กำจัดเกือบ 100%


เพิ่มเพื่อน    

 

                ด้วยการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมนั้น จะต้องคำนึงในถึงทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นต้นทางของวัตถุดิบ สเปกของเครื่องจักร กระบวนการผลิต ความชัดเจน รวมถึงปลายทาง การส่ง รวมถึงกระบวนการกำจัดซาก หรือขยะ เพื่อให้ทุกอย่างนั้นเป็นระบบ และสามารถตรวจสอบได้ด้วย ทั้งนี้ ในยุคปัจจุบันที่ผู้ผลิตหรือผู้ดำเนินงานในภาคอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามต้องคำนึงถึง นอกเหนือจากการผลิตสินค้าให้ตรงความต้องการของตลาดนั้น ก็คือต้องมีกระบวนการผลิตและกำจัดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย เนื่องจากเป็นเทรนด์ที่คนในสังคมจับตามองมากที่สุด

                ภาคอุตสาหกรรมเองจึงต้องอาศัยนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะเข้ามาช่วยทำให้กระบวนการผลิตและกำจัดซากนั้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยส่วนใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมนั้น กระบวนการกำจัดซากจะผ่านการเผาทิ้งทั้งสิ้น เพื่อให้สิ่งที่ไม่จำเป็นนั้นหมดสิ้นไป แต่ที่ผ่านมาในช่วงยุคพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ๆ ก็มีการกำจัดผ่านการเผาไฟทั่วไป โดยไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

                แต่หลังๆ มานั้นสังคมเริ่มเห็นถึงผลกระทบได้ชัดเจนว่า การเผาขยะ หรือเผาซากอุตสาหกรรมทิ้งนั้นกระทบกับสิ่งแวดล้อมโดยตรง จึงเกิดการต่อต้าน และรณรงค์ให้เกิดการกำจัดซากที่ไม่ให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม จึงการเกิดคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นเตาเผาขยะและซากอุตสาหกรรม ที่ไม่ปล่อยสารพิษหรือสิ่งที่จะทำลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งล่าสุดประเทศญี่ปุ่นก็มีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ที่เป็นเตาเผาฟลูอิดไดส์เบด โดยเป็นเตาเผาที่สามารถเผาซากเครื่องทำความเย็นต่างๆ ได้โดยกักเก็บสารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน หรือเอฟซี (FC) ที่อยู่ภายในไม่ให้รั่วไหลออกไปจนทำลายบรรยากาศของโลก หรือทำลายชั้นโอโซน

                ทั้งนี้ เตาเผาฟลูอิดไดส์เบด เป็นเตาเผาที่ใช้ทรายเป็นตัวกลางในการนำความร้อน และสามารถควบคุมอัตราการป้อนสาร FC ได้ โดยหลักการทำงานของเตาเผาฟลูอิดไดส์เบดจะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการจัดเก็บสารทำความเย็นจากอุปกรณ์ต่างๆ เช่น แอร์ ตู้เย็น เครื่องทำความเย็น ระบบทำความเย็นในรถยนต์ โดยจะดูดสารทำความเย็นใส่ไว้ในถังเก็บ ก่อนที่จะส่งมากำจัดที่เตาเผา ก๊าซร้อนที่เกิดขึ้นจากห้องเผาจะถูกส่งไปยังหม้อไอน้ำ เพื่อผลิตไอน้ำ ก่อนจะส่งต่อเข้าสู่มลพิษระบบบำบัดทางอากาศของเตาเผา ด้วยการควบคุมอัตราการป้อนสารที่กำหนด

                จะทำให้เตาเผาสามารถกำจัดสาร FC ได้มากกว่า 99.99% โดยสามารถตรวจวัดได้จากอัตราการระบายมลพิษทางอากาศที่ปล่องระบายอากาศของโครงการ ทั้งนี้ เตาเผาฟลูอิดไดส์เบดนี้สามารถเผาของแข็งได้ประมาณ 150 ตันต่อวัน และเผาของเหลวได้ประมาณ 123 ตันต่อวัน มีศักยภาพในการป้อนสาร FCs ได้ไม่เกิน 3% หรือ 4.5 ตันต่อวัน

                โดยนวัตกรรมดังกล่าวนั้นจะถูกนำมาใช้กับประเทศไทย โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือ (เอ็มโอยู) กับ บริษัท โดวะ อีโค่ ซิสเต็มส์ จำกัด (DES) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดการสาร FC ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงสิ่งแวดล้อมญี่ปุ่น (MOEJ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการ บำบัด และกำจัดสาร FC โดยคำนึงถึงวิธีการจัดการ และทำลายสาร FC ที่เหมาะสมกับประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการดูแลและรักษาชั้นโอโซน รวมทั้งการเก็บกลับคืนสาร FC ที่ใช้แล้วจากอุปกรณ์ทำความเย็น และเครื่องปรับอากาศอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยระบบเตาเผาดังกล่าวในนิคมอุตสาหกรรมบางปู

                อย่างไรก็ตาม การเอ็มโอยูครั้งนี้ยังถือเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของพิธีสารมอนทรีออล ที่ประเทศภาคีสมาชิกต่างๆ รวมถึงประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปใช้สารทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายชั้นโอโซน และทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนต่ำ โดยดำเนินงานอย่างบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการใช้สารทดแทนในระยะยาวเป็นไปอย่างยั่งยืน รวมถึงต้องหาแนวทางและมาตรการที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และกำจัดสารเหล่านี้ให้หมดไป

                การบริหารจัดการ บำบัด และกำจัดสารฟลูออโรคาร์บอนในประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกด้าน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อนำมาซึ่งสภาพแวดล้อมที่สะอาดขึ้น รวมถึงสภาวะความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนที่ดีขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่ดีของ กนอ. ที่จะนำเตาเผาดังกล่าวเข้ามาใช้ในประเทศไทย.

ณัฐวัฒน์ หาญกล้า


นี่...พูดกันตามเนื้องานเลยนะ ฝ่ายค้าน ๕-๖ พรรค "เพื่อไทย" เป็นแกนนำ พูดประจำว่า "เข้ามาทำหน้าที่เป็นปากเสียงแทนประชาชน" ในรัฐสภา จะเข้าปีที่ ๓ อยู่อีกไม่กี่เดือน

เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์