ทอท.ออกโรงชี้แจงแบ่งรายได้เข้ากองทุนไม่กระทบผู้โดยสาร


เพิ่มเพื่อน    


10 ธ.ค.62-นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ชี้แจงถึงกรณีที่มีข่าวว่า ทอท. จะปรับค่าบริการผู้โดยสารขาออก (Passenger Service Charge : PSC) หากต้องนำรายได้ของ ทอท. สมทบให้กับกองทุนเพื่อการพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาคของกรมท่าอากาศยานว่า คณะกรรมการ ทอท. ยังมิได้มีการพิจารณาเรื่องนี้ และ ทอท.ไม่มีนโยบายที่จะเพิ่มภาระให้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ที่ได้สั่งการให้ ทอท. หาแนวทางลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน

อย่างไรก็ตามทอท.ในฐานะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม พร้อมให้การสนับสนุนนโยบายของกระทรวงคมนาคมที่จะพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาคของกรมท่าอากาศยานทั้ง 28 แห่ง ให้มีมาตรฐานและมีศักยภาพเพิ่มขึ้น ให้บริการประชาชน และนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงภาพรวม รวมทั้งประโยชน์ของประเทศโดยรวมแล้ว เป็นนโยบายที่ดี และ ทอท.ในฐานะหน่วยงานที่มีความพร้อม และมีประสบการณ์ 

“ทอท.พร้อมจะให้การสนับสนุนทุกๆ ด้าน รวมไปถึงการสนับสนุนด้านการบริหารจัดการท่าอากาศยานภูมิภาคบางแห่งที่มีศักยภาพสูง เช่น ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่หนาแน่นมาจากการใช้บริการท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตได้ ตลอดจนท่าอากาศยานบางแห่งที่มีโอกาสในการเพิ่มรายได้ พัฒนาให้เป็นท่าอากาศยานนานาชาติ เช่น ท่าอากาศยานอุดรธานี และท่าอากาศยานบุรีรัมย์”นายนิตินัย กล่าว

นายนิตินัย กล่าวว่า เมื่อพิจารณาประโยชน์ของประเทศโดยรวมแล้ว นโยบายนี้เป็นนโยบายที่ดี และ ทอท.พร้อมสนับสนุนซึ่งเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม ยังอยู่ในขั้นตอนการจัดทำการศึกษาข้อมูล เพื่อเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่ง ทอท. พร้อมจะให้การสนับสนุนข้อมูลทุกๆ ด้านที่ ทอท. มี ให้แก่คณะทำงานศึกษา เพื่อที่จะสามารถเดินไปด้วยกันได้ตั้งแต่ต้น 

อย่างไรก็ตามหลังจากคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นชอบแนวทางการดำเนินการมาอย่างไรแล้ว ทอท.จะได้ปรับแนวทางการดำเนินงานของ ทอท. ให้สอดรับไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่ง ทอท.มีความมั่นใจว่า การนำรายได้บางส่วนสมทบให้กับกองทุนเพื่อการพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาค จะไม่กระทบต่อผลประกอบการของ ทอท. เนื่องจากกระทรวงคมนาคมมีนโยบายที่จะให้ ทอท. รับจ้างบริหารท่าอากาศยานนานาชาติบางแห่งที่กรมท่าอากาศยานกำกับดูแลอยู่

