รมว. ทส. สั่งเตรียมพร้อมเปิด “ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร” จ. ภูเก็ต ทช. เตรียมพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ประชาชน


เพิ่มเพื่อน    

 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) พร้อมเปิดศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก จ. ภูเก็ต โดยได้รับพระราชทานนามอาคารว่า ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร” จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากและเป็นแหล่งความรู้แก่ประชาชนและผู้สนใจ ซึ่งกำหนดพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จพระดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เตรียมต่อยอดตามแนวนโยบายนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนและผู้สนใจ ต่อไป

 

 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า นับแต่วันที่ตนได้เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตนได้ลงพื้นที่เพื่อติดตาม น้องมาเรียม” พะยูนน้อยที่จังหวัดตรังเป็นภารกิจลำดับแรก ๆ เนื่องจาก ตนรู้สึกเป็นห่วงและพยายามจะผลักดันการอนุรักษ์และช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากทุกชนิดให้เป็นรูปธรรม ซึ่งประเทศไทยพบสัตว์ทะเลหายากอาศัยอยู่หลายชนิด เนื่องด้วยความสมบูรณ์ของระบบนิเวศในท้องทะเล ซึ่งล่าสุดก็พบเต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไ่ข่บริเวณหาดท้ายเหมือง สร้างความสนใจและปลุกกระแสการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากได้เป็นอย่างมาก

 

อย่างไรก็ตาม ภายใต้ความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของสัตว์ทะเลหายาก ปัญหาสำคัญประการหนึ่ง คือ การเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากก็มีให้เราเห็นอยู่บ่อยครั้ง ทั้งอยู่ในสภาพที่มีชีวิตและเสียชีวิตแล้ว ซึ่งที่ผ่านมา ด้วยข้อจำกัดหลาย ๆ ประการที่ทำให้เราต้องสูญเสียสัตว์ทะเลหายากไป สิ่งหนึ่งได้แก่ การขาดแคลนทีมผู้เชี่ยวชาญ อุปกรณ์ เครื่องมือที่จำเป็น รวมถึง ศูนย์ช่วยเหลือและอนุบาลสัตว์ทะเลหายากเหล่านั้น ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ริเริ่มก่อสร้างศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก จ. ภูเก็ต ตั้งแต่ปี 2561 โดยตนได้สั่งการเพิ่มเติมให้พัฒนาศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากดังกล่าว ให้เป็นทั้งศูนย์ชีวิตสัตว์ทะเลและแหล่งเรียนรู้เรื่องสัตว์ทะเลหายากด้วย เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ศึกษาถึงระบบนิเวศ วงจรชีวิต รวมถึง แนวทางในการติดตามชีวิตสัตว์ทะเลหายากประเภทต่าง ๆ ทั้งนี้ ตนได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เร่งดำเนินการและวางแนวทางการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว พร้อมสั่งการให้นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้กำกับการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด

 

 

ด้านนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวเสริมว่า สถานการณ์สัตว์ทะเลหายากเกยตื้นช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เฉลี่ยปีละ 577 ตัว ส่วนมากเป็นเต่าทะเล เฉลี่ย 341 ตัวต่อปี รองลงมา ได้แก่ โลมาและวาฬเฉลี่ย 220 ตัวต่อปี และพะยูนเฉลี่ย 16 ตัวต่อปี ซึ่งสาเหตุมาจากการเจ็บป่วยตามธรรมชาติ การติดเครื่องมือประมง หรือจากการกินขยะทะเลเข้าไป สำหรับการเตรียมการและความคิดริเริ่มก่อสตั้งศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก บริเวณศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต วงเงินในการก่อสร้าง 119,618,000 บาท ระยะเวลาในการก่อสร้าง 450 วัน การก่อสร้างเริ่มขึ้นตั้งแต่สมัยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 

ทั้งนี้ ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการเสด็จเป็นองค์ประธานทรงวางศิลาฤกษ์ การก่อสร้างศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากฝั่งอันดามัน เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 61 ที่ผ่านมา และได้รับพระกรุณาธิคุณพระราชทานนามอาคารว่า “ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร” พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ใช้ในการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากที่มาเกยตื้น การชันสูตรซาก การหาสาเหตุการตาย และการวินิจฉัยโรค ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการเพื่อลดอัตราการตายของสัตว์ทะเลหายากที่มาเกยตื้น รวมถึงการอนุบาลสัตว์ทะเลหายากที่พิการ การช่วยเหลือรักษาและการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอย่างมีคุณภาพตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล

 

 

ซึ่งศูนย์ดังกล่าวสร้างแล้วเสร็จและเปิดทำการเมื่อวันที่ 29 พ.ค.62 และในวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 นับเป็นพระกรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จพระดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในการเปิดอาคาร ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร” อย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เตรียมความพร้อมทั้งในทุกด้านไว้พร้อมแล้ว และหลังจากพิธิเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการ จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาหาความรู้ตามแนวนโยบายท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง จะขยายส่วนแสดงนิทรรศการและส่วนช่วยเหลือสัตว์เพื่อให้ได้มาตรฐานและให้ประโยชน์แก่ประชาชนและผู้สนใจ คาดว่าจะสามารถรองรับผู้สนใจได้กว่า 150,000 คนต่อปี นายโสภณ ทองดี กล่าวในที่สุด


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"