'โฆษกรบ.'เผยทั่วปท.เผชิญภัยธรรมชาติ'น้ำท่วม-ภัยแล้ง-หนาว'


เพิ่มเพื่อน    

23 ธ.ค.62-นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊ก"ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์" ระบุว่า ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัย จ.นราธิวาส ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขัง 4 อำเภอ ได้แก่ จะแนะ แว้ง ศรีสาคร สุไหงโก-ลก ส่วนอําเภออื่น ๆ มีน้ำท่วมขัง ในพื้นที่ลุ่มต่ำการเกษตรบางพื้นที่ ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลง

สถานการณ์ภัยแล้ง จังหวัดที่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 จํานวน 13 จังวหวัด ได้แก่ เชียงราย น่าน นครพนม มหาสารคาม บึงกาฬ หนองคาย บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา เพชรบูรณ์ อุทัยธานี และนครราชสีมา 67 อำเภอ 410 ตำบล 3,696 หมู่บ้าน/ชุมชน

สถานการณ์ภัยหนาว จังหวัดที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย และประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) รวม 4 จังหวัด 35 อำเภอ 260 ตำบล 3,153 หมู่บ้าน/ชุมชน โดยประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย 2 จังหวัด ได้แก่ แพร่ บึงกาฬ 16 อำเภอ 131 ตำบล 1,361 หมู่บ้าน/ชุมชน และ ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 2 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย ตาก 19 อำเภอ 129 ตำบล 1,792 หมู่บ้าน/ชุมชน


เฮ้อ..... เราจะต้องนับหัวคนป่วย-คนตายเป็น "ปฏิทินรายวัน" กันอีกนานมั้ยเนี่ย? พูดแล้วก็เหงาใจนัก! แต่ไม่น่ะ....

'สำรวจแนวรบรอบไตรมาส'
'เหนื่อยนักก็พักตีกันก่อน'
ทั้ง"พระคุณ-พระเดช"คู่กัน
"ถึงฉุกเฉินพวกโคก็ยังฉุน"
ที่สุด 'ในสถานการณ์' คิดบวก
โควิด-๑๙ 'ภาคนรก-สวรรค์'