กองทัพบก -ซีพีเอฟ มอบบ้าน 40 หลัง ผู้ยากไร้ชุมชนคลองเตย เป็นของขวัญปีใหม่


เพิ่มเพื่อน    

บ้านใหม่ของชุมชนคลองเตย

25ธ.ค.ต้องยอมรับว่าในอดีตชุมชนคลองเตย เป็นจุดเสื่อมโทรมจุดหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  มีทั้งปัญหาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ทำให้หลายหน่วยงานและหลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน พยายามเข้่ามาให้ความช่วยเหลือยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีชึ้น  ล่าสุดบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ร่วมกับกองทัพบก พัฒนาบ้านพักเฟสที่ 2 จำนวน 40 หลัง ให้แก่ผู้ยากไร้ในชุมชนคลองเตย กรุงเทพมหานคร หวังยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และมอบเป็นของขวัญปีใหม่

นายอดิศร์ กฤษณวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟ ได้เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยจิตอาสาที่ได้ทำเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยกระดับความเป็นอยู่ที่ดี ของพี่น้องชาวไทยในชุมชนแออัดด้วย ซีพีเอฟได้ให้การสนับสนุนการซ่อมแซมและสร้างบ้านพักให้กับผู้ยากไร้ในชุมชนคลองเตยเฟสที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน ตลอดจนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับผู้พักอาศัยในชุมชนแออัด โดยซ่อมแซมเป็นจำนวน 40 หลัง ในชุมชนคลองเตยล็อค 4-5-6 คิดเป็นมูลค่า 5.2 ล้านบาท

พลตรีรังษี กิตติญาณทรัพย์ ที่ปรึกษาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

ด้านพลตรีรังษี กิตติญาณทรัพย์ ที่ปรึกษาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เผยว่า เนื่องมาจากชุมชนหลายพื้นที่ในประเทศไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบากโดยเฉพาะที่อยู่อาศัย บ้านบางหลังมีหลังคารั่ว ฝาผนังบ้านพังบ้าง ซึ่งมีทุกรูปแบบ จึงได้ริเริ่มโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านในชุมชนต่างๆ โดยเฟสแรกได้ดำเนินการเมื่อเดือนตุลาคม 2561 โดยมีงานที่สำคัญคือ การซ่อมแซมบ้านพักในเขตกรุงเทพมหานคร และ 25 จังหวัดภาคกลาง ได้ดำเนินการส่งมอบไปแล้ว 145 หลัง และดำเนินการส่งมอบบ้านให้กับประชาชนคลองเตยไปแล้ว 40 หลัง  มีการปรับปรุงพื้นที่รกร้างในชุมชนแออัดให้เป็นสวนหย่อมใจกลางชุมชนซึ่งปัจจุบันดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 17 แห่ง มีการมอบเตียงให้กับผู้ป่วยติดเตียงใน 25 จังหวัด เป็นจำนวนร้อยกว่าเตียง รถเข็นวีลแชร์ จำนวนหลายคัน และที่นอนลม จำนวนหลายชุด และมีการรับ-ส่งผู้ป่วยติดเตียงไปพบแพทย์ตามตารางนัด ซึ่งดำเนินการในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 161 ราย โดยมีบริษัทเอกชนสนับสนุนรถพยาบาล

และในเฟสที่ 2 นี้ ดำเนินการในเขตชุมชนคลองเตย ล็อค 4-5-6 ได้เริ่มดำเนินมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน การดำเนินการครั้งนี้ มีแผนงานสร้างจำนวน 40 หลัง โดยได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และการสนับสนุนด้านอื่นๆ จากซีพีเอฟ การออกแบบบ้านเราตั้งให้ปลูกตามสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละครอบครัว เช่น บางหลังถ้ามีผู้ชาย ผู้หญิงก็จะแบ่งเป็นห้องนอนสองห้อง ถ้าคนน้อยก็อาจจะห้องเดียว มีห้องน้ำ ห้องครัว ตามแบบมาตรฐาน ใช้โครงเหล็กที่สามารถอยู่ได้เป็น 20 ปี ส่วนห้องน้ำมีการวางระบบท่อน้ำทิ้ง แต่ละท่อเป็นท่อรวม มีบ่อหลัก บ่อพักน้ำเป็นระยะๆ ก็พยายามทำให้ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อยู่ในเทศบัญญัติกทม. ตอนนี้ เริ่มวางโครงสร้างพื้นฐานไปแล้ว 28 หลัง ซึ่งภายในจำนวนนี้เสร็จไปแล้วประมาณ70% มีการวางโครงสร้างของบ้านไว้แล้วตั้งแต่หลังคา เสา กั้นห้องต่างๆ เหลือแต่เพียงเติมบุผนัง ก็จะเสร็จสมบูรณ์ และอีกที่เหลือ 12 หลังจะทำให้แล้วเสร็จ และส่งมอบก่อน 31 มกราคม ปี 2563 นอกจากนี้ก็มีการจัดทำสวนหย่อมสำหรับประชุม ปรึกษาหารือกันของคนในชุมชน หรือต้อนรับแขกโดยสวนนงนุชพัทยา และซีพีออล์ ช่วยสนับสนุน และมีการติดไฟฟ้าให้แสงสว่างในจุดเสี่ยงลดปัญหาอาชญากรรม

