ประกาศแล้ว!การใช้ที่ดินและแผนผังสาธารณูปโภคในพื้นที่อีอีซี


เพิ่มเพื่อน    

09 ธ.ค.2562 – พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ได้ออกประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562 ลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 301 ง  ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 แล้ว

สำหรับเนื้อหาของประกาศดังกล่าวมีเนื้อหามากถึง 200 หน้า และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 10 ธันวาคมนี้ ซึ่งเนื้อหาของประกาศได้ลงรายละเอียด ถึงการใช้รายละเอียดของที่ดินต่างๆ รวมถึงรายละเอียดของแผนที่และแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งจะอยู่ในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง 
 

อ่านรายละเอียดที่นี่


โทษทีเถอะ.... มัวไปนอนเล่นที่โรงพยาบาลซะ ๒ วัน เรื่อง "ตำรวจ-อัยการ" สั่งไม่ฟ้อง "นายบอส เรดบูล" เลยเหมือนผม "สับไกค้าง"

ชังชาติโดยสันดาน
'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ
'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'
"บอส-เรดบูล" เมาหลังขับ?