'ใครจะอนาคตดับ


เพิ่มเพื่อน    

3 ธ.ค.62- นายชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Chuchart Srisaeng ระบุว่า

.....เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 นางสาววทันยา วงษ์โอภาสี ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ได้ยื่นหนังสือถึงประธาน กกต. เพื่อขอให้ตรวจสอบการกระทำและดำเนินคดีแก่นางสาวพรรณิการ์ วานิช ส.ส. และโฆษกพรรคอนาคตใหม่กับพรรคอนาคตใหม่ ที่มีพฤติกรรมแถลงข่าวกล่าวหาตนเมื่อวันที่ 18 และวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

.....โดยเป็นการแถลงข่าวบิดเบือนข้อเท็จจริงของตนและคู่สมรส ในประเด็นการถือหุ้นและครอบงำสื่อซึ่งไม่เป็นความจริง เพราะตนเองได้ขายหุ้นทั้งหมดตั้งแต่ก่อนที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. จึงไม่ได้ขาดคุณสมบัติและไม่ได้ทำผิด พรป.การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

.....ข้อเท็จจริงดังกล่าวสามารถตรวจสอบและพิสูจน์ได้ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบไปยังบริษัทต่าง ๆ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก็จะทราบว่าตนได้ขายหุ้นที่เกี่ยวกับสื่อมวลชนทั้งหมดก่อนลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งไม่ใช่เรื่องยากที่ นางสาวพรรณิการ์จะตรวจสอบให้มีความชัดเจนก่อนการแถลงข่าว จึงเชื่อว่านางสาวพรรณิการ์ มีเจตนาเพื่อกลั่นแกล้งให้ตนถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

.....การที่นางสาวพรรณิการ์ ในฐานะเป็น ส.ส.และในฐานะโฆษกพรรคอนาคตใหม่ แถลงข่าวกล่าวหาตนเองด้วยข้อความอันเป็นเท็จเพื่อจะแกล้งให้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง อีกทั้งยังมีการแจ้งหรือให้ถ้อยคำต่อ กกต.ตามการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เป็นการกระทำความผิดตามพรป.การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มาตรา 143

.....มาตรา 143 ผู้ใดกระทําการอันเป็นเท็จเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระทําการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดห้าปี

.....ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่งเป็นการเพื่อจะแกล้งให้ผู้สมัครนั้นถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือ สิทธิสมัครรับเลือกต้ังหรือเพื่อไม่ให้มีการประกาศผลการเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดยี่สิบปี

.....ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่งเป็นการแจ้งหรือให้ถ้อยคําต่อคณะกรรมการ ต้องระวางโทษจําคุก ต้ังแต่เจ็ดปีถึงสิบปี และปรับต้ังแต่หน่ึงแสนสี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดยี่สิบปี

.....จึงขอให้ กกต.ดำเนินการตรวจสอบการกระทำของ นางสาวพรรณิการ์และพรรคอนาคตใหม่ หากพบว่าการแถลงข่าวและที่อ้างว่าได้ยื่นข้อร้องเรียนต่อ กกต.เป็นความเท็จ ก็ขอให้ กกต.ดำเนินคดีแก่ นางสาวพรรณิการ์และพรรคอนาคตใหม่ด้วย

.....หนังสือที่นางสาววทันยายื่นต่อ กกต. ดังกล่าวเห็นได้ชัดเจนว่า เป็นการประเมินความรู้ความสามารถระหว่างที่ปรึกษากฎหมายของนางสาววทันยากับของนางสาวพรรณิการ์ว่าฝ่ายไหนรู้กฎหมายจริงหรือไม่รู้อะไรเลย โดยมีตำแหน่ง ส.ส.และอนาคตทางการเมืองของคนทั้งสองเป็นเดิมพันกับอาจถูกลงโทษจำคุกและปรับเป็นของแถม

.....นักกฎหมายที่รู้กฎหมายจริงและมีความรู้เรื่องการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ก็ย่อมคาดหมายได้ว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายถูกและฝ่ายไหนจะอนาคตดับ.

 


"สามสัส" "เชิดหุ่น" อยู่หลังโรงมาพักใหญ่ ปรากฏว่า หุ่นค่อยๆ หาย เหลือ "เห้..." ยืนโรงอยู่ไม่กี่ตัว นายโรงเริ่มถึง "ทางตัน"! แถมแนวร่วมตามมหา'ลัยและพวกเอ็นจีโอที่หากินกับเงินหลวงแต่ร่วมวงทะลวงเจ้า ก็ออกอาการ "เห็บหมา"

ภาษาไทยวันนี้ 'ภาษีกู'
กล้วยดิบ 'วัคซีน' พื้นบ้าน
"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ
'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'