เลื่อนเห็นชอบ 5 ตุลาการศาล รธน. ลากยาวคดีหุ้นสื่อ-ยุบ อนค.


เพิ่มเพื่อน    

                มีความน่าสนใจไม่น้อย กับมติที่ประชุมวุฒิสภา เมื่อวันที่ 3 ธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ชุดใหม่ จำนวน 5 คน ขยายเวลาการพิจารณาครั้งที่ 3 ออกไปอีก 30 วัน จากเดิมที่จะครบกำหนด 15 ธันวาคมนี้ ด้วยมติ 163 เสียง

                เหตุผลที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ที่มีพลเอกอู้ด เบื้องบน เป็นประธานฯ ขอขยายเวลาออกไปอีก 30 วัน เนื่องจากการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ยังมีประเด็นสำคัญที่คณะกรรมาธิการสามัญฯ จำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริง รวมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานสำคัญบางประการเพิ่มเติม เกี่ยวกับประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประกอบกับมีข้อมูลหรือข้อเท็จจริง

                บางส่วนที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว และกรรมาธิการสามัญต้องเรียกเอกสารหรือพยานหลักฐานจากบุคคล หรือเชิญบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริง หรือแสดงความเห็นตามที่เห็นสมควรเพื่อประกอบการตรวจสอบประวัติด้วย รวมทั้งเพื่อให้การพิจารณาของกรรมาธิการสามัญเป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบ มีข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่ถูกเสนอชื่อ

                มติของที่ประชุมวุฒิสภาดังกล่าวที่ทำให้กระบวนการเห็นชอบ-ไม่เห็นชอบ ของที่ประชุมวุฒิสภา ต่อรายชื่อ 5 ว่าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดใหม่ อันประกอบด้วย นายวิรุฬห์ แสงเทียน ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา นายจิรนิติ หะวานนท์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ประธานแผนกคดีคำสั่งคำร้องและขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกา นายชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด และนายนภดล เทพพิทักษ์ อดีตอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา เป็นตุลาการศาลรัฐธรมนูญ สายผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องถูกเลื่อนออกไปอีก 30 วัน

                ที่ย้ำข้างต้นว่า มติของวุฒิสภาดังกล่าวน่าสนใจ ก็เพราะเป็นการเลื่อนการเห็นชอบรายชื่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดใหม่ รอบที่ 3 แล้วของวุฒิสภา และเป็นมติที่มีผลอย่างยิ่งต่อการวินิจฉัยคดีสำคัญในศาลรัฐธรรมนูญ ที่เดิมก่อนหน้านี้คาดว่าจะรู้ผลภายในไม่เกินสัปดาห์นี้ คือไม่เกิน 15 ธันวาคม ไม่ว่าจะเป็นคดี 64 ส.ส.รัฐบาลและฝ่ายค้าน ที่ถูกร้องว่าถือครองหุ้นสื่อก่อนการเลือกตั้ง รวมถึงคดียื่นยุบพรรคอนาคตใหม่ของ ณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ยื่นคำร้องให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ ในข้อหาล้มล้างการปกครองฯ

                เพราะเมื่อวุฒิสภาเลื่อนการเห็นชอบตุลาการศาล รธน.ออกไป ก็ทำให้อย่างน้อย 2 คดีดังกล่าวถูกลากยาวออกไป จนมีการประเมินว่า อาจจะไปรู้ผลในช่วงกลางเดือนมกราคมปีหน้าเลยก็เป็นไปได้ เพราะเมื่อกระบวนการได้มาซึ่งตุลาการศาล รธน.เสียงข้างมาก 5 ชื่อ ยังไม่แล้วเสร็จ ก็ทำให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดปัจจุบันที่ยังค้างการพิจารณาสำนวนต่างๆ อยู่ รวมถึงคดี 64 ส.ส.ถือหุ้นสื่อและคดียุบพรรคอนาคตใหม่ ก็ไม่จำเป็นต้องเร่งรีบพิจารณาสำนวนเพื่อนัดประชุมลงมติตัดสินคดีแต่อย่างใด

                ทั้งนี้ 5 ตุลาการศาล รธน.ที่จะพ้นจากตำแหน่งเพื่อให้ 5 ชื่อใหม่เข้ามาทำหน้าที่ต่อในช่วงเปลี่ยนผ่านต่อจากนี้ก็คือ 5 ชื่อดังนี้ นุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ, ชัช ชลวร อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ, จรัญ ภักดีธนากุล, บุญส่ง กุลบุปผา, อุดมศักดิ์ นิติมนตรี

                โดยล่าสุดก็ปรากฏว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันพุธที่ 11 ธ.ค.ที่ผ่านมา มีมติหลังการพิจารณาสำนวนคดีพรรคอนาคตใหม่กู้เงิน ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคตัวเองแล้ว สุดท้ายที่ประชุม กกต.มีมติว่า หลังจากได้พิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน พร้อมทั้งความเห็นของนายทะเบียนพรรคการมืองในสำนวนคดีดังกล่าวแล้ว กกต.เห็นว่า การที่พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจาก ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จำนวน 191 ล้านบาท ทาง กกต.เห็นว่า การกระทำดังกล่าวไม่ชอบตาม พ.ร.บ.พรรคการเมือง จึงมีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมาตรา 93 แห่ง พ.ร.บ.พรรคการเมือง พ.ศ.2560

                เมื่อเป็นเช่นนี้ คำถามก็คือ หาก กกต.ส่งคำร้องคดียุบพรรคอนาคตใหม่ จากเรื่องกู้เงินธนาธร มาให้ศาลรัฐธรรมนูญ ที่คาดว่าอาจจะส่งได้ภายในสัปดาห์หน้า หรือยังไงก็ไม่เกินสิ้นปีนี้

                เมื่อเส้นทางคดีมาแบบนี้ แล้วศาลรัฐธรรมนูญจะทำอย่างไร เพราะหากศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องดังกล่าวในช่วงรอการเปลี่ยนผ่าน ให้ 5 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดใหม่ เข้ามา โดยที่การพิจารณาสำนวนคดียุบพรรคอนาคตใหม่จากเงินกู้ 191 ล้านบาท ยังไม่แล้วเสร็จ มีแนวโน้มอาจจะใช้เวลาอย่างน้อยก็ต้องร่วม 2-3 เดือน

                หากเป็นแบบนี้ วุฒิสภาจะต้องมาขอขยายเวลา-เลื่อนการให้ความเห็นชอบรายชื่อ 5 ตุลาการศาล รธน.ออกไปอีกรอบ หลังเลื่อนมาแล้วถึง 3 รอบ เพียงเพื่อรอให้ศาล รธน.สะสางคดีที่ค้างคาให้เสร็จเท่านั้นหรือ?.

 


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"