 ทั้งนี้ ทอท. จะมีรายได้จากการรับจ้างบริหารท่าอากาศยานนานาชาติเพิ่มขึ้น จะทำให้ผลประกอบการของ ทอท. น่าจะดีขึ้น และจะเป็นการสร้างมาตรฐานท่าอากาศยานภูมิภาคให้นานาชาติยอมรับ รวมถึงเพิ่มโอกาส
ทางเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยมากขึ้นด้วย หากว่าท่าอากาศยานในประเทศไทยมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถเชื่อมโยง สนับสนุนกัน เพื่อให้บริการประชาชนได้เพิ่มขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ได้สั่งการให้ ทย.ไปซึกศึกษา ข้อกฎหมาย ในการแบ่งรายได้ ที่จัดเก็บจากค่าบริการผู้โดยสารขาออก (Passenger Service Charge : PSC) สนามบิน 6 แห่งของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ไม่เกิน 10% เข้ากองทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน เพื่อนำไปพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของสนามบินภูมิภาคของ ทย. ทั้ง 28แห่ง โดยให้เร่งหารือกฤษฎีกา เพื่อให้เกิดความชัดเจน เนื่องจากยังมีข้อสงสัยว่า สนามบินนั้นหมายถึงสนามบินทั้งหมดหรือไม่ คือ สนามบินของ ทย. 28 แห่ง และสนามบินของ ทอท.อีก 6 แห่ง รวมถึงสนามบินของเอกชนด้วย

สำหรับการดำเนินการดังกล่าวนี้ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ. 2562 มาตรา 60/42 ที่กำหนดว่า เพื่อประโยชน์ในการบริหารสนามบินที่ใช้เพื่อสาธารณะเป็นการทั่วไป รัฐมนตรีมีอำนาจให้เจ้าของหรือผู้ดำเนินการสนามบินอนุญาตนำเงินที่ได้จากการจัดเก็บค่าบริการผู้โดยสารขาออกในอัตราไม่เกินร้อยละ10 เข้าบัญชีเงินทุนหมุนเวียน กรมท่าอากาศยาน ตามมาตรา 60/44

ทั้งนี้หากแบ่งรายได้จากค่า PSC สนามบิน 6 แห่งของทอท. ที่อัตรา 10% คาดว่าจะมีรายได้เข้ากองทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยานประมาณ 2,600 ล้านบาทต่อปี ขณะที่ปัจจุบัน กองทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน มีรายได้จากสนามบินกระบี่ ประมาณ 546 ล้านบาทต่อปี เท่านั้น ดังนั้นรายได้ที่เข้ากองทุนเพิ่มขึ้นอีก 5 เท่าเป็นอย่างน้อย จะทำให้สามารถมีเงินไปพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของสนามบินภูมิภาคของทย. ทั้ง 29แห่ง ได้รวดเร็วกว่ารอ เงินงบประมาณจากรัฐบาล

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า เรื่องนี้เป็นกฎหมาย การสอบถามกฤษฎีกาเพื่อความชัดเจนว่าไม่ได้ตีความกฎหมายผิด เนื่องจากกรณีดังกล่าว อยู่ในพ.ร.บ.การเดินอากาศ นานแล้ว ก่อนมีการแก้ไข ปรับปรุง แต่ไม่มีการนำมาใช้และรมว.คมนาคมไม่เคยมีการออกประกาศมาก่อน หากมองในมุมพัฒนาประเทศโดยรวม เช่น สนามบินตรัง ตอนนี้มีรันเวย์ ยาว 2,100 เมตร แต่หากเพิ่มเป็น 2,400 เมตร เครื่องบินลำใหญ่จะลงได้ จะช่วยด้านเศรษฐกิจได้อีก แต่รอ งบประมาณ ดังนั้นไม่อยากให้ยึดติดว่าจะต้องเก็บอะไรไว้ หรือไม่ให้อะไร หรือในอนาคตหากมีการโอนสนามบิน ของทย. ให้ทอท. เช่นอุดรธานี สามารถนำรายได้ PSC มาแบ่งให้กองทุนฯได้
 


วันก่อน........ "เพนกวิน" โพสต์ "พวกเราไม่ใช่ 'เด็ก' ของใคร" หมายถึงที่ปลุกระดม "ล้มเจ้า" ไม่มีใครอยู่เบื้องหน้า-เบื้องหลัง พวกเขาคิดกันเอง-ทำกันเอง ว่างั้น!

ใครทน 'ธรรมศาสตร์ไม่ทน'?
สารพันวันประเทศ 'ฝีแตก'
ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน