"ณัฏฐพล"ย่องตรวจเยี่ยม โรงเรียนใน จ.กาญจนบุรี ไม่แจ้งล่วงหน้า หวังเห็นของจริง ไม่มีผักชีโรยหน้า


เพิ่มเพื่อน    


6ธ.ค.62-นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวหลังการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ( ศธ.) ว่า การลงพื้นที่ของตนครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่ที่ไม่ได้แจ้งให้หน่วยงานในพื้นที่รับทราบล่วงหน้า ซึ่งทำให้ได้เห็นข้อเท็จจริงในหลายเรื่อง เพื่อจะส่งผลให้เป็นแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการศึกษาต่อไป โดยสถานศึกษาทั้ง 3 แห่งที่ลงไปตรวจเยี่ยมมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ( กศน.) โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ จ.นครปฐม ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนฟ้าใสวิทยา จ.นครปฐม เป็นโรงเรียนการศึกษาพิเศษ เช่น เด็กเล็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจะต้องได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง โดยถือว่าการบริหารจัดการเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพราะเป็นหน้าที่ของศธ.ที่จะต้องลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ส่วนศูนย์กศน.วิทยาลัยในวังเป็นเรื่องที่ต้องส่งเสริมต่อยอดด้านทักษะอาชีพให้มากขึ้น เพราะเป็นศูนย์กศน.ที่โดดเด่นมากในการจัดการด้านอาชีพ ดังนั้นจะให้ กศน.ได้เชื่อมโยงข้อมูลกับการศึกษาระดับอื่นๆมากขึ้น

“ส่วนที่โรงเรียนฟ้าใสวิทยา เท่าที่ตรวจเยี่ยมพบว่าผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการโรงเรียนได้อย่างดีเยี่ยม โดย ศธ.จะส่งเสริมพัฒนาอาชีพมากขึ้น เพื่อให้เด็กมีโอกาสในสังคมมากขึ้น เช่น ทักษะด้านดนตรี เป็นต้น ซึ่งอยากให้สถานศึกษาในกลุ่มจังหวัดนครปฐม องค์ความรู้ต่อยอดให้แก่ผู้เรียนและโรงเรียนในพื้นที่ให้มากขึ้น ส่วนปัญหาด้านงบประมาณที่จะจัดสรรลงพื้นที่นั้นตนคิดว่าจะต้องมีการบริหารจัดการให้ครอบคลุมและลดงบประมาณที่ซ้ำซ้อน เพื่อนำมาเติมเต็มให้แก่สถานศึกษาในการพัฒนา ทั้งนี้ภาพรวมจากลงพื้นที่พบว่าทำให้เห็นปัญหาเรื่องความเข้าใจของข้อมูล ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนั้นผมนอยากจะผลักดันให้เรื่องการบริหารจัดการข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะจะเป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์และพัฒนาโรงเรียนได้”รมว.ศธ.กล่าว

 


อืมมมม.....บัตรสนเท่ห์ใบเดียว!กล่าวหา "นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล" ผอ.โรงพยาบาลขอนแก่น รับเงินทอนบริษัทยา ๕%ปลัดฯ สาธารณสุข "นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย"

"ลุง" แห่งยุคนิวนอร์มอล 
"การเมืองพรรค-การเมืองหมอ"
"มายาประชาธิปไตยเลือกตั้ง"
พปชร.ที่ 'อยู่เป็น-อยู่ไม่เป็น'
"การเมืองวันที่ไม่มีประยุทธ์"
เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.