คมนาคมเดินหน้าจ่ายเวนคือมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรีล็อต2รวม812 ราย


เพิ่มเพื่อน    


18 ธ.ค.62-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีมอบค่าเวนคืนที่ดินและตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี พร้อมด้วย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม  บริเวณโครงการฯ ตอนที่ 20 ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

โดยนายอนุทิน  ได้มอบค่าเวนคืนที่ดินแก่ผู้แทนประชาชน จำนวน 22 ราย (จังหวัดกาญจนบุรี 20 ราย และจังหวัดราชบุรี 2 ราย) จากประชาชนที่จะได้รับค่าเวนคืนที่ดินในครั้งนี้ทั้งหมด 812 ราย ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี 689 ราย จังหวัดราชบุรี 123 ราย พร้อมกล่าวปราศรัยกับประชาชน และทำพิธี “Restart เดินหน้าก่อสร้างโครงการ” โดยกล่าวว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการเรื่องการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการแก่ประชาชนโดยเร็วที่สุด เพื่อให้การก่อสร้างเดินหน้าต่อไปได้ และขอขอบคุณกระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าของที่ดินในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรีที่ร่วมกันเสียสละพื้นที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ ทำให้รัฐบาลสามารถเดินหน้าโครงการได้ ซึ่งมอเตอร์เวย์สายดังกล่าว 

ทั้งนี้จะทำให้การเดินทางจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปยังภาคตะวันตกของประเทศ สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาค รวมทั้งจะเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง        การท่องเที่ยว ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศให้มีเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตามยุทธศาสตร์ชาติ 

สำหรับโครงการดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นต่อเนื่องจากทางหลวงหมายเลข 9 สายกาญจนาภิเษก ถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตก ผ่านพื้นที่อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี อำเภอนครชัยศรี อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม อำเภอท่ามะกา และสิ้นสุดที่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทางรวม 96.41 กิโลเมตร ลักษณะโครงการเป็นทางหลวงพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร มูลค่าโครงการรวม 55,927 ล้านบาท 

โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน จำนวน 12,032 ล้านบาท จากที่เคยอนุมัติให้แล้ว 5,420  ล้านบาท รวมเป็นเงินที่ใช้เวนคืนกว่า 1.7 หมื่นล้านบาท เนื่องจากราคาที่ดินเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่องบประมาณที่กำหนดไว้ไม่เพียงพอต่อการจ่ายแค่เวนคืนที่ดินให้ประชาชน และส่งผลให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้  การก่อสร้างงานโยธามีความคืบหน้าประมาณ 25.08% โครงการมีความล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดประมาณ 56.00% 

ทั้งนี้ กรมทางหลวง จะเร่งดำเนินการจ่ายค่าเวนคืนที่ดินให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2562 และเร่งเดินหน้าก่อสร้างโครงการฯ ทั้ง 25 สัญญา โดยจะเร่งรัดแผนงานโครงการต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายน 2566 และสามารถเปิดให้บริการตลอดเส้นทางภายในปลายปี 2566 ซึ่งภายหลังเปิดให้บริการจะใช้เวลาเดินทางโดยมอเตอร์เวย์จากอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ถึงจังหวัดกาญจนบุรี เพียง 48 นาที หากเดินทางโดยใช้ทางหลวงแผ่นดิน ต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง(ทล.)กล่าวว่า โครงการนี้มีปัญหาจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือการเวนคืนพื้นที่เพื่อใช้ก่อสร้าง เนื่องจากราคาที่ดินได้พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้งบประมาณบานปลาย บางช่วงจึงไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ โดยการก่อสร้างงานโยธาคืบหน้าอยู่ที่ประมาณ 25.08% เท่านั้น ล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดประมาณ 56 % เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว คณะรัฐมนตรี จึงได้อนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพิ่มเติมอีก 12,032 ล้านบาท จากที่เคยอนุมัติให้แล้ว 5,420 ล้านบาท รวมเป็นเงินที่ใช้เวนคืนกว่า 1.7 หมื่นล้านบาท สำหรับจังหวัดกาญจนบุรี มีผู้ถูกเวนคืนที่ดินและทรัพย์สินทั้งสิ้น 689 ราย วงเงินที่อนุมัติจ่าย 649,188,343 บาท มีผู้มาทำสัญญาแล้ว 619 ราย และรอทำสัญญา 70 ราย หลังจากจ่ายค่าเวนคืนเสร็จเรียบร้อย ผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างงานโยธาทั้ง 25 ตอน จะระดมเครื่องจักรเข้าพื้นที่ทันที และ กรมทางหลวงได้ปรับแผนงานเร่งรัดก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 66 โดยจะทำคู่ขนานไปกับงานระบบ O&M (Operation & Maintenance) และจะสามารถเปิดให้บริการเต็มรูปแบบได้ภายในปลายปี66 
.


วิบากกรรม...."หมอเหวง" เพิ่งฝ่าสายฝนออกจากคุก ได้ ๒ วัน วานนี้กระเตง "ป้าธิดา" ไปเป็นเพื่อน ขึ้นศาลสืบพยานคดีชุมนุมปี ๒๕๕๒ สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ ๑๑ ปีแล้วซินะ ยังวนเวียนอยู่กับคุก 

ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน
โซเชียลมีเดีย 'อำนาจโลก'
'วาทะนายกฯ ที่ต้องบันทึก'
'มึงเขียน-กูล้ม' ไม่เชื่อลอง!
'ธนาธร-ปิยบุตร' ออกศึก