โพลให้ประยุทธ์สอบผ่าน 'ปชช.'ยี้ผลงาน'บิ๊กป้อม'


เพิ่มเพื่อน    


    6 เดือนหลังเลือกตั้ง โพลเทคะแนนลุงตู่สอบผ่าน แต่ประสิทธิภาพการบริหารประเทศห่วย ขณะที่ "พี่ป้อม" ครองแชมป์ตำแหน่งยี้ ประชาชนไม่ปลื้มอันดับหนึ่งใน ครม. เด็กเพื่อไทยขย้ำซ้ำ คิดสืบทอดอำนาจมีแต่เสื่อมกับทรุด ด้านซูเปอร์โพลเปิดผลสะท้อนการทำงาน ส.ส. ไม่คุ้มภาษีประชาชน
    เมื่อวันอาทิตย์ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “6 เดือน นายกประยุทธ์ ภายใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษาและอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,278 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการทำงานของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง                    
    จากการสำรวจ เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำรงตำแหน่งครบ 6 เดือน ของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา ภายใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง พบว่า ร้อยละ 8.92 ระบุทำงานในตำแหน่งนายกฯ ได้ดีมาก เพราะเชื่อมั่นในการทำงานของนายกฯ พูดจริงทำจริง ชัดเจน มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจ ตั้งใจจริง มุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศ และพร้อมจะช่วยเหลือประชาชน 
    ร้อยละ 25.98 ระบุทำงานในตำแหน่งนายกฯ ได้ไม่ค่อยดี เพราะการทำงานยังมีจุดบกพร่อง การบริหารงานประเทศไม่ดีขึ้น ยังไม่เห็นผลงาน แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ไม่ดีเท่าที่ควร ประชาชนยังเดือดร้อน และมีการปกป้องพวกพ้อง, ร้อยละ 33.72 ระบุทำงานในตำแหน่งนายกฯ ได้ไม่ดีเลย เพราะการบริหารงานประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพ ไม่คืบหน้า แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ บริหารประเทศไม่ดีทำให้เศรษฐกิจตกต่ำ ไม่ได้ใส่ใจประชาชนเท่าที่ควร ยังไม่โปร่งใสพอ ไม่มีความเป็นธรรม และช่วยเหลือแต่พวกของตัวเอง  
    ส่วนลักษณะการทำงานในรอบ 6 เดือน ของนายกรัฐมนตรีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ภายใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ในด้านต่างๆ พบว่า ด้านอุดมการณ์ในการทำงาน ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 47.73 ระบุมีอุดมการณ์และความตั้งใจทำงานเพื่อชาติและประชาชน 
    ด้านประสิทธิภาพในการทำงานแก้ไขปัญหาของประเทศของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 61.19 ระบุไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานแก้ไขปัญหาของประเทศ ขณะที่ร้อยละ 34.35 ระบุมีประสิทธิภาพในการทำงานแก้ไขปัญหาของประเทศ 
    ด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการทำงานของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.49 ระบุว่าการทำงานไม่มีความโปร่งใส ตรวจสอบไม่ได้ ขณะที่ร้อยละ 35.45 ระบุว่าการทำงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
    สำหรับความประทับใจในการทำงานของคณะรัฐมนตรี รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ภายใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง 5 อันดับแรก พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 26.21 ระบุประทับใจในการทำงานของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รองลงมา อันดับ 2 ร้อยละ 23.40 ระบุเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล ในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, อันดับ 3 ร้อยละ 18.00 ระบุเป็นนายวิษณุ เครืองาม ในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี
    ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความไม่ประทับใจในการทำงานของคณะรัฐมนตรี รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ภายใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง 5 อันดับแรก พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 57.20 ระบุว่าไม่ประทับใจในการทำงานของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี รองลงมา อันดับ 2 ร้อยละ 42.33 ระบุว่าเป็น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม            
    ด้านนายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย ระบุว่า โพลสะท้อนได้ชัดเจนว่าในสายตาประชาชนจำนวนไม่น้อยเห็นว่ารัฐบาลล้มเหลวแทบทุกด้าน คะแนนความนิยมด้านต่างๆ ตกต่ำลงจนเห็นได้ชัดตอนเป็นรัฐบาลจากการรัฐประหารว่าคะแนนแย่แล้ว พอมาเป็นรัฐบาลสืบทอดอำนาจหลังการเลือกตั้ง กลับเสื่อมทรุดแย่กว่าเดิมอย่างมาก
    "พล.อ.ประยุทธ์ต้องเปิดใจรับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนอย่างจริงใจ ไม่ใช่โพลไหนว่าดีกระโดดเข้าใส่ โพลไหนเข้าเนื้อกระโดดหนี ปฏิเสธความรับผิดชอบ ระยะเวลาที่ทอดยาวของรัฐบาลนี้ หากอยู่เพื่อเอื้อความมั่งคั่ง มั่นคงของตัวรัฐบาลและพวกพ้อง แล้วละทิ้งประชาชนไว้ข้างหลัง ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะอยู่ต่อไป" นายอนุสรณ์กล่าว  
    วันเดียวกัน สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็น 1.การทำหน้าที่ของนักการเมือง ณ วันนี้ แบบไหนที่ประชาชนชื่นชม โดยอันดับ 1 ทำตามสัญญาที่ให้ไว้ ซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ร้อยละ 58.90 2.การทำหน้าที่ของนักการเมือง แบบไหนที่ประชาชนอยากให้ปรับปรุง อันดับ 1 ขายเสียง ทำเพื่อผลประโยชน์ เงินทอง ร้อยละ 40.04 และประเด็นสุดท้าย สิ่งที่ประชาชนอยากบอกนักการเมือง คือการเป็นนักการเมืองที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดี ร้อยละ 42.92 
    นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) ยังระบุถึงความเห็นของประชาชนต่อความคุ้มค่าเงินภาษีประชาชนกับการทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 77.9 ระบุไม่คุ้มค่าเลย ในขณะที่ร้อยละ 22.1 ระบุคุ้มค่าแล้ว
    อย่างไรก็ตาม ที่น่าเป็นห่วงคือเมื่อถามถึงข้อกังวลจะเกิดเหตุขัดแย้งรุนแรงบานปลายของคนในชาติเกิดจลาจลเหมือนบางประเทศ เศรษฐกิจตกต่ำลงไปอีก จากกลุ่มเคลื่อนไหว วิ่งไล่ลุง พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 62.8 กังวล เพราะมีทั้งฝ่ายหนุนฝ่ายต้าน จะเผชิญหน้ากัน เศรษฐกิจกำลังแย่จะแย่ลงไปอีก ไม่ดีเลยแบบนี้ มีแต่แพ้ สุดท้ายประชาชนนั่นแหละคือผู้แพ้ บ้านเมืองจะวุ่นวาย ประเทศชาติเดินต่อไปไม่ได้ หยุดชะงักไปหมด เป็นต้น. 


วันก่อน........ "เพนกวิน" โพสต์ "พวกเราไม่ใช่ 'เด็ก' ของใคร" หมายถึงที่ปลุกระดม "ล้มเจ้า" ไม่มีใครอยู่เบื้องหน้า-เบื้องหลัง พวกเขาคิดกันเอง-ทำกันเอง ว่างั้น!

ใครทน 'ธรรมศาสตร์ไม่ทน'?
สารพันวันประเทศ 'ฝีแตก'
ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน