'ซานต้าตู่'แจกของขวัญปีใหม่63'เว้นค่าทางด่วน-ลดดอกเบี้ยโรงจำนำ-ตรึงราคาค่าไฟ-น้ำมัน'


เพิ่มเพื่อน    

24 ธ.ค.62- ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ถึงโครงการของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ประจำปี 2563ว่า ในวันนี้มีมติครม.อนุมัติโครงการของขวัญปีใหม่ดังกล่าวของกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลังงาน และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกระทรวงคมนาคม ให้มีการยกเว้นค่าผ่านทาง 4 เส้นทาง ได้แก่ ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน-บางพลี และตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน และยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในทางพิเศษบูรพาวิถีและทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค.62 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 3 ม.ค. 2563 เวลา 24.00 น. เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด ให้ส่วนลดค่าผ่านทางพิเศษสำหรับระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ ร้อยละ 5 ต่อเที่ยว ทุกด่านเก็บค่าผ่านทาง ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเริ่มดำเนินการต่อจากการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษฯ หลังเทศกาลปีใหม่ไปแล้ว ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 1 เดือน

ส่วนมาตรการให้ชำระค่าผ่านทางโดยจำหน่ายคูปองในราคาถูกแทนการชำระด้วยเงินสดสำหรับทางยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์ ตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค. เป็นต้นไป ต่อเนื่องไปอีก 6 เดือน สนามบินสุวรรณภูมิ ให้ยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์ ณ ลานจอดรถยนต์ระยะยาว โซน C และจัดรถชัตเติลบัสสายพิเศษเพิ่มเติม ส่วนดอนเมืองให้บริการที่จอดรถโดยไม่คิดค่าบริการในบริเวณที่กำหนด จำนวน 3 จุด รวม 450 คัน ให้บริการรับ-ส่งระหว่างจุดจอดรถยนต์กับอาคารผู้โดยสารตลอด 24 ชั่วโมง จำหน่ายบัตรโดยสารราคาพิเศษ “Weekday Vacation” โดยบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ราคาเริ่มต้น 1,300 บาท การเพิ่มเที่ยวบินสายการบินไทยสมายล์  

นอกจากนี้ขยายเวลาเปิดให้บริการรถไฟฟ้า ได้แก่ รถไฟฟ้า Airport Rail Link ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค.เวลา 05.30 น. ถึงวันที่ 1 ม.ค.เวลา 02.00 น. ส่วนรถไฟฟ้า MRT สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) เปิดตั้งแต่เวลา 06.00น.-02.00น. รวมไปถึงขยายเวลาให้บริการอาคารและลานจอดรถของ MRT ทั้ง 2 สาย เปิด เวลา 05.00น.-03.00 น.ขณะที่การคมนาคมทางน้ำ มีโครงการสูงวัยได้สิทธิลดหย่อนค่าโดยสารเฉลี่ยร้อยละ 50 โดยให้แสดงบัตรประชาชนเพื่อขอรับสิทธิ กิจกรรมล่องเรือสวดมนต์ข้ามปีภายใต้กิจกรรม “เจ้าท่าพาล่องสายชล สวดมนต์ภาวนาข้ามปี” จำนวน 1 ลำ โดยสามารถรองรับผู้โดยสารได้ จำนวน 200-300 ราย ในวันที่ 31 ธ.ค.62 นอกจากนี้ยังมีมาตรการส่งเสริมความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกของประชาชน อาทิ ตรวจเช็กสภาพรถ ปรับปรุงห้องสุขาภายในสถานีขนส่งหมอชิต 2 จัดทำแอปพลิเคชัน “นำทาง (NUMTANG)” เป็นต้น


กระทรวงมหาดไทย จำนวน 9 โครงการ อาทิ สถานธนานุบาลทั่วไทย พร้อมใจลดอัตราดอกเบี้ย ลดอัตราดอกเบี้ย เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 0.25 ต่อเดือน จากเดิมร้อยละ 0.50 เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือน จากเดิมร้อยละ 1.25 ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 29 ก.พ.63 จัดระเบียบสายสื่อสารทั่วไทย ระยะทางรวม 10,020 กิโลเมตร บริการและอำนวยความสะดวกประชาชนโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียว ไม่ต้องใช้สำเนาเอกสาร ให้บริการ 59 หน่วยงานใน 214 งานบริการ  ปรับปรุงการให้บริการรังวัดเฉพาะรายในสำนักงานที่ดินทั่วประเทศให้นัดรังวัดได้ภายใน 50 วัน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานรังวัดได้ทุกขั้นตอน ตลาดนัดเทศบาลคุณภาพมาตรฐานทั่วไทย 742 แห่ง สนับสนุนพืชผลทางการเกษตรปลอดสารพิษ เฝ้าระวังสารปนเปื้อน เปิดสวนสาธารณะลอยฟ้า หรือพระปกเกล้าสกายปาร์ค จุดแลนด์มาร์ก แห่งใหม่ของกทม.

กระทรวงพลังงาน 3 โครงการ ได้แก่ 1.ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมัน B 10 และ E 20 ลง 1 บาทต่อลิตร ตั้งแต่วันที่ 25ธ.ค.62 – 10ม.ค.63 2.ตรึงราคาน้ำมันทุกประเภทเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ของบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ระหว่างวันที่ 25ธ.ค.62 – 2ม.ค.63 และ3.ตรึงราคาค่าไฟฟ้า โดยคงอัตราค่าเอฟทีสำหรับการเรียกเก็บเดือน ม.ค. – เม.ย.63 จำนวน -11.60 สตางค์ต่อหน่วย

เช่นเดียวกันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ จำนวนหลายโครงการ อาทิ เข้าชมฟรีแหล่งเรียนรู้ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 36 จังหวัด 113 แห่ง ระหว่างวันที่31ธ.ค.62 – 1ม.ค.63 แจกเมล็ดพันธุ์ไม้มีค่า กล้าไม้ และพันธุ์กล้วยไม้ฟรี รับคืนซากขยะอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจลดมลพิษจากรถโดยสารประจำทาง รถยนต์ และจักรยานยนต์ ตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ จัดเร่งที่ดินอยู่อาศัย หรือทำกกกินในพื้นที่ป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ ตามมติครม. โคครงการแก้ไขปัยหาขยะ อนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เป็นต้น


 ยินดีกับ "โอ๊ค-พานทองแท้" เขาหน่อย! เพราะเมื่อวาน (๒๘ พ.ค.๖๓) มีรายงานอ้าง "แหล่งข่าว" เผยแพร่ ว่าคดีร่วมกันฟอกเงินทุจริตปล่อยกู้แบงก์กรุงไทย ๑๐ ล้านบาท ที่ "โอ๊ค-พานทองแท้" เป็นจำเลย และศาลชั้นต้นยกฟ้องไปเมื่อ ๒๕ พ.ย.๖๒ 

ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"
ไม่มีประยุทธ์ "พปชร.ขายอะไร?"