ขาวขุมชนคลองเคย


    “มันไม่ใช่เพียงการสร้างบ้านให้คน แต่มันคือการยกศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้กับชุมชน ประเทศเรามีความเหลื่อมล้ำอันดับ 1 ของเอเชีย และเป็นอันดับ 3 ของโลก ในฐานะคนไทยฟังแล้วน่าปวดใจ ซึ่งจริงๆ แล้ว ประเทศเราอุดมสมบูรณ์เรื่องทรัพยากรไม่น่าจะมีปัญหาแบบนี้ การร่วมมือกันจึงเป็นสิ่งสำคัญ แต่การที่จะยั่งยืนได้ ชุมชนต้องช่วยกันดูแลรักษาให้ดี ไม่ให้กลับไปเป็นเหมือนเดิม และนอกเหนือจากเขตคลองเตยก็คิดไปถึงเฟส 3 ซึ่งมีเอกชนหลายภาคส่วนจะเข้ามาสนับสนุนเพิ่มอีก ขณะที่ต่างจังหวัด ก็มีดำเนินใน 25 จังหวัดภาคกลาง สำหรับบ้านที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือจริงๆ แต่เน้นที่กทม.ก่อน เพราะถ้ามองดูความเป็นจริงแล้ว จะเห็นว่าชีวิตคนยากไร้ในกรุงเทพฯ ลำบากกว่าคนต่างจังหวัดอีก อยู่กันอย่างแออัด จะเอาวิถีชนบทมาใช้ที่นี่ไม่ได้ เพราะที่ต่างจังหวัด จับปลา เด็ดยอดกระถิน ตำน้ำพริกกินเองได้ แต่กทม.ทุกอย่างเป็นเงิน แม้แต่ถือเงินจำนวน100 บาทยังไม่กล้าออกไปไหน เราจึงอยากจะลบภาพความแออัดไป ให้ชุมชนมีความเป็นอยู่แบบหมู่บ้านจัดสรร ปลูกต้นไม้เป็นระบบระเบียบขึ้น” พลตรีรังษี กล่าว

สวนสาธารณะใจกลางชุมชน


    ด้านนางยุพิน สุดวงศ์ คนในชุมชนคลองเตย กล่าวว่า อยู่อาศัยในชุมชนคลองเตยมาแล้ว เกือบ 40 ปี เดิมบ้านมีสภาพแออัดและอยู่กันหลายคน ก็ลำบาก  ตอนนี้พอรู้ว่าจะมีบ้านใหม่ก็รู้สึกดีใจ เหมือนเป็นของขวัญปีใหม่ที่ดีที่สุดในชีวิต ต่อไปนี้ก็จะพยายามรักษาบ้านหลังนี้เอาไว้ให้ดีที่สุด ต้องขอบคุณองค์กรหลายแห่งที่เข้ามาช่วยเหลือพวกเรา

 

ประชาชนในชุมชนคลองเตยกับบ้านหลังใหม่

 


สนใจกันทำไม.....?กับแถลงการณ์เนื้อหาบ่งบอก "คนถ่อย-คนเถื่อน" เขียน ถ้าระดับ "ตัวแทนประเทศ" เขียนแถลงการณ์นั้น.......

จบที่ 'ไม่ยอมจบ' ของทอน
ภาวะโลก "Covid-19" เซตซีโร
'บทบาท กมธ.ที่น่าทบทวน'
เรื่องกฎหมาย 'สไตล์ปิยบุตร'
พงศกร 'สะท้อนภาพ' ธนาธร
จะเอาให้ 'เผาศาล' กันใช่มั้ย?